2014 m. spalio 30 d., ketvirtadienis

Seimo opozicijos lyderio A. Kubiliaus pranešimas: „Vidaus reikalų ministro sprendimas teisingas, bet pavėluotas“

Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius palankiai vertina vidaus reikalų ministro Dailio Alfonso Barakausko atsistatydinimą, tačiau pabrėžia, kad tai teisingas, bet pavėluotas žingsnis. 

Vos tik į viešumą iškilo rimti įtarimai korupcija vidaus reikalų ministro ir socialdemokratų aplinkos pareigūnams, D. A. Barakauskas turėjo nedelsdamas atsistatydinti iš pareigų. Valdančiajai koalicijai delsiant, o Vyriausybės vadovui Algirdui Butkevičiui nepriimant ryžtingų sprendimų, buvo diskredituojama visa vidaus reikalų sistema. Ir tik po opozicijos iniciatyvos reikšti interpeliaciją, ministras priėmė teisingą sprendimą, kokį turėjo priimti tą pačią dieną, vos tik paaiškėjo informacija dėl įtarimų korupcija“, – sako Seimo opozicijos lyderis. 

Primename, kad vakar buvo pradėti rinkti Seimo narių parašai dėl vidaus reikalų ministro D. A. Barakausko interpeliacijos. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. lapkričio 5 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio darbotvarkė

2014-11-05 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė: „n u o r o d a“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 29 d., trečiadienis

Konferencijos "Padedant Ukrainai nugalėti ir užtikrinti taiką - trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės Lietuvai ir Europai" akimirkos


Konferencijos "Padedant Ukrainai nugalėti ir užtikrinti taiką - trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės Lietuvai ir Europai" metu, svečiai iš Ukrainos dėkojo lietuviams už pagalbą, už aiškia poziciją Ukrainos problemos atžvilgiu, už galimybę per Lietuvos Europarlamentarus Europai pateikti teisingą informaciją apie tikrą situaciją Ukrainoje. "Yra matoma kaip pasiduodama Rusijos propagandai netgi Europoje"- sakė žurnalistas Roman Bolochka iš Ukrainos televizijos INTER TV, - "Ukrainoje vyksta tėvynės karas. Mes tik dabar įgyjame savo suverenitetą ir nepriklausomybę ir formuojame save kaip tautą".

Savanoris A. Artemchuk vertindamas Ukrainos kariškių padėtį kalbėjo: "Pirmiausia noriu padėkoti Lietuvos tautai už pagalbą. <...> Ekonominė situacija neleidžia visapusiškai finansuoti savo armijos. Atsitiko taip, kad karo našta užgulė ant tautiečių pečių. Žmonės savo lėšomis neša ir atiduoda kariškiams visa kas geriausia. Kasdien šitmtai savanorių tiekia kariškiams šiltus drabužius, verda šiltą maistą. Bet jaučiame, kad ir jų parama silpnėja, nes ištekliai mažėja. Todėl Lietuvos parama mums labai svarbi. Viską, kas yra gaunama, yra perduodama kariškiams į priešakines fronto linijas, niekas nėra pakeliui pametama. Prasideda šalčiai, todėl labai reikalingi šilti drabužiai, krosnelės". 

S. Grabskij, taikdarių asociacijos Ukrainoje vadovas, taip pat įvardino, kad šąlant orams labai trūksta krosnelių, palapinių, net patalynės. Kariškiai neturi miegmaišių, trūksta maisto, ypatingai karšto maisto. 

Ukrainos ambasadorius Lietuvoje V. Žovtenko taip apibūdino situaciją: "Ukrainos rytuose vyksta konfrontacija tarp civilizuoto pasaulio ir pasaulio ordos. Ukrainiečiai gina ne tik savo laisvę, bet ir Europietiškos civilizacijos vertybes. Rusija turi liautis remti separatistus, išlaisvinti visus įkaitus, įskaitant Nadeždą Savchenko. Būtina stiprinti Ukrainos-Rusijos sienų kontrolę, ypač Lugansko ir Donecko teritorijoje, būtina užtikrinti sąlygas stebėsenos misijoms. Noriu priminti, kad Krymas yra integrali Ukrainos dalis. Ukraina nesutiks su Rusijos įvykdyta okupacija ir didžiuliu tarptautinės teisės pažeidimu. Karas nesukliudys reformoms, vykdomoms remiantis Europietiškomis vertybėmis.<...>". 

Noriu padėkoti Jonui Ohmanui, nuolatiniui mūsų sąžinės ir atminties budintojui, už daug metų besirūpinančiam, kad mūsų istorijos puslapiai nepasidengtų dulkėmis ir už darbus, daromus seseriškos tautos labui. 

Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkėSeimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Opozicija pradeda rinkti parašus vidaus reikalų ministro interpeliacijai“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija ir Lietuvos liberalų sąjūdis (LLS) inicijuoja interpeliaciją ir pradeda rinkti parašus vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui. 

Korupcinių įtarimų lydimą viceministro Gedimino Černiausko atsistatydinimą vertiname kaip pavyzdį vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui, kad viešumoje iškilus kompromituojantiems faktams nieko nelaukiant reikia pačiam atsistatydinti. Savo ruožtu Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius iš jų ryžtingai to turėtų pareikalauti. Tačiau premjero pasimetusi laikysena sukelia įtarimų, kad A. Butkevičių kažkokios neaiškios aplinkybės sulaiko nuo tokių sprendimų“, – sako Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius. 

Opozicijos nuomone, taip elgdamasis ministras mažina žmonių pasitikėjimą Vyriausybe ir Vyriausybės vadovu, premjeru A. Butkevičiumi. D. A. Barakauskas turėtų prisiimti politinę atsakomybę ir atsistatydinti, nelaukdamas ikiteisminio tyrimo išvadų jau vien dėl to, kad dėl galimų jo pavaldinių veiksmų krito korupcijos šešėlis ant Vidaus reikalų ministerijos. Juo labiau kad VRM yra pavaldžios kai kurios su nusikalstamumu kovojančios tarnybos: policija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinė sienos apsaugos tarnyba. 

Ar galite užtikrinti, jog dabartinių Jūsų politinio pasitikėjimo komandos narių veikla yra visiškai skaidri ir sąžininga? Ar Jūsų pasirinkimas paskirti viceministru asmenį, kuris po dviejų dienų atsistatydino, nerodo Jūsų nesugebėjimo priimti atsakingus sprendimus, formuojant politinio pasitikėjimo komandą?“, – klausiama viename iš daugelio klausimų interpeliacijos tekste, keliant klausimus dėl ministro kompetencijos ir gebėjimo dirbti šias pareigas stokos. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas surengė 2015 m. biudžeto svarstymo klausymus

Šiandien Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (toliau – Komitetas), siekdamas priimti pagrįstus sprendimus dėl Vyriausybės parengtų ir teikiamų svarstyti 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių XIIP-2381, surengė klausymus. Klausymuose dalyvavo komiteto nariai, Finansų ministerijos, Mokesčių inspekcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento, Valstybės tarnybos departamento, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. 

Klausymų metu diskutuota dėl finansinių rodiklių, nuo kurių priklauso savivaldybių savarankiškoms funkcijoms vykdyti numatomų skirti 2015 metais finansinių išteklių apimtis, ir konkrečiai gyventojų pajamų atskaitymo procentas visoms savivaldybėms ir Vilniaus miesto savivaldybei, dėl 2015 metais savivaldybėms numatomų skirti tikslinių specialiųjų dotacijų, taip pat dotacijų savivaldybių investiciniams projektams, dėl savivaldybių skolinimosi limitų ir 2015 metams planuojamų asignavimų atskiroms valstybinėms institucijoms (Vidaus reikalų ministerijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai). 

Komitetas savo galutinius siūlymus dėl 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių svarstys lapkričio 5 d. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 28 d., antradienis

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: frakcija premjero klausia, kokios jo neryžtingo elgesio su viceministru priežastys

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai kreipėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių dėl sveikatos apsaugos viceministro Gedimino Černiausko kišimosi vykdant konkursą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos vadovo pareigoms užimti. 

Seimo nariai premjero prašo artimiausiame Seimo posėdyje atsakyti, ar jis iš tiesų nurodęs viceministrui G. Černiauskui pasirūpinti, kad konkurso laimėtoja būtų pripažinta socialdemokratė buvusi Seimo narė Vilija Vertelienė, kaip aiškiai girdisi žiniasklaidoje paskelbtame garso įraše? 

Vienas iš paklausimo autorių Seimo TS-LKD frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma pažymi, kad neryžtingas Ministro Pirmininko elgesys dėl viceministro G. Černiausko galimo piktnaudžiavimo gali reikšti, kad toks nurodymas iš tiesų buvo duotas. 

Dėl galimo spaudimo atsisakyti laimėtų konkurse pareigų Norai Ribokienei turėtų būti keliamas ir viceministro baudžiamosios atsakomybės klausimas dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi“, – sako J. Razma, su frakcijos kolegomis klausiantis, ar premjeras dėl to kreipsis į teisėsaugą? 

Frakcijos narių nuomone, už aukšto lygio politinio pareigūno – viceministro – veiksmus politinę atsakomybę turi prisiimti ne tik ministras, bet ir viceministrą delegavusios partijos vadovas, ministras pirmininkas A. Butkevičius, kuris, beje, prieš pastarąjį viceministrų paskyrimą reikalavo, kad viceministrų skyrimai būtų jo aprobuoti. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 27 d., pirmadienis

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Andrius Kubilius – Atviros demokratijos komiteto rinkimų stebėtojų delegacijos vadovas“

Seimo opozicijos lyderis, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Andrius Kubilius lankosi Ukrainoje, kur vadovauja parlamentinei Atviros demokratijos komiteto rinkimų stebėtojų delegacijai. Kolegoms iš kitų valstybių jis taip pat pristatys TS-LKD parengtą Ilgalaikės Lietuvos paramos Ukrainai strategiją. 

Atviros demokratijos komiteto rinkimų stebėtojų komiteto delegacijoje dirba 100 stebėtojų iš dvylikos valstybių, kurie spalio 26 dieną stebės Aukščiausiosios Rados rinkimus Ukrainoje. Atviros demokratijos komiteto vykdantysis direktorius Brianas Meffordas teigė, kad jam yra didelė garbė, kad A. Kubilius sutiko vadovauti šiai misijai. „Andrius Kubilius atstovauja drąsioms, demokratinėms vertybėms nuo pat judėjimo už Lietuvos Nepriklausomybę – Sąjūdžio, laikų, vėliau – būdamas Seimo nariu bei du kartus vadovaudamas Lietuvos Vyriausybei. Taip pat A. Kubilius, kaip ir visi lietuviai, yra didelis demokratinės ir europietiškos Ukrainos rėmėjas“, – sake jis. 

A. Kubilius Ukrainoje su kolegomis parlamentarais iš kitų valstybių aptars Ilgalaikės Lietuvos paramos Ukrainai strategiją (parengtą TS-LKD), kuri šių metų rugsėjį buvo pateikta Seimo Europos reikalų komitetui. Strategija numato kaip Lietuva, būdama Vakarų bendruomenės narė, galėtų padėti Ukrainai ilguoju laikotarpiu, bei kaip galėtų sutelkti Vakarų bendruomenę tokioms pastangoms. Vienas iš tikslų, keliamų šioje strategijoje – Lietuvos iniciatyva peržiūrėti 2014–2020 metų ES biudžetą, siekiant, kad iš šiuo metu numatyto 1 000 mlrd. eurų biudžeto 3 proc. būtų skirti naujo „Maršalo plano“ įgyvendinimui, taip sukuriant ne mažesnį kaip 30 mlrd. eurų finansinės paramos Ukrainai instrumentą. 

Džiugu, kad apie šį mūsų iškeltą uždavinį kalbama vis garsiau – šiomis dienomis švedų – amerikiečių ekonomikos profesoriaus Anderso Aslundo savo straipsnyje „Financial Times“ rašo apie „Maršalo plano“ poreikį Ukrainai, minėdamas mūsų siūlymą ir finansinės paramos apimtis, – sako A. Kubilius. – A. Aslundas mano, kad geriausias laikas pradėti tai aptart surengiant donorų konferenciją jau šių metų gruodį“. 

A. Kubilius Ukrainoje lankysis iki pirmadienio. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 24 d., penktadienis

Seime nevyriausybinių organizacijų atstovams – patarimai, kaip tapti labiau matomiems

Spalio 31 d., penktadienį, 10 val. Seimo Europos informacijos biure vyks mokymai „Tapk matomas“, kuriuos organizuoja Anna Lindh fondas kartu su kultūros centru „In Actio“, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir UAB „Greita Spauda“. 

Pastebima, kad daugelis nevyriausybinių organizacijų sprendžia klausimą, kaip pristatyti savo veiklą ir tapti matomiems fondams, verslui, žiniasklaidai, todėl pagrindinis mokymų tikslas – suteikti informacijos, kaip tinkamai planuoti MEDIA programas. 

Tenka pripažinti, kad apie daugelį nuostabių iniciatyvų, kurios vykdomos tiek vietiniu, tiek nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, visuomenė nesužino ne todėl, jog jos nieko vertos, o todėl, kad pritrūksta NVO darbuotojų įgūdžių, besiruošiant ar planuojant projektų matomumą“, – pastebi organizatoriai. 

Renginyje Anna Lindh fondo Lietuvos tinklo koordinatorius Andrius Bečys pristatys fondo lūkesčius veiklų organizatoriams, siekiant matomumo, rengiant projektus su Viduržemio jūros regionu; Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros informacinės veiklos koordinatorė Vaiva Ružaitė papasakos, kokio projekto matomumo tikimasi vykdant programą „Erasmus+“ bei pasidalys vykdytų projektų gerosiomis patirtimis; Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Sigitas Besagirskas kalbės apie tinkamą pasiruošimą siekiant užmegzti ir plėtoti ryšius su verslo atstovais; žiniasklaidos atstovas diskutuos apie dažniausiai daromas klaidas, pristatant renginius spaudai; UAB „Greita spauda“ VIP klientų vadybininkas Domantas Bražinskas kalbės apie šiuolaikinės spaudos galimybes, kaip ir kada reikėtų pradėti planuoti bei pasiruošti spaudos darbus, kad jie taptų išskirtiniais. 

Anna Lindh fondas – tai tarpvalstybinė institucija, kuri savo veikla stiprina kultūrų dialogą bei pilietinę visuomenę abiejose Viduržemio jūros pusėse. Fondą sudaro 42 nacionaliniai tinklai bei daugiau nei 4000 narių. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimo opozicijos lyderio A. Kubiliaus pranešimas: „Opozicija įtaria, kad šiemet šiurkščiai pažeidžiamas Fiskalinės drausmės įstatymas“

Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius kreipėsi į Valstybės kontrolę, prašydamas išaiškinti, ar 2014 m. nebuvo pažeistas Fiskalinės drausmės įstatymas ir ar Finansų ministerija bei Vyriausybė ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad jis nebūtų pažeistas. 

Šių metų spalio 21 d. Finansų ministras, pristatydamas 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, informavo Seimą, kad 2014 m. valdžios sektoriaus deficitas sieks 2,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) – tai yra 0,3 proc. daugiau nei buvo planuota (1,9 proc. BVP) ir, lyginant su 2013 m., nebuvo sumažintas – išliko lygiai toks pats. Statistikos departamento skelbtas 2013 m. faktinis valdžios sektoriaus deficitas, apskaičiuotas pagal Fiskalinės drausmės įstatyme įvardintą metodologiją, – 2,2 proc. BVP. Fiskalinės drausmės įstatyme apibrėžta, kad vertinamas valdžios sektoriaus deficitas apskaičiuotas pagal ESA’95 metodologiją. 

Kadangi opozicija įtaria, jog rengiant ir keičiant su biudžetais susijusius teisės aktus 2014 m. fiskalinės drausmės įstatymas buvo pažeistas, Valstybės kontrolės prašoma išaiškinti, kokią įtaką tai turi valdžios sektoriaus finansų tvarumui ir kokių priemonių turėtų imtis Vyriausybė, kad šis pažeidimas būtų panaikintas bei ateityje nesikartotų? 

Verta prisiminti, kad 2014 m. biudžete buvo suplanuotos daugiau nei 1 mlrd. litų didesnės išlaidos nei 2013 m. ir tai buvo padaryta remiantis Fiskalinės drausmės įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta išimtimi, kad Fiskalinės drausmės įstatyme numatytas išlaidų ribojimas nėra taikomas tuo atveju, kai tų metų deficitas yra mažinamas daugiau nei 1 proc. BVP. Akivaizdu, kad 2014 m. deficitas nebuvo sumažintas, tačiau išlaidos buvo gerokai padidintos. Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 22 d., trečiadienis

Seimo nario K. Starkevičiaus pranešimas: „Žemdirbiai ir vėl maitinami pažadais“

Vyriausybei vakar pristačius 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, Šešėlinės Vyriausybės žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius pastebi, jog peržiūrėjus biudžeto projektą, žemdirbiai tarsi galėtų džiaugtis, tačiau įsigilinus į jį akivaizdu – žemdirbiai ir vėl bus maitinami tik pažadais. 

Iš pirmo žvilgsnio, neįsigilinus į konkrečius skaičius, atrodo, kad žemdirbiai turėtų būti patenkinti 2015 m. biudžeto projektu – Žemės ūkio ministerijos vykdomoms programoms finansuoti numatyta skirti 3 mlrd. ir beveik 730 mln. Lt t. y. beveik 708 mln. Lt daugiau nei 2014 m. Tačiau šį padidėjimą lemia vien tik Europos Sąjungos (ES) skiriamų asignavimų padidėjimas 725,6 mln. Lt suma, o valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšos žemės ūkiui mažėja net 17,1 mln. Lt“, – teigia K. Starkevičius. 

Seimo narys taip pat pastebi, jog Vyriausybė deklaravo, kad papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms bus skirta 117 mln. Lt, tačiau įstatymo projekte įrašyti tik 55 mln. Lt. 

Kur „išgaravo“ Vyriausybės pažadėti dar 62 mln. Lt? Finansų ministras aiškina, kad jų bus ieškoma ir žemdirbiai gaus pažadėtą sumą, tačiau pagrindiniame 2015 m. valstybės finansus reguliuojančiame įstatyme jų nėra. Taigi, žemdirbiai vėl maitinami pažadais“, – pastebi K. Starkevičius. 

Seimo nario teigimu, pateiktas biudžeto projektas žemdirbių netenkina ir dėl nenumatytų asignavimų svarbiausiems poreikiams žemės ūkio srityje finansuoti. Parlamentaras pastebi, jog trūksta daugiau nei 435 mln. Lt, iš kurių: 174 mln. Lt bendrojo finansavimo lėšų paramai pagal 2014–2020 m. ES programų priemones mokėti; 89 mln. Lt. specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams Melioracijos programai įgyvendinti; 8,5 mln. Lt. afrikinio kiaulių maro pasekmėms sušvelninti; 1,6 mln. Lt. Kaimo plėtros programų priemonių administravimui; 3,35 mln. Lt kitoms smulkesnėms, bet svarbioms priemonėms įgyvendinti. 

Manau, kad Vyriausybė privalo papildyti 2015 m. valstybės biudžeto įstatymo projektą iki jo tvirtinimo Seime ir atsižvelgiant į žemdirbiams duotus pažadus, būtų konkrečiai nurodyta, kad papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms mokėti yra skiriama ne 55 mln. Lt, o 117 mln. Lt ir būtų sprendžiamas 435 mln. Lt lėšų trūkumas be finansavimo likusiems svarbiausiems poreikiams žemės ūkio srityje 2015 m. finansuoti“, – teigia K. Starkevičius. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimo opozicijos lyderio A. Kubiliaus pranešimas: „Partijos „Tvarka ir teisingumas“ deleguotas D. A. Barakauskas turėjo atsistatydinti jau vakar“

Reaguodamas į vakar dienos žinią, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo kratas „Tvarka ir teisingumas“ partijos patalpose, Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius mano, kad vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas jau vakar turėjo prisiimti atsakomybę dėl mestų įtarimų ir premjerui įteikti atsistatydinimo pareiškimą. 

Jei pats vidaus reikalų ministras nesuprato savo atsakomybės ir neatsistatydino vakar, šiandien jį ryžtingai atleisti turėjo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Tačiau kaip jau tapo įprasta, vakar pasakęs, kad „STT pradėjo labai stipriai vykdyti tai, kas buvo mūsų numatyta programoje, kurią yra patvirtinusi Vyriausybė“, šiandien Premjeras jau keičia nuomonę ir dėl neaiškių aplinkybių gina savo pavaldinį D. A. Barakauską. Nesuprantama Premjero laikysena laukiant teisėsaugos institucijų tyrimo, nes iš viešai skelbiamos informacijos jau dabar galima daryti tam tikras išvadas dėl korupcinių veiksmų tiek „Tvarkos ir teisingumo“ partijoje, tiek ir Vidaus reikalų ministerijoje“, – teigia. A. Kubilius. 

Pasak Seimo opozicijos lyderio, opozicijai gali tekti inicijuoti interpeliaciją ministrui, nes akivaizdu, jog Premjero ryžtas išgaravo. 

Priminsime, kad žiniasklaidoje skelbiama, jog STT sulaikė penkis asmenis, tarp kurių ne tik politikai, tačiau ir Rolando Pakso samdomos viešųjų ryšių agentūros prodiuseris Rolandas Skaisgiris. Jam taip pat pareikšti kaltinimai dėl prekybos poveikiu stambiu mastu Vidaus reikalų ministerijoje. 

Manęs visai nestebina, kad STT įtaria tam tikrus neskaidrius sandorius partijoje „Tvarka ir teisingumas“, nes partijos lyderis R. Paksas pašalintas iš Prezidento posto būtent už panašius neskaidrius sandorius su Rusijos piliečiu Jurijumi Borisovu“, – primena Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 21 d., antradienis

Seimo nario E. Zingerio pranešimas: „90-aisiais atgauti Nepriklausomybę buvo tiek pat svarbu, kiek ir eiti demokratijos keliu“

Jaunųjų lyderių akademijos „Jaunimo dalyvavimas
politinėje veikloje: iššūkiai ir galimybės“
dalyviai.
 Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Džoja Gunda Barysaitė)
Nepriklausomybės Akto signataras, Parlamentinio demokratijos forumo prezidentas, Seimo narys Emanuelis Zingeris pasveikino tarptautinės jaunųjų lyderių akademijos „Jaunimo dalyvavimas politinėje veikloje: iššūkiai ir galimybės“ dalyvius. Savo sveikinimo kalboje akademijos dalyviams ir svečiams parlamentaras akcentavo demokratijos svarbą, prisimindamas, kaip buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Seimo narys teigė, kad prieš beveik 25 metus, kai buvo stengiamasi tolti nuo komunistinio režimo ir sovietų okupacijos, jis tvirtai jautė būtinybę kurti demokratiją šalyje.

Projekto organizatorius Jaunųjų lyderių forumas (angl. Young Leaders Forum) buvo įkurtas 2010 metais, renginio „Demokratijų dienos“ Vilniuje metu, Lietuvai pirmininkaujant Demokratijų bendrijai. Tuomet daugiau nei 50 jaunųjų lyderių iš įvairių pasaulio šalių pasirašė Vilniaus deklaraciją, steigiančią Demokratijų bendrijų jaunimo matmenį – Jaunųjų lyderių forumą.

Tarptautinę akademiją finansuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų, Taivano misija Latvijoje, taip pat prie projekto organizavimo labai prisidėjo Lietuvos Respublikos Seimas. Projekto partneriai ir draugai –Tarptautinio respublikonų instituto regioninis padalinys Baltarusijai, Nacionalinis užsienio reikalų demokratijos institutas, Parlamentinis demokratijos forumas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 


Renginio vaizdo įrašą stebėkite čia: 
2014–10–13 1 dalis (Lietuvių kalba), 2 dalis (Lietuvių kalba), 1 dalis (Originalo kalba), 2 dalis (Originalo kalba); 
2014–10–14 1 dalis (Lietuvių kalba), 2 dalis (Lietuvių kalba), 3 dalis (Lietuvių kalba), 1 dalis (Originalo kalba), 2 dalis (Originalo kalba), 3 dalis (Originalo kalba); 
2014–10–15 Lietuvių kalba, Originalo kalba


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė


Seimo TS-LKD frakcijos seniūno A. Kubiliaus pranešimas: „Istorija kartojasi – pateiktas dar vienas nerealistinis biudžetas“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas, Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius pabrėžia, kad Vyriausybės pateiktas kitų metų biudžetas yra grįstas nepamatuotu požiūriu dėl kitų metų makroekonominių rodiklių, todėl mano, kad biudžete numatytas pajamų augimo 6 procentais scenarijus nėra realistinis. Be to, 2015 metų biudžeto projekte numatyta, kad vien valstybės biudžeto išlaidos kitąmet augs beveik milijardu litų (apie 5 proc.). Tuo pačiu viešieji finansai yra deficitiniai – planuojama, kad kitąmet deficitas bus 1,2 proc. BVP, o suplanuotas šių metų – 1,9 proc. BVP, o tai reiškia, kad neketinama deficitą sumažinti 1 procentiniu punktu. Todėl kyla pagrįstas klausimas dėl biudžeto projekte numatyto išlaidų augimo atitikties Fiskalinės drausmės įstatymui.

„Manome, kad kitų metų biudžetas yra neapdairiai suplanuotas, todėl Vyriausybė turi iš naujo pateikti kitų metų biudžeto projektą, kuriame atsižvelgtų į naujausius ekonominės raidos duomenis, ekonomistų įspėjimus ir visus galiojančius teisės aktus“, – teigia TS-LKD frakcijos seniūnas A. Kubilius. 

Dabartinis 2015 metų biudžeto projektas remiasi prielaida, kad Lietuvos BVP kitąmet augs 3,4 proc., vidutinė metinė infliacija bus 1,2 proc., darbo užmokestis augs 5,8 proc., o nedarbas sumažės iki 10,4 proc. Šiems, 2014 metams, buvo teikiamos panašios prognozės, kurios buvo atnaujintos rugsėjį, kuomet BVP augimas buvo sumažintas iki 2,9 proc., darbo užmokesčio augimas iki 5,2 proc., o nedarbo lygis padidintas iki 11,2 proc. Be to, statistiniai dviejų ketvirčių duomenys ir esančios tendencijos įspėja, kad jau šių metų rezultatas gali būti blogesnis nei prognozuota. Antai per pirmą šių metų pusmetį vidutinis darbo užmokestis augo 4,2 proc., vidutinė metinė infliacija sudarė 0,3 proc., o nedarbo lygis vidutiniškai sudarė 11,8 proc. Tad lieka neaišku, kuo grįstas Vyriausybės planas dėl kitų metų ekonominių rodiklių bei biudžeto pajamų, kurios numatoma augs net 6 proc. 

TS-LKD frakcijos seniūnas atkreipia dėmesį, kad pastaraisiais mėnesiais ekonomistai įspėja dėl didėjančių rizikų tvariai ūkio raidai, kurias parodo ir blogėjantys ūkio dalyvių lūkesčiai. Ekonomistai mažina šių ir kitų metų augimo prognozes, manydami, kad lūkesčiai gali dar labiau pablogėti, o tai neigiamai veiktų ūkio plėtrą: skatintų namų ūkius apriboti išlaidas ir daugiau taupyti, o įmones – atidėti investavimą ir naujų darbuotojų samdą. Tarptautinio valiutos fondo atstovai, po nesenai įvykusio apsilankymo Lietuvoje taip pat pateikė santūresnį Lietuvos ūkio raidos scenarijų bei įspėjo, kad gali nepavykti pasiekti biudžete numatytų rodiklių, nes gali būti surinkta mažiau pajamų, o tai lems didesnį biudžeto deficitą, nepavyks sumažinti valstybės skolos. 

Todėl TS-LKD frakcija ragina Vyriausybę planuojant 2015 metų biudžetą remtis realiomis, o ne paremtomis dirbtiniu optimizmu prognozėmis ir skaičiuoti biudžeto pajamas remiantis realistiniu ūkio raidos scenarijumi, kurio pagrindinės prielaidos būtų tokios: ekonomikos augimas nespartės taip greitai kaip planuojama – jis bus artesnis 3 proc., nei 3,4 proc.; vidutinio darbo užmokesčio augimas turėtų būti artimas šių metų pirmo pusmečio vidurkiui (apie 4,2 proc.); infliacija gali likti ties 0,5 proc., o ne suplanuota 1,2 proc. riba. 

Visi šie parametrai tiesiogiai lemia ir biudžete suplanuotų pajamų sumažėjimą – jos mažėtų daugiau nei 400 mln. litų. Todėl TS-LKD frakcija primygtinai kviečia Vyriausybę pateikti realų kitų metų biudžetą. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimas spręs, ar didinti akcizą tabakui ir alkoholiui

Seimas pradėjo svarstyti Akcizų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-2382), kuriomis siūloma nuo 2015 m. kovo 1 d. didinti akcizus alui, vynui bei kitiems fermentuotiems gėrimams, tarpiniams produktams, etilo alkoholiui, cigaretėms, cigarams ir cigarilėms. Akcizų didinimas valstybės biudžetą turėtų papildyti 14,77 mln. eurų (51 mln. litų). 

Pagal teikiamas teisės akto pataisas akcizas didėtų už produkto hektolitrą: alui – nuo 9,35 iki 10,74 litų (3,11 eurų) už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifą; vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 8,5 proc., – nuo 85 iki 97,99 litų (28,38 eurų); vynui ir fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais didesnė kaip 8,5 proc., – nuo 225 iki 231,99 litų (67,19 eurų); tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 proc., – nuo 281 iki 289 litų (83,70 euro); tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 proc., – nuo 400 iki 415,99 litų (120,48 eurų); etilo alkoholiui – nuo 4460 iki 4548,99 litų (1317,48 eurų). 

Teikiamomis Akcizų įstatymo pataisomis akcizų už cigaretes specifinį elementą siekiama padidinti nuo 157 iki 166,01 litų (48,08 eurų) už 1000 cigarečių kartu nustatant, kad minimalus kombinuotasis akcizų tarifas už 1000 cigarečių būtų ne mažesnis nei 77,91 eurų (269 litų), šiuo metu nustatyta 256 litai. Cigarams ir cigarilėms taikomą akcizų tarifą siūloma padidinti nuo 93 iki 96,99 litų (28,09 eurų) už kilogramą šių produktų. 

Lietuva palaipsniui iki 2017 gruodžio 31 d. turi didinti akcizų tarifą cigaretėms, kad jis pasiektų Europos Sąjungos acquis nustatytą minimalų apmokestinimo akcizais lygį“, – tvirtinama dokumento aiškinamajame rašte. Akcizus palaipsniui planuojama didinti 2016 ir 2017 metais. 

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 64 Seimo nariai, prieš – 3, susilaikė 18 parlamentarų. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Seimo Biudžeto ir finansų komitete. Prieš šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 25 d. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 17 d., penktadienis

Seime vyks konferencija, skirta Vilniaus grįžimo Lietuvai 75-osioms metinėms paminėti

Spalio 22 d. 13 val. Kovo 11-osios Akto salėje vyks konferencija „Istorinės atminties svarba. Vilnius – valstybės sostinė“, skirta Vilniaus grįžimo Lietuvai 75-osioms metinėms. Konferencijoje bus prisimintos XX amžiaus pirmosios pusės istorinės aplinkybės, tautos kova už Lietuvos valstybingumą. Konferencijoje dalyvaus istorikai, politikai, moksleiviai ir studentai. Renginio pabaigoje Vitražo galerijoje bus pristatyta Lietuvos nacionalinio muziejaus parengta fotografijų paroda „Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių ir Gintauto Šapokos knyga „Kovos dėl Vilniaus liudininkų akimis“. 

Renginys bus tiesiogiai transliuojamas Seimo interneto svetainėje ir Televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“. Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 22 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio darbotvarkė

2014-10-22 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė: „n u o r o d a“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarsto:

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-2269(2). 

Įstatymo projektu siekiama patikslinti kas yra Visuomeninis rinkimų komitetas, jo sudarymo, pavadinimo suteikimo ir įrašymo į rinkimų biuletenį tvarką. 

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2014-10-21.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu: Seimo posėdžių sekretoriatas Lietuvos Respublikos Seimas Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius 
El. paštas possek@lrs.lt Faksas (8 5) 239 6279 
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060) 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 16 d., ketvirtadienis

Didės bauda už nesustojimą prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-1680(2), kuriomis nutarta griežtinti atsakomybę už važiavimą esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimą prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės. Už šiuos pažeidimus vairuotojams grės bauda nuo 28 iki 86 eurų (nuo 97 iki 297 litų) arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki šešių mėnesių. Šiuo metu nustatyta piniginė bauda yra mažesnė – nuo 100 iki 200 litų. 

Priimtais pakeitimais parlamentas nusprendė panaikinti galimybę skirti administracinį areštą už itin didelį (daugiau kaip 50 km per valandą) nustatytą greičio viršijimą. Pagal naujas nuostatas už šį nusižengimą vairuotojams grės bauda nuo 289 iki 434 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 6 mėnesių, pradedantiesiems vairuotojams – bauda nuo 289 iki 434 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 1 metų 6 mėnesių, ir vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – bauda nuo 434 iki 724 eurų. 

Taip pat nuspręsta įtvirtinti atsakomybę už transporto priemonių, kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimą. Už šį pažeidimą vairuotojams grės bauda nuo 28 iki 43 eurų (nuo 97 iki 148 litų). 

Pagal priimtas naujas nuostatas vaikų (mokinių) vežimo mokykliniu autobusu ar transporto priemone su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas užtrauks baudą vairuotojams nuo 57 iki 86 eurų. 

Už naudojimosi vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis tvarkos pažeidimą vairuotojams ir (ar) keleiviams grės bauda nuo 28 iki 57 eurų, už pakartotinį nusižengimą – nuo 57 iki 86 eurų, tačiau šiuo atveju nebebus atimamos teisės vairuoti transporto priemones vienam mėnesiui. Tokios pat baudos bus taikomos už naudojimosi saugos diržais ir motociklininko šalmais tvarkos pažeidimus. 

Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, keturračių, lengvųjų ir galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip nulis promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), užtrauks baudą vairuotojams nuo 144 iki 289 eurų, transporto priemonių vairavimas, pradedantiesiems vairuotojams – nuo 231 iki 289 eurų. Kodekse įtvirtinama pastaba, kad nustatant neblaivumą dujų chromatografijos metodu turės būti įvertinta ribinė etilo alkoholio koncentracija ir nustatyta žemiausia etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse, o nustatant neblaivumą alkoholio matuokliu – įvertinta šio matavimo prietaiso paklaida. Birželio 26 d. Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos anksčiau minėtų transporto priemonių vairuotojų bus laikomi neblaiviais, jei etilo alkoholio koncentracija kraujyje viršys nulį promilių. 

