2013 m. balandžio 26 d., penktadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarsto:Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 2 dalies papildymo ir 3 dalies pakeitimo įstatymą XIIP Nr. 464

Projektu siekiama sudaryti sąlygas racionaliau valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldybės (valstybės) gyvenamosiomis patalpomis, kurių nėra galimybių panaudoti savivaldybėms priskirtai socialinio būsto nuomos funkcijai vykdyti.

Pastabų ir pasiūlymų dėl šio projekto laukiame iki 2013-06-10

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

2013 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis

Priimtos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos dėl gėrimų didelėje tarojeSeimas ypatingos skubos tvarka priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIIP-197(2). Priimtomis pataisomis leista parduoti alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą, kai šie gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą. Taip pat leista parduoti alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į didesnę negu 0,5 litro tarą, kai šie gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą.

Pataisos priimtos už balsavus 76, susilaikius 2 Seimo nariams.

Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

2013 m. balandžio 24 d., trečiadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas išvažiuojamajame posėdyje Druskininkų savivaldybėjeValstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (toliau - Komitetas) šiandien, vykdydamas parlamentinę kontrolę, lankėsi Druskininkų savivaldybėje.

Išvykoje, dalyvaujant Komiteto nariams, Druskininkų savivaldybės tarybos nariams ir administracijos darbuotojams, Vidaus reikalų ministerijos  ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovams, Komitetas išklausė Druskininkų savivaldybės mero informaciją kaip Druskininkų savivaldybė sprendžia socialines ekonomines problemas, su kokiomis problemomis susiduria vykdydama valstybės perduotas bei savarankiškąsias funkcijas. Susitikimo metu aptarė Druskininkų turizmo tendencijas, diskutavo tiesioginių merų rinkimų bei rinkimų sistemos kaitos bei kitais savivaldai aktualiais klausimais. Taip pat Komiteto nariai lankėsi Jaunimo užimtumo centre, Bendruomenės centre bei apsilankė Druskininkų Snow arenoje.

Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

2013 m. balandžio 23 d., antradienis

Seimas ratifikavo Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimoSeimas, visiems 95 balsavime dalyvavusiems parlamentarams vieningai balsavus už, ratifikavo Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo (įstatymo projektas Nr. XIIP-152(2). Pagal Konvenciją visiems asmenims pripažįstama apsauga nuo priverstinio dingimo, įtvirtinama valstybių, Konvencijos šalių, pareiga nustatyti baudžiamąją atsakomybę už Konvencijoje numatytas veikas, susijusias su priverstiniu asmenų dingimu, nukentėjusiems asmenims įtvirtinama teisė į žalos atlyginimą bei kompensaciją, nustatomas valstybių, Konvencijos šalių, bendradarbiavimas Konvencija reguliuojamose srityse (ypač ekstradicijos srityje), įsteigiamas Priverstinio dingimo komitetas ir reguliuojama jo veikla.

Konvencijoje nustatyta, kad valstybės privalo imtis priemonių, kad pagal savo baudžiamąją teisę užkirstų kelią ir nubaustų už neteisėtą vaikų, kurie patiria priverstinį dingimą, vaikų, kurių tėvas, motina ar teisėtas globėjas patiria priverstinį dingimą, ar vaikų, kurie gimsta priverstinį dingimą patyrusiai jų motinai būnant nelaisvėje, atskyrimą.

Tarptautinėje konvencijoje taip pat įtvirtinta priverstinio dingimo aukų teisė į žalos atlyginimą, kuri be turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo apimtų ir kitas žalos atlyginimo formas kaip restituciją, reabilitaciją, reikalavimų įvykdymą ir kt. 

Tarptautinė konvencija dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo pasirašyta 2007 m. vasario 6 d. Paryžiuje (Prancūzija). Konvencija yra ratifikuotina tarptautinė sutartis pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 1 dalies 6 punktą, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktą.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: frakcijos nariai teikia alternatyvų pasiūlymą dėl Referendumo dvigubos pilietybės klausimuSeimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Irena Degutienė, Andrius Kubilius, Paulius Saudargas, Stasys Šedbaras pateikė alternatyvų pasiūlymą dėl referendumo, kuriuo siūloma keisti Konstitucijos nuostatas dėl dvigubos pilietybės reguliavimo.

Seimo nariai siūlo anksčiau grupės parlamentarų įregistruoto Seimo nutarimo projekto trečiąjį straipsnį formuluoti taip: „Pritariu, kad Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnio antroji dalis būtų išdėstyta taip: „Niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis, išskyrus Lietuvos Respublikos pilietį nuo gimimo, emigravusį į Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybę narę ir įgijusį jos pilietybę, taip pat kitais įstatymo numatytais atskirais atvejais.“

„Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti išimtinę kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio nuo gimimo, emigravusio (išvykusio nuolatinai gyventi) į bet kuriai iš šių organizacijų priklausančią valstybę narę ir įgyjančio tos valstybės pilietybę, privilegiją išsaugoti Lietuvos pilietybę. Antroji formuluotės dalis „kitais įstatymo numatytais atskirais atvejais“ skirta užsieniečiams, kuriems pilietybė suteikiama išimties būdu, atitinka tai, kas dabar galioja, tik Lietuvai nusipelnę asmenys (pvz., menininkai, sportininkai) galėtų išsaugoti savo valstybės pilietybę“, – pasiūlymą komentuoja vienas iš jo iniciatorių P. Saudargas.

Jau anksčiau, 2008 ir 2010 m., teikiant Pilietybės įstatymo pataisas, TS-LKD frakcijos nariai siūlė tam tikrais atvejais įteisinti dvigubą pilietybę. Pataisose taip pat buvo kalbama apie Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę, tačiau abiem atvejais šias įstatymo pataisas vetavo Prezidentai, po Konstitucinio teismo išaiškinimo, kad dvigubos pilietybės reglamentuoti įstatymais, be Konstitucijos pataisų, nepakanka.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja