2012 m. balandžio 6 d., penktadienis

Balandžio 11 d. vyks Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis

Balandžio 11 d., trečiadienį, vyks Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis (Seimo III r. 218 b kab.). Pradžia – 8.30 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl padėties romų tabore Kirtimuose, Vilniuje (8.30–9.45 val.).
Pranešėjai: Vilniaus miesto meras, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų komiteto, Sveikatos komiteto, Tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komiteto nariai.
2. Kiti klausimai (9.45–10 val.).


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė

2012 m. balandžio 3 d., antradienis

Diskusija „Kaip padėti vartojančiam mokiniui?“

Šiandien 14 val. vyko diskusija „Kaip padėti vartojančiam mokiniui?“ Kauno miesto savivaldybės (Laisvės al. 96, Kaunas) Tarybos didžiojoje salėje.

Diskusijos tikslas – su jaunimo lyderiais ir specialistais aptarti aktualiausias psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako) vartojimo problemas tarp jaunimo, bendradarbiavimo galimybes šias problemas sprendžiant.

Diskusijoje dalyvavo jaunimo lyderiai: mokinių savivaldos institucijų atstovai, aktyvūs ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemos sprendimu suinteresuoti mokiniai, kitų jaunimo organizacijų atstovai, Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė.

Diskusiją rengė Lietuvos mokinių parlamento (LMP) Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir prevencijos darbo grupė kartu su nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“. Diskusija organizuota vykdant projektą „Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime stiprinimas“. Projekto tikslas – didinti jaunų žmonių sąmoningumą narkomanijos klausimais, skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą, sprendžiant su narkotikais susijusius klausimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Programa

Moderuoja: Girvydas Duoblys, Plietinių iniciatyvų centras ir Koalicija „Galiu gyventi“

14:00–14:10 Įžanginis žodis: diskusijos tikslo pristatymas, Lietuvos mokinių parlamento, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės darbo grupės pristatymas
Ernestas Pravilionis, LMP pirmininko pavaduotojas
Povilas Žilionis, LMP Psichiką veikiančių medžiagų varotojimo prevencijos ir kontrolės darbo grupės pirmininkas
Vincė Vaidevutė Margevičienė, LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė

14:10–14:50 Įvadas į priklausomybių problematiką.
Aina Adomaitytė, Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė

14:50–15:00 Kavos pertrauka

15:00–16:30 Diskusija: psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problema tarp jaunimo
Girvydas Duoblys, Pilietinių iniciatyvų centras, Koalicija „galiu gyventi“

16:30–16:50 Diskusijos apibendrinimas

16:50–17:00 Tolesnio bendradarbiavimo aptarimas, renginio uždarymas


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė