2011 m. gruodžio 23 d., penktadienis

JĖZAUS LAIŠKAS

Gavau laišką, kurį norėčiau pasidalinti su visais.


JĖZAUS LAIŠKAS

Kaip jūs visi žinote, artinasi mano gimtadienis. Kiekvienais metais mano garbei surengiama didžiulė šventė, tad manau, kad ir šiais metais ši šventė dar sykį įvyks.

Šiuo laikotarpiu visi skuba pirkti, ieško dovanų, mirga daugybė reklamų televizijoje, radijuje bei laikraščiuose – visa tai palaipsniui vis garsiau skelbia, jog mano gimtadienis artinasi. Iš tikrųjų gera žinoti, kad bent kartą metuose kai kurie žmonės galvoja apie mane. Tačiau pastebiu ir kitą dalyką: jei pradžioje žmonės, atrodo, suprato ir, regis, dėkojo už visa, ką jiems padariau, tai laikui bėgant jie, rodos, vis sunkiau beatsimena šios šventės priežastį.

Šeimos ir draugai susiburia maloniai praleisti laiką, bet jau ne visada žino šios šventės prasmę. Atsimenu, kaip praeitais metais mano garbei buvo suruošta didžiulė puota. Valgomojo stalas buvo nukrautas skaniausiais patiekalais, pyragais, vaisiais ir saldumynais. Kambaryje buvo nuostabios dekoracijos ir gausybė įpakuotų puikių dovanų. Bet žinote, ką? Aš nebuvau pakviestas... Teoriškai buvau garbės svečias, bet niekas manęs neatsiminė ir niekas neatsiuntė kvietimo.

Šventė buvo mano garbei, bet kai ta didinga diena atėjo, mane paliko lauke ir prieš pat nosį užtrenkė duris... O aš vis tik norėjau būti kartu su visais ir pasidalinti vaišėmis. Iš tikrųjų, visa tai manęs jau nebestebina, nes jau keletą metų prieš mane užsitrenkia visos durys.

Kadangi nebuvau pakviestas, nusprendžiau prisijungti prie švenčiančiųjų tyliai, kad niekas manęs ir nepastebėtų. Įsitaisiau kamputyje ir stebėjau. Visi gėrė, valgė, krėtė kvailystes ir juokėsi iš visko. Praėjo nemažai laiko. Galiausiai atėjo storas žmogelis su balta barzda ir ilgu raudonu drabužiu. Jis nesustodamas juokėsi: „Cha cha cha“, po to atsisėdo į krėslą, o visi vaikai bėgo prie jo ir šaukė: „Kalėdų senelis! Kalėdų senelis!“, tarsi šventė būtų buvusi jo garbei.

Vidurnaktį visi pradėjo sveikinti vienas kitą ir glėbesčiuotis. Plačiai ištiesiau savo rankas ir laukiau, kada kas nors ateis manęs apkabinti. Ir... žinote, ką... niekas pas mane neatėjo. Staiga jie visi ėmė keistis dovanomis ir su didžiausiu įkarščiu vieną po kitos jas išvynioti. Kai viskas jau buvo išpakuota, pažvelgiau, ar neliko netyčia vienos dovanėlės ir man... Ką jūs jaustumėte, jei jūsų gimimo dieną visi keistųsi dovanomis, o jūs negautumėte nė vienos?

Galiausiai supratau, kad šiame vakarėlyje nebuvau nei laukiamas, nei trokštamas ir tyliai išėjau.

Kiekvienais metais tai vis labiau pasireiškia. Žmonės atsimena tik tai, ką geria ir valgo, kokias dovanas gavo, o apie mane jau nebegalvoja niekas. Norėčiau, kad per šių metų Kalėdų šventes leistumėte man ateiti į jūsų gyvenimus. Norėčiau tikėtis, kad prisiminsite, jog daugiau kaip prieš 2000 metų aš atėjau į pasaulį, kad už jus atiduočiau savo gyvybę ir galutinai jus išgelbėčiau.

Šiandien aš trokštu vieno: kad jūs VISA ŠIRDIMI tuo tikėtumėte. Kadangi daugelis nepasikvietė manęs į šventę praeitais metais, šį kartą pats surengsiu savo šventę ir tikiuosi, kad jūs gausiai prie manęs prisijungsite. Teigiamo atsakymo į mano kvietimą vardan paskleiskite šią žinią kuo plačiau – visiems žmonėms, kuriuos pažįstate. Visą amžinybę būsiu jums už tai dėkingas. Labai stipriai jus myliu ir bučiuoju – Jėzus...

2011 m. lapkričio 21 d., pirmadienis

Šalies socialiniai pedagogai ragina daugiau dėmesio skirti vaikamsSiekiant skatinti pozityviąją vaiko socializaciją ir užtikrinti sąlygas kiekvienoje mokykloje teikti socialinę pedagoginę pagalbą, šiemet lapkričio 21 dieną, pirmadienį, Seime prasideda tarptautinė konferencija subursianti apie 300 vaiko gerovės profesionalų. Šios konferencijos globėjai Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Jonas Liesys.

,,Šiemet sukanka dvidešimt metų, kai Lietuvoje eksperimento tvarka atsirado pirmieji socialiniai pedagogai ir dešimt metų, kai buvo pradėti steigti socialinių pedagogų etatai šalies mokyklose, todėl džiugu, kad tarptautinė konferencija suburs vienos jauniausių profesijų Lietuvoje atstovus, kurie tapo pažįstami ir pripažįstami“, – sakė Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė.

Jos teigimu, teisinėje bazėje reglamentuojamas švietimo pagalbos teikimas vaikui, tačiau dėl lėšų trūkumo socialinių pedagogų, kaip ir kitų pagalbos vaikui specialistų, šalyje mažėja, o kai kurios šalies mokyklos iki šiol net neturi socialinių pedagogų etatų.

Didžiausias šalies socialinių pedagogų rengėjo – Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorės, profesorės Giedrės Kvieskienės teigimu, socialiniai pedagogai šiandieninėje visuomenėje vaidina ypatingai svarbų vaidmenį, užtikrindami pagalbą konkrečiam vaikui bei tuo pat metu prisidėdami prie visuomenės socialinės gerovės formavimosi.

,,Socialiniai pedagogai sėkmingai įsitvirtino mokykloje bei bendruomenėse, todėl vis dažniau juos galima sutikti dienos centruose ar kitose nevyriausybinėse organizacijoje. Šalyje jie tapo socialinės antreprenerystės skleidėjais ir tikimasi, jog šie pokyčiai žymiai prisidės prie socialinės ekonomikos plėtros“, – tvirtino G. Kvieskienė.

Dviejų dienų tarptautinėje konferencijoje „Pozityvioji vaiko socializacija: socialinės partnerystės (klasterystės) jėga“ socialinio darbo bei pedagogikos patirtimi ir geraisiais pavyzdžiais dalinsis šalies bei užsienio akademikai ir praktikai. Renginys skirtas aptarti vaikų pozityviosios socializacijos ir socialinės partnerystės bei klasterių kūrimosi prielaidoms Lietuvoje, įtvirtinant saugią vaikystę ir šeimai palankios aplinkos plėtrą bei darnios ir tvarios visuomenės vystimąsi.

Konferenciją Lietuvos socialinių pedagogų asociacija organizuoja bendradarbiaudama su viena didžiausių Lietuvoje vaiko gerovės srityje dirbančias nevyriausybines organizacijas vienijančia asociacija NVO vaikams konfederacija, Seimu, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija yra nevyriausybinė organizacija, kuri vienija daugiau nei 150 Lietuvos socialinių pedagogų ir socioedukacinio darbo specialistų. Daugiau informacijos: www.lspa.lt arba www.vpu.lt/socpedagogika.

2011 m. spalio 7 d., penktadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-10-10) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. spalio 5 d., trečiadienis

Siūlome didinti socialinių darbuotojų algas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, š. m. rugsėjo 28 d. ir spalio 5 d. posėdžiuose aptarė socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo klausimus. Komitetas nuolat kelia klausimą dėl per mažo socialinių darbuotojų darbo užmokesčio ir jo atotrūkio nuo kitų biudžetinės sferos darbuotojų darbo užmokesčio. Dauguma savivaldybių (51 iš 60) nepasinaudojo Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 95 „Dėl dalies nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skyrimo“ suteikta galimybe paskatinti socialinius darbuotojus išmokant jiems priedus ir priemokas iš sutaupytų piniginės socialinės paramos administravimo lėšų (biudžete paramai administruoti papildomai skirta 15 mln. litų). Priedus 430-iai socialinių darbuotojų vasarį – birželį mokėjo tik 9 savivaldybės (iš viso 191,6 tūkst. litų). Tokia situacija parodė, kad daugumos savivaldybių vadovai nevertina sunkaus socialinių darbuotojų darbo, nejaučia už jį atsakomybės ir neskiria socialiniams darbuotojams dėmesio. Pažymėtina, kad socialinio darbo krūvis šiemet labai padidėjo, žymiai išaugus socialinės paramos gavėjų skaičiui. Savivaldybės aiškina, kodėl jos neskatino socialinių darbuotojų: joms trūko lėšų piniginei socialinei paramai, todėl jas taupė ir neskatino socialinių darbuotojų. Jų argumentas yra nepagrįstas, nes šiemet kelis kartus papildomai skiriant lėšas piniginei socialinei paramai, daugėjo lėšų ir šiai paramai administruoti (jai administruoti skiriami 4 procentai šios paramos lėšų).

Komitetas pasiūlė savivaldybių taryboms ir merams pasinaudoti suteikta galimybe paskatinti socialinius darbuotojus, o Vyriausybei – pakeisti Vyriausybės 1993. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ didinant socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus.


Parengė
Dalia Aleksejūnienė,
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja

Komisijos posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdžių darbotvarkė „č i a“.

Daugiau informacijos rasite „č i a“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija pirmininkė

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Darbo kodekso 81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3423(2).
(įstatymo projekto tikslas - užtikrinti darbuotojams konstitucinę normą į savalaikę galimybę įgyvendinti teisę į streiką)

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-10-28

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

2011 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis

2011 m. rugsėjo 28 d., trečiadienis

Informacija apie posėdžius

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos 2011-09-28 dienos posėdyje išklausyta informacija „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projekto, kuriam 2011 m. balandžio 26 d. buvo skelbtas paraiškų priėmimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros atstovai informavo komisijos narius, kad galutiniai rezultatai nepatvirtinti.

2-uoju darbotvarkės klausimu išklausyta informacija „Dėl asmenų, priklausomų nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdant 2007 –2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1 – 1.3- SADM –02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ ir veiklos tęstinumo. Projektų vykdytojai Kauno teritorinė darbo birža ir viešoji įstaiga “Socialiniai paramos projektai“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija pirmininkė

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo" projektą Nr. XIP-3232.

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-10-17

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

2011 m. rugsėjo 27 d., antradienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Papildyta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-26) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 22 d., ketvirtadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-26) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 30 ir 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-1890.

(projekto tikslas – nustatyti, kad netekto darbingumo pensija asmeniui skiriama iki šiam asmeniui išduotame darbingumo lygio pažymėjime nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos, t.y. asmeniui teisė gauti netekto darbingumo pensiją išliks iki jam nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos. Įstatymo projektu taip pat suderinamos Pensijų įstatymo nuostatos su Pensijų įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis, kurios numato, jog naujos pensijų apskaičiavimo tvarkos įsigaliojimo data nukelta dvejiems metams ir įsigalioja 2012 m. sausio 1 d., t.y. atliekama techninio pobūdžio pataisa).

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-09-26

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-2820 ir jį lydinčius įstatymų projektus Nr. XIP-2821- XIP-2826.

(įstatymų projektų tikslas – suderinti Pensijų įstatymo nuostatas su Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis dėl nustatytų naujų studijų formų, taip pat suteikti galimybę besimokantiems (studijuojantiems) našlaičiams gauti našlaičių pensijas iki jiems sukaks 25 metai).

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3406.

(įstatymo projekto tikslas – sudaryti sąlygas turėti socialines garantijas slaugantiems neįgalius asmenis, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ne tik vienam iš tėvų (įtėvių), bet ir sutuoktiniui).

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-3427.

(įstatymo projekto tikslas – nors iš dalies atstatyti socialinį teisingumą ir atsižvelgiant į Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, įvertinti šeimos narių nuolatinį darbą, dėl valstybėje iki šiol nesamos paslaugų sistemos nuo vaikystės neįgalaus asmens šeimai).

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-10-07

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Pareiškimas: Dėl Vietos savivaldos rinkimų Kalnų Karabacho regione

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos Seimo nariai, pažymime:

Kalnų Karabacho ir aplinkinių rajonų teritorija tarptautinės teisės požiūriu yra Azerbaidžano Respublikos dalis, joks kitoks jos statusas nėra pripažintas. Todėl, rinkimų, įvykusių rugsėjo 18 dieną, surengtų vadinamoje Kalnų Karabacho Respublikoje bei rinkimų rezultatų negalima pripažinti teisėtais.

Keli šimtai tūkstančių žmonių, gyvenusių Kalnų Karabacho regione, yra prievarta iškeldinti iš savo gyvenamųjų vietų ir iki šiol gyvena pabėgėlių stovyklose Azerbaidžane. Jie niekaip negali daryti įtaką vietinės valdžios formavimui, nors tokią teisę turi.

Kalnų Karabacho klausimas turi ir gali būti sprendžiamas, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką, taikos ir stabilumo užtikrinimą bei visų regiono tautų interesus. Skuboti rinkimai ir kitos panašaus pobūdžio valdžios nustatymo iniciatyvos Kalnų Karabache nepadeda pasiekti principinio sutarimo dėl šios teritorijos ir jos žmonių ateities.


Seimo nariai:

Egidijus Vareikis
Artūras Melianas
Mantas Varaška
Jonas Stanevičius
Vida Marija Čigriejienė
Petras Luomanas
Vincė Vaidevutė Margevičienė
Edmundas Pupinis
Aurelija Stancikienė
Kęstutis Masiulis
Vincas Babilius
Žilvinas Šilgalis

2011 m. rugsėjo 16 d., penktadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-19) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Užimtumo rėmimo įstatymo 8, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3442.

(projekto tikslas – užtikrinti bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams (toliau vadinama – bedarbiai) skiriamų lėšų profesiniam mokymui efektyvesnį panaudojimą ir užtikrinti bedarbių įsidarbinimą iš karto po profesinio mokymo).

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-09-30

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

2011 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Papildyta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-12) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. rugsėjo 9 d., penktadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-09-12) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. liepos 14 d., ketvirtadienis

„Boružės diena“

Mielieji,

vasarai įsibėgėjus vėl noriu visus pakviesti į renginį.

Šeštadienį (liepos 23d.) 12val. Rotušės aikštės aikštėje (Kaune) vyks unikalus renginys vaikams ir suaugusiems „Boružės diena“. Tai linksmas, spalvingas renginys visai šeimai.

2011 m. birželio 30 d., ketvirtadienis

Pranešimas: metadonas – ne verslui skirtas medikamentas

Šiandien Seimas svarstys nutarimo projektą „Dėl metadono naudojimo teisėtumo“, kuriame numatyti pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl priklausomybės ligomis sergančiųjų apskaitos, dalyvavimo prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos programose.

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos (NAPK) pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė sako, kad šio nutarimo projekto atsiradimą inicijavo 2011 m. balandžio 21 d. rezoliucija „Dėl metadono naudojimo teisėtumo“, kurią aukščiausiesiems valstybės pareigūnams adresavo Nepriklausomybės Akto signatarai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai, Seimo nariai ir visuomeninės organizacijos.

„Mes atidžiai išnagrinėjome Rezoliucijoje keliamas problemas dėl metadono vartojimo teisėtumo ir šiandien siūlome Seimui balsuoti už nutarimo projektą, kuriame aiškiai įvardijame, jog priklausomybių turintys asmenys turi būti gydomi, tačiau niekas neturi teisės piktnaudžiauti metadono programomis ir skatinti šio sintetinio opiato vartojimą. Jo paskirtis – kompleksinis gydymas kartu su psichosocialine reabilitacija“, – pastebi V. V. Margevičienė.

Nutarimo projekte teigiama, jog Seimas, atsižvelgdamas į Nepriklausomybės Akto signatarų, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatų, Seimo narių ir visuomeninių organizacijų rezoliuciją „Dėl metadono naudojimo teisėtumo“, siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki šių metų rugsėjo 1 d. sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, pavedant jai išnagrinėti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius priklausomybės ligų prevenciją, gydymą, šiomis ligomis sergančių asmenų reabilitaciją, socialinę reintegraciją (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. spalio 22 d. rezoliuciją „Dėl narkotikų kontrolės politikos tęstinumo“, Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją „Dėl kovos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (naujais narkotikais) tęstinumo“ ir Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programą).

Pasak NAPK pirmininkės, Sveikatos apsaugos ministerijai siūloma iki šių metų spalio 31 d. nustatyti asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, gydymo programų efektyvumo vertinimo kriterijus ir patvirtinti programų įkainius. „Taip pat siūlome svarstyti galimybę įsteigti respublikinį mokslinį metodinį specialistų rengimo centrą, kuris teiktų priklausomybės ligomis sergantiems vaikams ir jaunimui ankstyvosios diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir socialinės reintegracijos paslaugas“, – pažymi V. V. Margevičienė.

Nutarimo projekte apibrėžtas įpareigojimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei iki šių metų gruodžio 1 d. atlikti tyrimą dėl metadono naudojimo Lietuvoje 2009–2010 metais, ypač atkreipiant dėmesį į metadono poreikio nustatymą, apskaitą ir kontrolę, įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos, metadono naudojimą areštinėse, gydymo ir ne gydymo tikslais.


Parengė
Seimo TS-LKD frakcijos Viešųjų ryšių tarnyba

2011 m. birželio 29 d., trečiadienis

Informacija apie posėdžius

Komisija, 2009–2011 metais atlikusi tyrimą dėl Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir nustačiusi, kad nerasti 6 465 nesimokantys iki 16 metų vaikai, nusprendė:

1. Atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti visų vaikų, gyvenančių Lietuvoje, mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas, kadangi pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją mokslas Lietuvoje yra privalomas vaikams iki 16 metų, todėl:
1) būtina skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, vykdant prevencinę veiklą, skirtą mažinti mokyklos nelankančių vaikų skaičių. Būtinas aktyvus Vidaus reikalų ministerijos tarnybų dalyvavimas ieškant vaikų, gyvenančių savivaldybių adresu įregistruotose šeimose;
2) būtina, kad visos savivaldybės tvarkytų apskaitą apie mokyklos nelankančius 17–18 metų amžiaus vaikus;
3) būtina griežčiau taikyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsnio nuostatas ir civilinės bei baudžiamosios teisės poveikio priemones už vaiko iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas neužtikrinimą dėl nepakankamo tėvų valdžios panaudojimo ar panaudojimo priešingai vaiko interesams.

2. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę dėl nerastų 6 465 nesimokančių vaikų iki 16 metų paieškos. Iki 2011 m. rugsėjo 1 d. informuoti Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisiją apie paieškos rezultatus ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierę.

3. Apie nerastus 6 465 nesimokančius iki 16 metų vaikus informuoti Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija pirmininkė

Tyrimas ir aiškinimasis dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija 2 metus tyrė ir aiškinosi dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo, kiek vaikų nesimoko pagal privalomojo švietimo programas ir kiek tokių vaikų gali būti įjunkę į narkotikus bei kitas priklausomybes.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją mokslas Lietuvoje yra privalomas vaikams iki 16 metų.

Nustatyta, kad 2010/2011 metais mokyklos nelankė dėl priklausomybių ir nusikalstamumo 4 vaikai iki 16 metų amžiaus.

Tačiau, nerastų 2010/2011 mokslo metais nesimokančių vaikų skaičius siekė 6 465 vaikų iki 16 metų, kurie nė vieno karto neperžengę mokyklos slenksčio.

Nustatyta, kad 7946 vaikai iki 16 metų yra išvykę kartu su tėvais į užsienį ir nedeklaravę dabartinės gyvenamosios vietos.

Iš viso 2010/2011 mokslo metais į mokyklą nė vieno karto neatėjo 7-16 metų amžiaus 14 655 vaikai.

Nustatyta, kad nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, vykdant prevencinę veiklą, skirtą mažinti mokyklos nelankančių vaikų skaičių.

Nustatyta, kad ne visos savivaldybės veda apskaitą apie mokyklos nelankančius 17 – 18 metų vaikus.

Komisija baigusi tyrimą atkreipė Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų dėl privalomo mokslo vaikams iki 16 metų įgyvendinimą.

Komisija pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę dėl 6465 nerastų nesimokančių vaikų paieškos.

Apie nerastus 6465 nesimokančius vaikus Komisija informavo Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija pirmininkė

Pranešimas: „Dingusius nesimokančius vaikus privalome sugrąžinti į mokyklas“

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos (NAPK) pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė šiandien Seime įvykusioje spaudos konferencijoje priminė atsakingoms institucijoms: Lietuvoje yra nelankančių mokyklos vaikų, vadinamų pradingusiais, nors Konstitucijoje įtvirtinta privalomo mokslo vaikams iki 16 metų nuostata.

Seimo narė V. V. Margevičienė pastebi, kad Konstitucijos nuostatos ir įstatymų, ginančių vaikų teises, nevykdymas dar kartą įrodo: Lietuvoje trūksta ne įstatymų, o jų vykdymo ir laikymosi.

„Dvejus metus mūsų komisija aiškinosi, kur yra dingę mokiniai, ar įgyvendinamos šalyje Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatos, ar užtikrintas Lietuvoje gyvenančių vaikų mokymasis pagal privalomojo švietimo programas. Paaiškėjo, kad ne visos savivaldybės veda apskaitą apie mokyklos nelankančius vaikus, o kas geriau gali žinoti apie savo gyventojus, jeigu ne vietinė valdžia“, – sakė NAPK pirmininkė.

Komisija išsiaiškino, kiek vaikų nesimoko pagal privalomojo švietimo programas ir kiek tokių vaikų gali būti įjunkę į narkotikus. Nustatyta, kad dėl priklausomybių ir nusikalstamumo 2010–2011 metais mokyklos nelankė keturi vaikai, tačiau nerastų nesimokančių vaikų yra 6 465 (iki 16 metų). Dar 7946 vaikai iki šešiolikos metų yra išvykę kartu su tėvais į užsienį ir nedeklaravę dabartinės gyvenamosios vietos.

„Šiandien mes galime konstatuoti, jog daugiau nei 14 tūkstančių vaikų 2010–2011 mokslo metais nė vieno karto neatėjo į mokyklą Lietuvoje. Dėl nepakankamo atsakingų institucijų bendradarbiavimo prevencinė veikla, skirta mažinti mokyklos nelankančių vaikų skaičių, buvo vykdoma gana vangiai“, – sakė Seimo narė.

Spaudos konferencijos dėl dingusių Lietuvos vaikų iniciatorė V. V. Margevičienė pabrėžė, kad apie nerastus 6465 nesimokančius vaikus NAPK informavo Generalinę prokuratūrą, kad būtų paskelbta šių vaikų paieška, nes nežinoma, kur jie yra. Taip pat siūloma Vyriausybei ir Savivaldybių asociacijai sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę dėl šių, nerastų nelankančių mokyklos vaikų paieškos.

Šiandien posėdžiavusi NAPK priėmė sprendimą, kuriuo nutarė kreiptis į Vyriausybę ir Savivaldybių asociaciją, kad būtų užtikrintas Konstitucijos nuostatų dėl privalomo mokslo vaikams iki 16 metų įgyvendinimas. „Taip pat mes atkreipėme Vyriausybės dėmesį, kad yra nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas vykdant prevencinę veiklą, skirtą mažinti mokyklos nelankančių vaikų skaičių. Ir atkreipėme ypatingą dėmesį ne vien į nelankančius mokyklos vaikus iki 16 metų, bet ir vyresnius, 17–18 metų, kurių apskaitos niekas neveda, o tai yra pats pavojingiausias amžius vaikams įsitraukti į narkotikus ir kitas pinkles“, – kalbėjo V. V. Margevičienė.


Parengė
Seimo TS-LKD frakcijos Viešųjų ryšių tarnyba

2011 m. birželio 22 d., trečiadienis

Siūloma įpareigoti Vyriausybę tvirtinti priklausomybės ligų gydymo programas

Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė pristatė Seimo nutarimo „Dėl Rezoliucijos „Dėl metadono naudojimo teisėtumo“ projektą Nr. XIP-3350.

Teikiamu nutarimo projektu siūloma įpareigoti Vyriausybę tvirtinti priklausomybės ligų gydymo programas, sistemiškai derinant jas su Seimo 2009 m. spalio 22 d. rezoliucija „Dėl narkotikų kontrolės politikos tęstinumo“, Seimo 2010 m. lapkričio 18 d. rezoliucija „Dėl kovos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (naujais narkotikais) tęstinumo“ ir Nacionaline narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa.

Taip pat Vyriausybei siūloma iki 2011 m. gruodžio 31 d. sukurti vieningą informacinę asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, duomenų bazę, kuri sudarytų galimybę rinkti duomenis iš privačių įstaigų ir valstybės įstaigų, pavaldžių skirtingoms ministerijoms; užtikrinti pakankamą finansavimą už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims ir sergantiems priklausomybės ligomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, o nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims užtikrinti aiškų finansavimo šaltinį iš valstybės biudžeto lėšų; plėtoti asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, gydymą, netaikant pakaitinio gydymo opioidiniais preparatais.

Pagal nutarimo projektą Vyriausybė iki 2011 m. rugsėjo 1 d. turėtų priimti teisės aktus, nustatančius vieningą gydymo, psichosocialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemą asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, iki 2011 m. spalio 1 d. pateikti Seimui įstatymo, nustatančio tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemą, skirtą vaikų ir jaunimo, sergančiųjų priklausomybės ligomis, ankstyvajai intervencijai, gydymui, reabilitacijai ir reintegracijai, projektą ir įsteigti respublikinį mokslinį metodinį specialistų rengimo centrą.

Iki 2011 m. spalio 31 d. Vyriausybei siūloma atlikti tyrimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų atitikties nustatytiems reikalavimams asmens sveikatos priežiūros įstaigose visiems asmenims, kuriems 2009–2010 m. buvo tiektas vaistinis preparatas „Metadon“ ir pateikti šio tyrimo rezultatus Seimo Sveikatos reikalų komitetui ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijai.

Valstybės kontrolę norima įpareigoti atlikti tyrimą dėl teisinių ir ekonominių-finansinių pagrindų, kurie leido valstybinėms institucijoms ar kitoms įstaigoms taikyti viešuosius pirkimus vaistiniam preparatui „Metadon“ įsigyti ir jį naudoti Lietuvoje.

Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Sveikatos reikalų komitete, papildomu – Žmogaus teisių komitete. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – birželio 28 d.


Parengė
Rimas Rudaitis, Ryšių su visuomene skyrius

2011 m. birželio 14 d., antradienis

1941-ųjų birželis

Tą naktį daug sodybų ištuštėjo,
Staiga pražilo ne viena galva
Ne paslaptį žali beržai kuždėjo, –
Į Sibirą keliavo Lietuva.
Jonas Visockas

1941-ųjų birželis.

1941-ųjų birželio 14-osios trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visose Baltijos valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. Tam tikslui buvo mobilizuoti čekistai iš Baltarusijos, Smolensko, Pskovo ir kitų vietų.

Tremtinius suvarė į gyvulinius vagonus. Iš viso enkavedistai buvo užsiprašė 1202 vagonus.

Perpildyti ešelonai vienas po kito riedėjo į Rytus, išveždami tuos, kurių didžiajai daliai niekada nebuvo lemta sugrįžti.

Vežė mokytojus, gimnazijų ir aukštųjų mokyklų dėstytojus, teisininkus, Lietuvos kariuomenės karininkų šeimas, diplomatus, gydytojus ir t.t. Vežė iš miestelių, miestų, kaimų. Sunkvežimiai nenutrūkstama srove slinko geležinkelio stočių link. Ten vyrus, šeimų galvas, čekistai atskirdavo, meluodami, kad laikinai, tik kelionei. Iš tikrųjų jų likimas jau buvo nuspręstas – į Krasnojarsko ir Šiaurės Uralo lagerius likvidacijai.

1941 metų birželio mėnesį bolševikai iš Lietuvos ištrėmė apie 18 tūkstančių žmonių. Tremdami žmones, enkavedistai elgėsi labai grubiai, žiauriai, visame krašte kilo panika, baimė, tauta birželį pavadino „juoduoju birželiu“.

1941 metais sovietiniai okupantai trėmė į Altajaus, Krasnojarsko kr., Komijos ASSR, Tomsko sr., Kazachijos SSR.

2011 m. birželio 6 d., pirmadienis

Filmo premjera „PAVERGTŲJŲ SUKILIMAS“

Mielieji,

birželio 23d. (ketvirtadienį) 15.30-17.30 M.Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a.12, Kaunas) vyks filmo premjera „PAVERGTŲJŲ SUKILIMAS“.

Birželį, lygiai po 70 metų, minime tautos istorijoje reikšmingą žymę palikusius 1941 -ųjų metų įvykius. Apie tai – lietuvių tautos kovą už laisvę – sukurtas šis Sauliaus Bartkaus filmas.

Įėjimas nemokamas. Kviečiame dalyvauti!

2011 m. birželio 3 d., penktadienis

Kviečiame paminėti GEDULO IR VILTIES DIENĄ birželio 14 dieną

Tą naktį daug sodybų ištuštėjo,
Staiga pražilo ne viena galva
Ne paslaptį žali beržai kuždėjo, –
Į Sibirą keliavo Lietuva.
Jonas Visockas


Kviečiame paminėti GEDULO IR VILTIES DIENĄ birželio 14 dieną.

10.00 val. – Mišios Šv. Mykolo Arkangelo (įgulos) bažnyčioje.
11.30 val. – 70-ųjų trėmimo metinių minėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
13.00 val. – gėlių padėjimas Kauno geležinkelio stotyje.
14.00 val. – susikaupimo valandėlė Petrašiūnų kapinėse prie LIETUVOS KANČIŲ MEMORIALO. Dalyvaus tremtinių choras „Ilgesys“ (vadovė Bronė Paulavičienė).
16. 00 val. – Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje, A.Mickevičiaus g. 19, koncertuos muzikos ansamblis „Ainiai“ (vadovas Jonas Urbonas).

2011 m. birželio 2 d., ketvirtadienis

Kviečiame į konferenciją „Istorija liudija“

Birželio 13 d. (pirmadienį) 13 val. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje, A.Mickevičiaus g. 19, kviečiame į konferenciją „Istorija liudija“.

Tą naktį daug sodybų ištuštėjo,
Staiga pražilo ne viena galva
Ne paslaptį žali beržai kuždėjo, –
Į Sibirą keliavo Lietuva.
Jonas Visockas


Programa:
13.00 val. – konferencijos pradžia.
13.10 val. – moksleivių sveikinimai.
13.30 val. – „Sovietinio genocido pradžia: 1939–1941 metai“ – LR Seimo narys prof. Arimantas DUMČIUS, 1941-ųjų metų tremtinys.
13.50 val. – „Teroras Lietuvoje 1940–1941 m. ir jų ilgalaikiai padariniai“ – LR Seimo narys dr. Arvydas ANUŠAUSKAS.
14.10 val. – „Lietuviai prie Laptevų jūros“ – Jūratė MARCINKEVIÈIENË, LPKTS valdybos pirmininko pavaduotoja, 1941-ųjų metų tremtinė.
14.25 val. – „Lietuviai Kraslago lageryje“ – Violeta ŽIVOTKEVIČIŪTĖ, LGGRTC atminimo programų skyriaus vyr. specialistė.
14.45 val. – „Patriotinio ugdymo problemos“ – dr. Povilas JAKUČIONIS, LPKTS pirmininkas.
15.00 val. – „Tautos tremties istorijos mokymas šiandien“ – Lina KOSTIUKOVIENĖ, Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė,Asta PRANAITIENĖ, KTU Vaižganto vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė.
15.30 val. – „Jaunosios kartos požiūris į 1941 m. birželio 14 d. trėmimus“ – Simonas JAZAVITA, VDU II kurso studentas.


Konferencijos organizatoriai:
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialas,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,
Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyrius.

Rėmėjai:
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Kauno m. Kultūros skyrius.

Globėja –
LR Seimo narėVincė Vaidevutė Margevičienė.

2011 m. gegužės 31 d., antradienis

Tabako kontrolės iššūkiai

Šiandien visas pasaulis mini Pasaulinę dieną be tabako. Pasaulio mastu plintantis tabako vartojimas tampa vis didesne problema, dėl kurios vis daugiau žmonių serga ir miršta nuo tabako sukeltų ligų. Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) duomenimis maždaug trečdalis suaugusių planetos žmonių rūko, o nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta beveik 5 milijonai žmonių visame pasaulyje. Prognozuojama, jog per artimiausius 25 metus, šis skaičius turėtų padvigubėti.

Šiais metais Pasaulinės dienos be tabako tema – Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija. Tai pirmasis tarptautinis dokumentas, nustatantis visoms šalims bendrus minimalius tabako kontrolės politikos reikalavimus, kuriuo siekiama, kad visame pasaulyje būtų vieningai imtasi priemonių, skirtų tabako vartojimo paplitimo ir žalos žmonių sveikatai mažinimui tarptautiniu mastu. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004 m. ir šis dokumentas padeda siekti efektyvių tabako kontrolės įgyvendinimo priemonių Lietuvoje.

Šiandien mums labai svarbu suvokti, kad rūkymo sukeltos ligos Lietuvai kasmet kainuoja apie 7000 gyvybių. Rūkymas dažnai laikomas įprastu, normaliu reiškiniu, o tabako pramonė ir verslas netgi laikomi naudingais šalies ekonomikai. Todėl reikalinga skatinti rūkančius kuo anksčiau mesti rūkyti ir padėti jiems išsivaduoti nuo sunkiai įveikiamos priklausomybės.

Gąsdina tai, kad rūkymas vis dar plinta tarp moterų. Moterų rūkymas ypatingą susirūpinimą kelia jau vien dėl to, kad moteris yra atsakinga ne tik už savo, bet ir už savo būsimo vaikelio sveikatą. Be to moteris yra šeimos židinio puoselėtoja, aukščiausių šeimos vertybių kūrėja, todėl dažnai nulemia augančio ir bręstančio vaiko požiūrį į rūkymą, o drauge ir kitus kvaišalus. Šioje vietoje reikia atkreipti dėmesį ir į pasyvaus rūkymo keliamus pavojus. Rūkantys tėveliai dažnai net nesusimąsto, kokią žalą jie daro savo vaikelio sveikatai.

Apmaudu, kad rūkančiųjų jaunuolių taip pat nemažėja. Pastaruoju metu, rūkyti pradedama vis jaunesniame amžiuje. Jaunas ir veržlus žmogus nori išbandyti viską, kas nepatirta, neleistina ar net draudžiama suaugusiųjų, todėl dažnai labai ankstyvame amžiuje mėgina rūkyti.

Nors Lietuvoje tabako kontrolė įgyvendinama itin sėkmingai dar yra problemų, kurias būtinai turime išspręsti, kad išgelbėtume kuo daugiau gyvybių. Apie tabako kontrolės iššūkius, galimybes, rūkymo paplitimą Lietuvoje bei akciją „Gimiau nerūkantis“ birželio 1 d. 10 val. Seime rengiamoje spaudos konferencijoje papasakos sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius Zenius Martinkus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas Aurelijus Veryga.


Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos
komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė

2011 m. gegužės 25 d., trečiadienis

TARPTAUTINĖ BE ŽINIOS DINGUSIŲ VAIKŲ DIENA

Tarptautinės be žinios dingusių vaikų dienos (gegužės 25 d.) minėjimo proga organizuotas renginys „Nebėk iš namų“.

Pradžia 14 val.
Renginio vieta: Nepriklausomybės aikštė prie LR Seimo (iš Martyno Mažvydo bibliotekos pusės)
Renginio globėja: LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija (komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė)
Renginį remia: Jungtinių Amerikos Valstijų Ambasada
Renginį veda: Giedrė Blažytė

14.00 val. – Sveikinimai (JAV ambasados Vilniuje kultūros atašė Nicholas Hersh; LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė; Dingusių žmonių šeimų paramos centras – Ona Gustienė).
14.30 val. – Kūrybinės dirbtuvės (vykdytojai jungtinė jaunimo komanda iš kūrybinių grupių „Žali ir geri“ bei „Kad būtų linksmiau...“): bendro renginyje dalyvausiančių moksleivių piešinio kūrimas temomis „Nebėk iš namų“ ir „Pasiklydę virtualiame pasaulyje“.
16.30 val. – Baigiamasis žodis. Renginio pabaiga.

KVIEČIAME Į KONCERTĄ SKIRTĄ TĖVO DIENAI

Birželio 6 d. (pirmadienį) 16 val. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje, A.Mickevičiaus g. 19, kviečiame paminėti Tėvo dieną.

Susitiksime su knygos „Justinas Staugaitis“ autoriumi prof. Stasiu Vaitekūnu, atsiminimais dalinsis vyskupas emeritas Juozapas Preikšas, ištraukas iš knygos skaitys aktorius Egidijus Stancikas.

Koncertuos Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė.

Renginio globėja – LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.


Maloniai kviečiame dalyvauti.

2011 m. gegužės 5 d., ketvirtadienis

Kviečiame į konferenciją „XXI amžiaus civilizacijos egzaminas – sveika asmenybė ir socialinė atsakomybė“

2011 m. birželio 1 d. 15 val. Seimo Europos informacijos biure (III rūmai) (Gedimino pr. 53, Vilnius) UNESCO klubas asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ ir Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas organizuoja konferenciją „XXI amžiaus civilizacijos egzaminas – sveika asmenybė ir socialinė atsakomybė“, skirtą instituto „Rafaelis“ 10-ies metų veiklos jubiliejui paminėti ir iškilmingai įteikti socialiai atsakingos asmenybės diplomus pirmai absolventų laidai.

Konferencijos partneriai: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, NVO vaikams konfederacija.

Konferencija bus apžvelgta socialiai atsakingos asmenybės ugdymo svarba moksliniu, teisniu ir praktiniu aspektais.

Renginio metu bus iškilmingai įteikti socialiai atsakingos asmenybės diplomai pirmai asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ absolventų laidai.

Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas įteiks nominaciją berniukui, kuris iš savo asmeninių dienpinigių paaukojo pirmąjį 10 litų Rodžeriui Mūrui (Roger Moore), kuris buvo atvykęs į Lietuvą 2010 metais su kilnia misija – sukaupti lėšas pastatyti mokyklas Afganistano Goro provincijoje gyvenantiems vaikams.


Programa

Konferencijos vedėja – prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

15.00 Konferencijos atidarymas:
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas.
Stasys Šedbaras, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas.
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.
Gintarė Tamašauskaitė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė.
Jovita Majauskaitė, Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto vykdančioji direktorė.
Konferencijos pranešėjai:
15.30 „Sveikos asmenybės ugdymo uždaviniai“.
Akad. Algirdas Gaižutis, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius.
15.50 „Saugi aplinka, kaip sveikos asmenybės ugdymo prielaida“.
Dovilė Šakalienė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto programų direktorė.
16.00 Asmenybės ugdymo programos „Aš esu kūrėjas“ pristatymas.
Marija Mendelė Leliugienė, UNESCO klubo asmenybės ugdymo instituto generalinė direktorė.
16.10 Baigiamojo darbo pristatymas: projektas „Kilk“.
Rugilė Zakaraitė, Eglė Strackaitė ir Agota Leliugaitė.
Darbo vadovė – Živilė Burdaitė. Socialiai atsakingo verslo klubas.
16.20 Baigiamojo darbo pristatymas: projektas „Jaunimas sveikai“.
Agnė Macaitė, Vytas Satkevičius, Tomas Satkevičius, Vingailė Zarauskaitė, Gintarė Gylytė.
Darbo vadovė – Živilė Burdaitė. Socialiai atsakingo verslo klubas.
16.30 „Asmenybės stiprybių ugdymas“.
Dr. Aistė Diržytė, Vadybos ir psichologijos instituto direktorė.
16.45 Bendruomenės galimybės ir prasmingumas“.
Dainius Zarauskas, Rafaelio bendruomenės prezidentas.
16.50 Konferencijos apibendrinimas.
Rimantė Šalaševičiūtė, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto lektorė, buvusi Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė.
17.05 Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto nominacijos ir apdovanojimai.
17.15 Socialiai atsakingos asmenybės diplomų įteikimas.
17.25 Konferencijos uždarymas. Padėkos žodis.


Registracija el.p. info@rafaelis.lt
Informacija tel. 8 685 66285

2011 m. gegužės 4 d., trečiadienis

Elektroninės cigaretės didina riziką pakenkti visuomenės sveikatai

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos (NAPK) pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė šiandien Seime vykusioje spaudos konferencijoje įspėjo apie elektroninių cigarečių žalą vaikams ir suaugusiems ir priminė, jog šio produkto pardavimas nėra reglamentuotas.

Seimo narė V. V. Margevičienė pastebėjo, kad ik šiol nėra atlikta mokslinių tyrimų, kuriais remiantis būtų galima tvirtinti, jog elektronines cigaretes vartoti saugu.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs Nacionalinės alkoholio ir tabako kontrolės koalicijos prezidentas doc. Aurelijus Veryga teigė, jog įvedinėti į rinką naują produktą, neturint įrodymų, kad jis saugus, neturėtų būti leidžiama jokiomis aplinkybėmis: „Elektroninės cigaretės, kurias interneto pagalba gali įsigyti vaikai, tai įžanga į realų rūkymo pasaulį. Ši tabako forma yra nauja ir pavojinga tiek jaunai kartai, tiek vyresnio amžiaus žmonėms“.

Kai kurios šalys yra uždraudusios šių cigarečių platinimą. Tarp tokių ir didžiausios elektroninių cigarečių gamintojos Kinija ir Honkongas. Kinijoje netgi numatyta baudžiamoji atsakomybė už jų platinimą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius Zenius Martinkus aiškino, kad platintojų skelbiama informacija atsieit elektroninės cigaretės padeda mesti rūkyti yra neteisinga. „Tai kritikuotinas teiginys, nes bet koks cigarečių vartojimas yra skatinantis pavyzdys. Mesti rūkyti ši priemonė nepadeda“, – sakė Z. Martinkus.

Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian pastebėjo, kad elektroninės cigaretės pradėtos platinti būtent tuomet, kai pradėtas rūkymo ribojimas ir draudimas viešojo maitinimo įstaigose. Nors elektroninės cigaretės ir neskleidžia dūmų kvapo, tačiau į žmogaus organizmą nikotino dozė patenka.

Tėvų vardu kalbėjęs visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ pirmininkas Sigitas Kamarauskas pritarė spaudos dalyvių nuomonei, kad elektroninės cigaretės skatina rūkyti, bet neatsisakyti žalingo įpročio, ir įtraukia į šį pragaištingą užsiėmimą vaikus. „Esame už tokio produkto draudimą, nes naudos jaunam žmogui jis neduoda, tik žalą“, – pabrėžė S. Kamarauskas.

Pasak spaudos konferencijos iniciatorės V. V. Margevičienės, tokia situacija, kai bet kas internete laisvai gali įsigyti rinkoje nereglamentuotą produktą, t.y. elektronines cigaretes, yra netoleruotina. „Seime rengiamas įstatymo projektas turėtų užkirsti kelią šio produkto platintojams, ieškantiems įstatyminių landų, ir numatyti platinimo uždraudimą. Nacionalinės sveikatos taryba taip pat siūlo drausti prekybą elektroninėmis cigaretėmis, nurodydama neabejotinai svarias priežastis, kurių pagrindinė – prekės atitikties dokumentuose nurodoma daug pavojingų sudedamųjų dalių, didinančių riziką pakenkti visuomenės sveikatai“, – teigė V. V. Margevičienė.

Ekspertai siūlo susilaikyti nuo šių cigarečių įsigijimo. Tuo labiau, kad ir Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos, kurią yra ratifikavusi ir Lietuva, tikslas nėra sukurti naujus produktus, kuriuos būtų galima rūkyti visur, o atvirkščiai, šalys yra sutarusios visomis įmanomomis priemonėmis mažinti rūkymo plitimą.


Parengė
Seimo TS-LKD frakcijos Viešųjų ryšių tarnyba

Kviečiame paminėti Tarptautinę be žinios dingusių vaikų dieną Nepriklausomybės aikštėje

Organizuojama Tarptautinė be žinios dingusių vaikų diena – renginys Nepriklausomybės aikštėje (Vilniuje).

Gegužės 25 d., trečiadienį, 14 val. Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo (iš Martyno Mažvydo bibliotekos pusės) prasidės tarptautinei be žinios dingusių vaikų dienai skirtas renginys „Nebėk iš namų“.

Renginio tikslas – atkreipti dėmesį į nepilnamečių problemas, kurios dažnai sprendžiamos bėgimu iš namų, taip pat priminti ir paskatinti visuomenę surasti laiko vaikui: apkabinti, priglausti, suprasti, atjausti ir tokiu būdu užbėgti galimai nelaimei už akių, taip pat morališkai palaikyti artimuosius, kurių vaikai yra dingę.

Renginio „Nebėk iš namų“ metu veiks kūrybinės dirbtuvės, kurių metu bus kuriamas bendras piešinys šiai dienai skirta tema. Į renginį kviečiami mokytojai, moksleiviai ir visi neabejingi šiai problemai.Renginio organizatoriai – Dingusių žmonių šeimų paramos centras.

Renginio globėja – Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija (komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė) .

Renginį remia – Jungtinių Amerikos Valstijų Ambasada.

Dingusių be žinios vaikų diena pirmą kartą paminėta 1983 JAV. 1979 metais, gegužės 25 dieną, šešiametis EtanPatz dingo be pėdsakų eidamas į mokyklos autobusų stotelę, vos už poros kvartalų nuo savo namų. Dabar ši diena kasmet minima ne tik JAV, Kanadoje, bet ir 14 – oje Europos Sąjungos valstybių. 2006 m. Seimas tarptautinę be žinios dingusių vaikų dieną – gegužės 25 d. įtraukė į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą.

Renginio programa:

14.00 val. Sveikinimai,
JAV ambasados Vilniuje kultūros atašė Nicholas Hersh;
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė;
Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovė Ona Gustienė.
14.30 val. Kūrybinės dirbtuvės,
jungtinė jaunimo komanda iš kūrybinių grupių „Žali ir geri“ bei „Kad būtų linksmiau...“, bendro renginyje dalyvausiančių moksleivių piešinio kūrimas temomis „Nebėk iš namų“ ir „Pasiklydę virtualiame pasaulyje“.
16.30 val. Baigiamasis žodis. Renginio pabaiga.

2011 m. gegužės 1 d., sekmadienis

Kviečiame į konferenciją „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijose“

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Seime rengia konferenciją „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijose“.

Konferencijoje numatyta aptarti aktualius alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinio darbo organizavimo bendruomenėse klausimus kartu su Seimo ir Vyriausybės, Policijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentų, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų valstybės įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Konferencijos dalyviai bus supažindinti su naujai iškylančiais pavojais narkotikų pasiūlos rinkoje, psichoaktyvias medžiagas vartojančių vaikų atpažinimo būdais, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, t.y. kokių būtinų priemonių privalo imtis savivaldybių administracijos, o ypač mokyklų vadovai, vykdant švietimo pagalbos teikimą ir vaiko minimalią priežiūrą.

Dėl gausaus dalyvių skaičiaus tie patys konferencijos pranešimai bus skaitomi dvi dienas – 2011 m. gegužės 23 ir 27 d. 10 val. Seimo Kovo 11-osios salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius).

10.00 – 11.00 val. Dalyvių registracija
11.00 – 11.15 val. Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis
Valentinas Stundys, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas.
Gintaras Steponavičius, Švietimo ir mokslo ministras.
11.15 – 11.35 val. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimas
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.
11.35 – 12.00 val. Naujos cheminės priklausomybės
Robertas Badaras, Vilniaus greitosios pagalbos ligoninės Toksikologijos skyriaus vedėjas.
12.00 – 12.15 val. Situacijos susijusios su neteisėta narkotinių psichotropinių medžiagų apyvarta apžvalga, galimos prevencinės priemonės
Edvardas Šileris, Policijos departamento Kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-osios valdybos viršininkas.
12.15 – 12.30 val. Narkotinių ir psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės naujovės
Dr. Zenius Martinkus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.
12.30 – 13.45 val. Vaiko gerovės komisijų veiklos perspektyvos
Algirdas Vrubliauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Alytaus rajono savivaldybės meras.
12.45 – 13.00 val. Narkotinių medžiagų vartojimo, rizikos ir apsauginių faktorių tyrimas tarp Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos moksleivių
Dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, Mykolo Romerio universiteto docentas.
13.00 – 13.30 val. Pertrauka
13.30 – 13.45 val. Priklausomybių prevencija ugdymo institucijoje
Stanislavas Bernikas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos tarybos pirmininko pavaduotojas, Kaišiadorių r. Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius.
13.45 – 14.00 val. Prevencijos programos ir jų pasirinkimo galimybės
Algimantas Šimaitis, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas.
14.00 – 14.15 val. Dr. Thomas Gordon Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo ir Pedagogų profesinių įgūdžių tobulinimo programų diegimas Lietuvos mokyklose
Rūta Kacucevičiūtė, Gordon Training International atstovybės Lietuvoje prezidentė, ir Gediminas Bereznevičius, Gordon programų instruktorius.
14.15 – 14.30 val. Prevencijos programos „Gyvai“ įgyvendinimo Lietuvoje patirtis
Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, asociacijos „Mentor Lietuva“ generalinė sekretorė, ir Bernadeta Lažauninkaitė, programos „Gyvai“ koordinatorė.
14.30 – 15.00 val. Klausimai, diskusijos, konferencijos apibendrinimas.


Parengė
Seimo ryšių su visuomene skyrius

2011 m. balandžio 27 d., trečiadienis

KVIEČIAME

Gegužės 2 d. 16 val. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g.19, Kaunas) kviečiame paminėti

Motinos dieną.


Koncertuos Kauno mokyklų moksleiviai, pilietinės dainos konkurso „Dainuoju Lietuvai“ laureatai, ir solistas MERŪNAS.

Sveikins LR Seimo narė V. V.Margevičienė.


Maloniai kviečiame dalyvauti!


Organizatoriai –
Kauno m.savivaldybės Kultūros skyrius ir
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialas

Renginio globėja –
LR Seimo narė V.V.Margevičienė

Skatinkime darbdavių ir valdininkų pozityvų požiūrį į neįgaliųjų galimybes dirbti

Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojos V. V. Margevičienės pranešimas: skatinkime darbdavių ir valdininkų pozityvų požiūrį į neįgaliųjų galimybes dirbti.

Europos ir Lietuvos perspektyvos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo srityje šiandien aptartos ir pristatytos Seime įvykusioje spaudos konferencijoje „Socialinės integracijos ir profesinės reabilitacijos praktika, problemos ir iššūkiai“.

Spaudos konferencijos iniciatorė Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė pastebėjo, kad palyginus su kitomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuvos rezultatyvumas profesinės reabilitacijos, mokymo ir neįgaliųjų integracijos į darbo rinką kol kas yra žemas. „Žmonių su specialiais poreikiais mūsų valstybėje yra iš tikrųjų nemažai. Ir tas nuolatinis kalbėjimas, kad gaukite pašalpas, ir būkite ramūs, nėra mūsų valstybės prioritetas. Mūsų valstybės prioritetas yra suteikti lygias galimybes kiekvienam valstybės piliečiui pagal jo poreikius ir gebėjimus: suteikti išsilavinimą, darbą, galimybę oriai gyventi, dirbti ir užsidirbti. Tad profesinė reabilitacija yra labai svarus dalykas. Šiandien apie tai kalbame tarptautinėje konferencijoje, vykstančioje Seime“, – sakė V. V. Margevičienė.

Tarptautinės konferencijos iniciatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ir Lietuvos profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo konfederacija.

Pasak Seimo narės, sėkmingą socialinę integraciją ir profesinę reabilitaciją užtikrintų reabilitacijos klinikų, centrų ir mokymo įstaigų nuolatinė ir sisteminės partnerystė, taip pat reabilitacijos ir profesinio mokymo bei integracijos paslaugų kokybės standartų bei geros praktikos principų įdiegimas, socialinių įmonių plėtra bei gebėjimas dirbti pelningai.

Spaudos konferencijoje dalyvavusi Europos Specialiųjų poreikių mokymo plėtros agentūros atstovė Mary Kyriazopoulou pastebėjo, kad Europos Sąjungos šalys turi sutelkti pastangas ir mokytis viena iš kitos, nes ekonominė padėtis ES, nėra gera, o tai atsiliepia ir profesinės reabilitacijos kokybei. Apie socialinės integracijos ir profesinio mokymo padėtį Lietuvoje kalbėjo Lietuvos profesinės reabilitacijos ir mokymo konfederacijos prezidentė Lucija Jurgelaitienė. VšĮ „Vilties žiedas“ direktorės pavaduotoja Irena Pranckevičiūtė priminė, jog socialinės inovacijos leidžia pasiekti neįtikėtinų rezultatų: neįgalūs asmenys, kurie yra ilgalaikiai bedarbiai, įsidarbina, pradeda gyventi kitokios kokybės gyvenimą, sėkmingai dirbti. „Darbo birža prognozuoja, kad 2011 metais Lietuvoje bus 280 tūkstančių bedarbių, iš kurių 40 proc. – ilgalaikiai. Tai didžiuliai skaičiai ir problema. Jos sprendimui būtina partnerystė, bendradarbiavimo modeliai, į kuriuos turi būti įtraukti viešasis sektorius ir verslas“, – kalbėjo I. Pranckevičiūtė.

Parlamentarė V. V. Margevičienė priminė, jog visgi sėkmingi kaimyninių šalių pavyzdžiai bei kitų Europos Sąjungos šalių praktika rodo, kad neįgaliųjų integracijos į darbo rinką efektyvumas priklauso nuo daugelio faktorių, kurių vienas pagrindinių Lietuvoje turėtų būti – integruoto Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Ūkio ir Teisingumo ministerijų požiūris į profesinę reabilitaciją ir integraciją.

„Turime ir galime pasirūpinti šalies neįgaliųjų teisine padėtimi, aktyvinti socialinių įmonių indėlį į šalies ekonomiką, neįgaliųjų integraciją į darbo rinką. Geriausių rezultatų pasiektume nuolat skatindami darbdavių ir valdininkų pozityvų požiūrį į neįgaliųjų galimybes dirbti“, – pabrėžė V. V. Margevičienė.


Parengė
Seimo TS-LKD frakcijos Viešųjų ryšių tarnyba