2010 m. spalio 29 d., penktadienis

Kvietimas į seminarą „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“

Lapkričio 5 d. 10 val. Seimo Europos informacijos biure (Gedimino pr. 53, Vilnius) rengiamas tarptautinis seminaras „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“.

Seminare bus skaitomi pranešimai lyčių lygybės klausimais. Renginyje dalyvaus Skandinavijos šalių ekspertai lyčių lygybės klausimais, Alandų Taikos instituto (Suomija) atstovai, Kaliningrado ir Kaliningrado srities NVO, dirbančių socialinėje srityje atstovai, VšĮ. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ atstovai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Seminaro programa

10.00 Seminaro atidarymas. Trumpas dalyvių prisistatymas.
Nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ direktorė Danutė Mituzienė.

10.10 Projekto „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“ pristatymas.
Alandų Taikos institutas, projekto koordinatorėUlrika Navier.

10.25 Skandinavijos patirtis dirbant lyčių lygybės srityje. Darbo su berniukais ir vyrais metodikos pristatymas.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Peters Johansson (Švedija).

11.30 Pertrauka.

12.00 Darbo su berniukais ir vyrais metodikos pristatymo tęsinys.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Peters Johansson (Švedija).

13.00 Pertrauka.

14.00 Skandinavijos patirtis dirbant lyčių lygybės srityje. Darbo su merginomis ir moterimis pristatymas.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Matilda Sundback (Suomija).

15.30 Patirtis sprendžiant lyčių lygybės problemas Gruzijoje.
Ekspertas lyčių lygybės klausimais Gruzijoje Ulla Backlund.

16.00 Diskusijos.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė

2010 m. spalio 13 d., trečiadienis

Apskrito stalo diskusija

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizavo apskrito stalo diskusiją „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos: geroji Europos Sąjungos patirtis Lietuvoje“ LR Seimo Konstitucijos salėje.

Renginys skirtas šalies specialistams, dirbantiems narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje. Jame buvo pristatyti geriausi Europos praktikos pavyzdžiai, kuriuos įgyvendina Narkotikų kontrolės departamentas, Švietimo ir mokslo mininsterija, Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, asociacija „Mentor Lietuva“.


2010 m. spalio 4 d., pirmadienis

Kvietimas į apskritojo stalo diskusiją

Spalio 13 d. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuoja apskrito stalo diskusiją „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos: geroji Europos Sąjungos patirtis Lietuvoje“ LR Seimo Konstitucijos salėje. Pradžia – 12 val.

Renginys skirtas šalies specialistams, dirbantiems narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje. Jame bus pristatyti geriausi Europos praktikos pavyzdžiai, kuriuos įgyvendina Narkotikų kontrolės departamentas, Švietimo ir mokslo mininsterija, Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, asociacija „Mentor Lietuva“.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


PROGRAMA

11.30 – 12.00 Dalyvių registracija.

12.00 – 12.15 Sveikinimo žodis.
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.
Dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė.

12.15 – 13.00 Tarptautinio projekto „Ankstyvosios intervencijos taikymas paaugliams, vartojantiems narkotikus“ pristatymas.
Renata Šarkanė (15 min.).
Narkotikų kontrolės departamento prie LRV atstovė, projekto koordinatorė
Karilė Levickaitė (15 min.).
VšĮ „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ projektų vadybininkė, tarptautinio projekto ekspertė.
DISKUSIJOS (15 min.).

13.00 – 13.45 Tarptautinio projekto „Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“ pristatymas.
Vida Leonienė (15 min.).
Narkotikų kontrolės departamento prie LRV atstovė, projekto koordinatorė
Kęstutis Dragūnevičius (15 min.).
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros asistentas, psichologas.
DISKUSIJOS (15 min.).

13.45 – 14.00 Kavos pertrauka.

14.00 – 16.00 Tarptautinės mokyklinės prevencijos programos „Gyvai“ pristatymas.
Bernadeta Lažauninkaitė (30 min.).
Asociacijos „Mentor Lietuva“ programos „Gyvai“ koordinatorė.
Tėvų vaidmuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje ir jų motyvavimas (Pozityvios tėvystės programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“).
Liucina Narkevič Skurko (30 min.).
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.
Žmogaus saugos ir sveikatos bendrosios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos projekto pristatymas.
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas.

DISKUSIJOS
KLAUSIMAI – ATSAKYMAI


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė