2010 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

Institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs siekiant teisingos alkoholio prevencijos politikos

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas: Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs siekiant teisingos alkoholio prevencijos politikos.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas, išanalizavęs Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės departamento, Policijos departamento ir kitų tarnybų pateiktą informaciją apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius, informuoja, kad Lietuvos valstybė pasirinko teisingą alkoholio prevencijos politiką, nes mažėja alkoholio suvartojimas bei jo daroma žala žmonių sveikatai (mirtingumui, sergamumui, traumatizmui), nusikalstamumui, viešajai tvarkai. Iš gautų duomenų matyti, kad mažėja sulaikomo nelegalaus alkoholio kiekiai pasienyje, tačiau didėja nelegalių falsifikuotų alkoholinių gėrimų kiekiai vidaus rinkoje, žymiai mažėja eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės dėl neblaivių vairuotojų kaltės, žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius.

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė atkreipia dėmesį, kad Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs, todėl kreipiasi į Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybas prašydami efektyviau naudotis Alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų jiems suteiktomis teisėmis, kovojant su alkoholizmu kiekvienoje savivaldybėje.

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos ir Sveikatos reikalų komiteto 2010-09-08 raštą Nr. S-2010-8224 savivaldybių taryboms „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“ galite rasti: „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“.

Informaciją apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius galite rasti: „Alkoholio suvartojimas ir jo padaryta žala“.

Pasirinkta teisinga alkoholio prevencijos politika

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A.Matulas: pasirinkta teisinga alkoholio prevencijos politika.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas, išanalizavęs Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės departamento, Policijos departamento ir kitų tarnybų pateiktą informaciją apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius, informuoja, kad Lietuvos valstybė pasirinko teisingą alkoholio prevencijos politiką, nes mažėja alkoholio suvartojimas bei jo daroma žala žmonių sveikatai (mirtingumui, sergamumui, traumatizmui), nusikalstamumui, viešajai tvarkai. Iš gautų duomenų matyti, kad mažėja sulaikomo nelegalaus alkoholio kiekiai pasienyje, tačiau didėja nelegalių falsifikuotų alkoholinių gėrimų kiekiai vidaus rinkoje, žymiai mažėja eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės dėl neblaivių vairuotojų kaltės, žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius.

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė atkreipia dėmesį, kad Seimo, Vyriausybės ir savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimas bei suderinti veiksmai yra labai svarbūs, todėl kreipiasi į Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybas prašydami efektyviau naudotis Alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų jiems suteiktomis teisėmis, kovojant su alkoholizmu kiekvienoje savivaldybėje.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos 2010-09-08 raštas Nr. S-2010-8224 savivaldybių taryboms „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo“.

Informacija apie alkoholio suvartojimą ir jo padarytą žalą per 2008-2010 metų pirmuosius pusmečius „Lietuvos valstybės paskutiniais metais vykdomos alkoholio prevencijos politikos pasekmės visuomenės sveikatai (statistiniai rodikliai)“.

2010 m. rugsėjo 8 d., trečiadienis

Kvietimas į konferenciją ,,Vaikų traumatizmo problemos“

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas
Nacionalinė sveikatos taryba
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
NVO vaikams konfederacija

Konferencijos globėja – LR Seimo Pirmininkė Irena Degutienė

KONFERENCIJA
,,Vaikų traumatizmo problemos“
Skiriama: Vaikų teisių konvencijos ( ratifikuota 1995-07-03)
ir Neįgaliųjų teisių konvencijos (ratifikuota 2010-06-10) įgyvendinimui

2010 m. rugsėjo 17 d.
Lietuvos Respublikos Seimo III rūmai, Konferencijų salė


PROGRAMA

Konferencijos moderatoriai: Vincė Vaidevutė Margevičienė – LR Seimo narė.
Juozas Pundzius - Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas.
Mantas Panavas – „EurogemsLt“ socialinių iniciatyvų asociacijos
prezidentas.

9.30–10.00 Dalyvių registracija.

10.00–10.30 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.
Irena Degutienė - LR Seimo Pirmininkė.
Donatas Jankauskas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Jonas Dagys - LR Socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininkas.
Antanas Matulas - LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas.
Giedrė Kvieskienė – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorė.

10.30 – 10.50 Valstybinės 2000-2010 m. traumatizmo profilaktikos programos įgyvendinimas.
Ramunė Meižienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.

10.50 – 11.10 Traumatologinės pagalbos vaikams ,,gyvybės grandinės“ organizavimo problemos Lietuvoje.
Lietuvos vaikų ortopedų – traumatologų draugijos atstovas.

11.10 – 11.30 Vaikų traumatizmo tendencijos Lietuvoje ir tarptautinė traumatizmo prevencijos patirtis.
Birutė Strukčinskienė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto docentė.

11.30 – 12.10 Traumatologinė pagalba vaikams – paslaugos, reabilitacija, ortopedinė technika.
Alfredas Taminskas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vyr. Specialistas.

12.10–12.40 Kavos pertrauka.

12.40–13.00 Vaikų traumatizmo problemos NVO požiūriu. Vaikų patyrusių traumas reabilitacijos ir sanatorinio gydymo problemos.
NVO vaikams konfederacijos atstovai.

13.00–13.20 Ortopedinių priemonių dizaino sprendimai.
Lucija Jurgelaitienė, VšĮ „Vilties žiedas“ direktorė.

13.20–13.40 Aprūpinimas kompensacine technika. Kompensacinės technikos gamintojų problemos. Laimutė Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė.

13.40–14.00 Vaikų traumatizmo problemos.
Romas Jonas Kalesinskas, Kauno medicinos universiteto ortopedijos - traumatologijos klinikos vadovas.

14.00–14.20 Ortopedinės priemonės vaikų traumų gydyme.
J. Janušauskienė, UAB „Idemus“ konsultuojanti gydytoja.

14.20–15.00 Diskusija. Konferencijos rezoliucijos aptarimas.


Maloniai kviečiame dalyvauti.

Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo narė.


2010 m. rugsėjo 7 d., antradienis

Konferencija ,,Vaikų traumatizmo problemos“

Šiandien vyko konferencija ,,Vaikų traumatizmo problemos“ skirta Vaikų teisių konvencijos (ratifikuota 1995-07-03) ir Neįgaliųjų teisių konvencijos (ratifikuota 2010-06-10) įgyvendinimui.

Konferencijos programą galite rasti čia: ,,Vaikų traumatizmo problemos“.