2015 m. gruodžio 9 d., trečiadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pranešimas: kuriamos teisinės prielaidos efektyvesnei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklai

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (toliau - VVSK) šiandien posėdyje pritarė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (XIIP-3521) ir jį lydintiesiems įstatymų projektams. Komiteto patobulintuose įstatymų projektuose nuo 2016 m. sausio 1 d. siūloma sukurti teisinius instrumentus, užtikrinančius efektyvesnę VTEK veiklą bei viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo bei valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų vykdymo efektyvesnę kontrolę. 

VTEK ir valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų vadovų veiklą siekiama sutelkti ne į kovą su pasekmėmis, bet su priežastimis t. y. pagrindinis dėmesys bus skiriamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymosi prevencijai, siekiama įgyvendinti konstitucinio teisingumo principą, reikalaujantį nustatomas sankcijas už teisės aktų pažeidimus diferencijuoti, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį bei nustatyti administracinę atsakomybę asmenims už trukdymą VTEK atlikti funkcijas ir informacijos per nustatytą terminą be svarbios priežasties nepateikimą bei kiti pakeitimai. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė