2010 m. liepos 20 d., antradienis

Darbo grupė „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“

Darbo grupė Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“ projektui tobulinti Programos projektą aptars su valstybės institucijų atstovais.

Š. m. liepos 22 d., ketvirtadienį, rengiamas darbo grupės Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“ projektui tobulinti pasitarimas. Darbo grupė sudaryta š.m. balandžio 23 d. Seimo valdybos sprendimu, darbo grupės vadovė – Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Pasitarime Programos projektas bus aptartas su valstybės institucijų, vykdančių veiklą narkomanijos kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje, atstovais. Be to numatoma apsvarstyti galutinę Programos redakciją, prieš ją pateikiant Seimo valdybai. Programos projektą darbo grupei pavesta parengti iki š. m. rugsėjo 1 dienos.

Pasitarimas vyks Seimo III rūmų 218 B kab., pradžia 13 val.