2011 m. vasario 16 d., trečiadienis

Sveikinimas su Vasario 16-ąja

Mielieji,

Nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Už šią dieną turime būti dėkingi ne tik istorinėms asmenybėms, tėvams ir broliams, paaukojusiems gyvybę už Tėvynės laisvę, bet ir patys sau. Vasario 16-oji – kiekvieno mūsų šventė. Ji mus dar labiau suburia, suvienija, teikia jėgų naujiems darbams mūsų Tėvynės labui.

Nuoširdžiai linkiu, kad mūsų širdyse niekada neišblėstų laisvės siekis, mokėtume tai vertinti ir džiaugtis ir niekada neprarastume vilties ir pasitikėjimo savimi ir savo valstybe.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
LR Seimo narė