2015 m. gruodžio 15 d., antradienis

Seimas svarstys kandidatūras į Lietuvos apeliacinio teismo teisėjus

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja Rasa Svetikaitė Seimui pristatė nutarimo „Dėl pritarimo skirti Godą Ambrasaitę-Balynienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektą Nr. XIIP-3898. Šiuo projektu, vadovaujantis Konstitucijos 112 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio.11 d. dekretą Nr. 1K-497 Seimui siūloma pritarti G. Ambrasaitės-Balynienės skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėja. 

Pasak R. Svetikaitės, teisėjos G. Ambrasaitės-Balynienės veiklą nuolatinė Teisėjų veiklos vertinimo komisija vertina labai gerai: „2012–2015 metų laikotarpiu tiek pirmąja, tiek apeliacine instancija išnagrinėtose civilinėse bylose priimtų procesinių sprendimų stabilumo rodikliai viršija Respublikos apygardų teismų rodiklius. Ir tai rodo aukštą pretendentės profesinę kvalifikaciją, kuri kartu su akademine patirtimi yra esminiai rodikliai, patvirtinantys pretendentės pasirengimą dirbti aukštesnės instancijos teisme“. 

Vyriausioji patarėja R. Svetikaitė Seimui pristatė ir nutarimo „Dėl pritarimo skirti Antaną Rudzinską Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektą Nr. XIIP-3899. Šiuo projektu, vadovaujantis Konstitucijos 112 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio 11 d. dekretą Nr. 1K-498, Seimui siūloma pritarti A. Rudzinsko skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėju. 

„Respublikos Prezidentė, sutikdama su teisėjų bendruomenės išreikštu pasitikėjimu pretendentu, mano, kad gerbiamasis A. Rudzinskas atitinka kompetencijos ir reputacijos reikalavimus aukštesnės instancijos teismo teisėjo pareigoms eiti. Tai įrodo jo dalykinės žinios, profesinė patirtis ir asmeninės savybės“, – pristatydama projektą sakė vyriausioji patarėja. 

Trečiuoju nutarimu „Dėl pritarimo skirti Algimantą Valantiną Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ (projektas Nr. XIIP-3900), vadovaujantis Konstitucijos 112 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į Respublikos Prezidento 2015 m. gruodžio.11 d. dekretą Nr. 1K-499 šalies vadovė siūlo Seimui pritarti Algimanto Valantino skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėju. 

„Teisėjų atrankos komisija, įvertinusi darbo kokybę ir stažą, organizacinius sugebėjimus, profesinę kultūrą, asmenines ir dalykines savybes ir patirtį, iš visų atrankoje dalyvavusių asmenų pripažino šį kandidatą tinkamiausiu aukštesnės instancijos teismo teisėjo pareigoms eiti. Atrankos komisija A. Valantinui skyrė daugiausiai – 99,6 balo iš šimto galimų“, – pažymėjo R. Svetikaitė. 

Atsakius į Seimo narių klausimus kandidatai, pagal patvirtintą grafiką, susitiks su parlamentinėmis frakcijomis. 

Pagrindiniu šių klausimų svarstyme paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas, projektus plenariniame posėdyje numatyta svarstyti gruodžio 22 d. 

Su G. Ambrasaitės-Balynienės biografija susipažinti galite paspaudę šią nuorodą.

Su A. Rudzinsko biografija susipažinti galite paspaudę šią nuorodą.

Su A. Valantino biografija susipažinti galite paspaudę šią nuorodą.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė