2015 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Prieglobsčio prašymo procedūros užtrunka per ilgai

Tokios nuomonės laikosi Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) nariai, penktadienį, gruodžio 18 d., apsilankę Užsieniečių registracijos centre (URC) Pabradėje. 

Nors pagrindinis Seimo narių vizito tikslas buvo susipažinti su URC veikla ir įsitikinti ar prieglobsčio prašytojų ir kitų sulaikytų užsieniečių gyvenimo sąlygos atitinka pagrindinius tarptautinius standartus, kaip užtikrinamos žmogaus teisės URC, parlamentarai susirūpino, kad užsieniečiai centre užsibūna per ilgai, laukdami šalies institucijų sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo. 

Pakalbinę daugelį URC gyvenančių užsieniečių, parlamentarai suabejojo, ar centre tinkamai užtikrinamos vaiko teisės, ar skiriamas pakankamas dėmesys URC gyvenantiems asmenims. Jauna azerbaidžaniečių šeima, auginanti vaiką, skundėsi, kad sprendimo suteikti prieglobstį jau laukia 5 mėnesius, negali savo vaiko leisti į darželį, dirbti ir save išlaikyti. 

Prieglobsčio suteikimo procedūros pernelyg užsitęsia, būtina analizuoti to priežastis. Sulaikius užsieniečius, nehumaniška jų laisvę apriboti taip ilgai, leidžiant jiems per dieną tik valandą būti kieme, neorganizuojant jų užimtumo. Be to, trumpesnis prašymų nagrinėjimo laikotarpis išspręstų įstaigos perpildymo problemą, būtų naudingesnis Lietuvai – asmuo galėtų dirbti ir jo nereikėtų išlaikyti mokesčių mokėtojų lėšomis. Neigiamo sprendimo atveju, jis būtų išsiųstas iš Lietuvos“, – sakė Seimo delegacijos ETPA pirmininkė. 

Jai antrino Seimo narė Dalia Kuodytė, kuri lankydamasi URC galutinai įsitikino, kad negalima naikinti Migracijos departamento, kaip tai ketinama atlikti: „Vyriausybė vietoj to, kad reformuotų Migracijos departamentą, turėtų užtikrinti jo darbo sklandumą ir efektyvumą“. 

Vizito metu Seimo nariai apžiūrėjo prieglobsčio prašytojų, kurių judėjimo laisvė nėra apribota, gyvenamąsias patalpas, vertino sulaikytųjų, kurie turi didesnius apribojimus, gyvenimo sąlygas. Parlamentarai pastebėjo, kad gyvenimo sąlygos URC galėtų būti humaniškesnės. Daugelis centro gyventojų skundėsi, kad tiekiamas maistas nesuderinamas su jų religiniais įsitikinimais bei tradicijomis, piktinosi užimtumo stoka. Centre nėra lavinami socialiniai įgūdžiai, kurie galėtų padėti užsieniečiams integruotis Lietuvoje. 

Parlamentarams į akis krito ir sanitarinių patalpų nešvara, higienos trūkumas. Seimo nariai apgailestavo, kad į pastabas dėl užsieniečių gyvenimo sąlygų centre, kurios įvardytos ir Seimo kontrolieriaus rekomendacijose, buvo atsižvelgta tik iš dalies. 

Seimo kontrolierių įstaiga nuo 2014 metų, kai tapo nacionaline kankinimų prevencijos laivės apribojimo vietose institucija, aplankė visas užsieniečių laikymo vietas, taip pat ir URC. Įvertinęs žmogaus teisių padėtį URC, Seimo kontrolierius URC vadui Remigijui Volikui pateikė konkrečias rekomendacijas, kurių įgyvendinimo laikotarpis baigiasi šių metų gruodžio 30 d. Vėliau bus sprendžiama ar rekomendacijos įgyvendintos tinkamai“, – sakė Seimo kontrolierių įstaigos atstovas viešiesiems ryšiams Vytautas Valentinavičius. 

Išanalizavę kontrolierių 2014 m. atliktos URC patikros ataskaitą ir apsilankymo 2015 m. rugsėjo 25 d. metu įvardintus trūkumus parlamentarai teigiamai įvertino Seimo kontrolierių įstaigos atliekamą darbą, taip pat pastebėjo, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla bei URC vadas R. Volikas Seimo kontrolieriaus rekomendacijose įvardytas problemas turėtų spręsti efektyviau. 

Po apsilankymo URC Seimo delegacija ETPA ketina kreiptis į Vyriausybę, ragindama maksimaliai atsižvelgti į Seimo kontrolierių įstaigos pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl URC veiklos tobulinimo ir šalintinų trūkumų. 

Seimo narių vizitas organizuotas minint Tarptautinę migracijos dieną ir atsižvelgiant į ETPA prezidentės Anės Braser (Anne Brasseur) raginimą nacionalinėms delegacijoms apsilankyti savo šalies pabėgėlių centruose. 

URC yra suskirstytas į du sektorius: prieglobsčio prašytojų ir sulaikytojų užsieniečių. Iš viso centre yra 164 vietos, šiuo metu apgyvendintas 151 užsienietis: 62 prieglobsčio prašytojai, kurių judėjimo laisvė nėra apribota (35 vyrai, 15 moterų ir 12 vaikų, iš kurių vienas kūdikis) ir 89 sulaikyti užsieniečiai, iš kurių 12 prieglobsčio prašytojų. Sulaikytųjų tarpe yra 11 moterų, sulaikytų šeimų šiuo metu nėra. Viso centre šiuo metu yra 15 valstybių piliečiai. Didžiąją dalį sudaro atvykėliai iš Vietnamo (60), Gruzijos (14) ir Afganistano (11).


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė