2013 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėtiSeimas po svarstymo pritarė Tabako kontrolės įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIP-743(2), kuriomis numatoma įtvirtinti draudimą asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti. Svarstomais pakeitimais taip pat siekiama drausti prekiauti tabako gaminiais tiesiogiai prieinamu būdu, įtvirtinti draudimą Lietuvoje realizuoti tabako gaminių pakaitalus, išskyrus gaminius, nustatyta tvarka įrašytus į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą.

Siekiant skleisti kuo įvairesnių formų informaciją apie kenksmingą tabako poveikį siūloma nustatyti, kad tabako gaminių ženklintojai ant kiekvieno vartotojui parduoti skirto tabako gaminių pakelio (pakuotės), taip pat bet kokios išorinės tabako gaminių pakuotės be bendrųjų įspėjimų pateiktų atvaizdus, skirtus iliustruoti kenksmingą tabako poveikį, o Vyriausybės įgaliota institucija patvirtintų tokių atvaizdų pateikimo taisykles. Pagal svarstomas naujas nuostatas bendrieji įspėjimai turėtų būti spausdinami apatinėje geriausiai matomo (didžiausio) tabako gaminių pakelio (pakuotės) paviršiaus dalyje ir užimti ne mažiau kaip 43 proc. šio paviršiaus ploto. Kombinuoti įspėjimai (įspėjimas, kurį sudaro fotografija ar kita iliustracija) turėtų būti spausdinami kito nei bendrieji įspėjimai geriausiai matomo (didžiausio) tabako gaminių pakelio (pakuotės) paviršiaus apatinėje dalyje ir užimti ne mažiau kaip 53 proc. šio paviršiaus ploto.

Už šias teisės akto pataisas po svarstymo balsavo 80 Seimo narių, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 5 parlamentarai. Tam, kad pakeitimai būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.

2013 m. gegužės 29 d., trečiadienis

Siūloma Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai savo veikloje teikti prioritetą prevencinei šviečiamajai veiklai savivaldybių institucijoseValstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (toliau - Komitetas) šiandien posėdyje pritarė Seimo nutarimo projektui „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. veiklos ataskaitos“. Šiuo projektu Komitetas siūlo Seimui pritarti komisijos ataskaitai ir pasiūlyti Komisijai ateityje teikti prioritetą prevencinei šviečiamajai veiklai savivaldybių institucijose. Nutarimo projektu taip pat siūloma pateikti Komitetui pasiūlymus dėl teisės aktų kuriais reglamentuojama viešųjų bei privačių interesų valstybinėje tarnyboje deklaravimo tvarka tobulinimo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių savivaldybių tarybų narių viešųjų interesų viršenybės užtikrinimo būdus bei dėl administracinės atsakomybės už trukdymą Komisijai atlikti jos funkcijas nuostatų tobulinimo.

Posėdyje taip pat su pasiūlymais pagrindiniam komitetui tobulinti pritarta Teritorijų planavimo pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIP-2919(2) ir jį lydintiesiems įstatymų projektams.

2013 m. gegužės 27 d., pirmadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarsto:Vietos savivaldos įstatymo 13,15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIIP-467.

Šiuo įstatymo projektu siekiama įtvirtinti prievolę savivaldybėms sudaryti antikorupcijos komisijas ir nustatyti šių komisijų sudarymo tvarką ir kompetenciją korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje.

Pastabų ir pasiūlymų dėl šio projekto laukiame iki 2013-06-10

Seimo rinkimų įstatymo 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-287, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-288 ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-289.

Šiais projektais siekiama patikslinti kai kurias galiojančių Seimo, Savivaldos ir Europos Parlamento rinkimų įstatymų nuostatas, kad kituose rinkimuose nebeliktų galimybių apeiti įstatymų leidėjo valia nustatytus reikalavimus partijų kandidatų koaliciniams sąrašams, taip pat siekiama atsižvelgti į Konstitucinio Teismo išvadas dėl paskutinių Seimo rinkimų

Pastabų ir pasiūlymų dėl šio projekto laukiame iki 2013-06-28

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė

2013-05-29 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė: „n u o r o d a

2013 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: frakcija naujos Seimo komisijos sudarymą vertina kaip tiesioginį kišimąsi į teismų darbąTS-LKD frakcijos pareiškimas: frakcija nusprendė rengti interpeliaciją ūkio ministreiAtsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl ūkio ministrės Birutės Vėsaitės veiksmų, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių (TS-LKD) demokratų frakcija nusprendė rengti interpeliaciją ūkio ministrei Birutei Vėsaitei. TS-LKD frakcijos nuomone, ūkio ministrė nedelsiant turi trauktis iš užimamų pareigų.