Seimas posėdyje taip pat nutarė padidinti baudas už važiavimą be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą. Jos sieks nuo 144 iki 3475 eurų, atsižvelgiant į viršijamą leidžiamą ašies (ašių) apkrovą. 

Už šiuos naujus teisės akto pakeitimus, kurie įsigalios 2015 m. sausio 1 d., balsavo 77 Seimo nariai, prieš – 8, susilaikė 22 parlamentarai. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimas įtvirtino nuobaudas už energinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams

Seimas, 90 parlamentarų balsavus už ir 5 susilaikius, priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas (projektas Nr. XIP-1734(4), reglamentuodamas atsakomybę už energinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. 

Nustatyta, kad energinių gėrimų pardavimas asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, užtrauks baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų; energinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, užtrauks baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų. 

Pataisos įsigalios 2014 m. lapkričio 1 d. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 15 d., trečiadienis

Seimo komitetas pritarė siūlymui didinti ligos pašalpas

Šiandien Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė patobulintam Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-1487(2), kuriuo siūloma didinti ligos pašalpas iki 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio nuo 2015 m. sausio 1 d. 

Padidinus ligos pašalpos, mokamos už trečią – septintą nedarbingumo dienas, dydį nuo 40 proc. iki 80 proc. pašalpos gavėjo buvusio darbo užmokesčio, bus suvienodintas ligos pašalpos dydis visu ligos laikotarpiu. 

Nuo 2009 m. gegužės 1 d. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų nuo trečiosios iki septintosios (įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos mokama 40 proc., o nuo aštuntosios laikinojo nedarbingumo dienos – 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos pašalpa. 

Pirmųjų dviejų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų apmokėjimo iš darbdavio lėšų tvarka nebuvo keičiama. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Seimo Etikos ir procedūrų komisijos veikla tampa parodija, diskredituojančia visą Seimą“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija nusprendė atšaukti savo narius Valentiną Stundį, Vytautą Juozapaitį ir Stasį Šedbarą iš Seimo Etikos ir procedūrų komisijos, jiems patiems pasiūlius tokį sprendimą. Nors komisijos pirmininko postas priklauso opozicijos atstovui ir juo dabar yra V. Stundys, tačiau pats pirmininkas sako, kad komisijos darbas tampa beprasmiškas, valdančiosios daugumos atstovai, kurie komisijoje turi žymią balsų persvarą, balsuoja pagal politinę priklausomybę, neatsižvelgdami į teisinius argumentus ir sveiko proto logiką. O komisijos pirmininkas paverčiamas tokių sprendimų įkaitu, nes privalo juos pasirašyti ir paskelbti. 

Komisijos darbas tampa parodija, kai atvirai tyčiojamasi sprendžiant rimtus klausimus. Seimo etikos ir moralės prievaizdu turinti būti komisija pati yra patyčių objektas. Mes jaučiamės statytiniais, tik formaliai įeinančiais į komisijos sudėtį, nes visi klausimai sprendžiami daugumos balsais. Paprastai komisija išteisina valdančiosios daugumos atstovus ir pasmerkia – opozicijos. Toks farsas oficialioje Seimo institucijoje toliau tęstis negali“, – pažymi V. Stundys. 

Pasak S. Šedbaro, komisijos veikloje galioja ne Seimo statutas ir etikos normos, o politinės daugumos valia. „Tapo akivaizdu, kad komisija neatlieka jai pavestų funkcijų prižiūrėti, kaip laikomasi Seimo statuto ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą, taip pat nagrinėti šių teisės aktų ir etikos pažeidimus, svarstyti kilusius Seimo narių konfliktus, nagrinėti ir teikti išvadas dėl procedūrinių ginčų“, – pažymi Seimo narys. 

Komisijos narys Vytautas Juozapaitis apgailestauja, kad tokia svarbi Seimo savireguliacijos ir savikontrolės institucija kaip Etikos ir procedūrų komisija yra tapusi valdančiosios daugumos politiniu įrankiu, kaip susidoroti su neparankia opozicija. To Seimų istorijoje dar nėra buvę, nes į šią komisiją buvo renkami tik nepriekaištingos reputacijos ir moralės Seimo nariai, galintys pagal moralinius principus savarankiškai priimti sprendimus, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės. 

Į komisiją paskirti valdančiųjų partijų atstovai ne tik diskredituoja komisijos veiklą, bet ir visą Seimą. Tokiame politiniame spektaklyje mes negalime dalyvauti“, – sako V. Juozapaitis. 

Seimo opozicijos atstovai jau buvo sustabdę narystę Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje. Pernai gruodį parlamentarų kantrybės taurę perpildė valdančiosios daugumos Seimo narių balsais priimtas Seimo statutui prieštaraujantis sprendimas, kad Seimo nutarimo dėl Viktoro Uspaskicho neliečiamybės svarstymo procedūra yra baigta. Komisijos veikla buvo atnaujinta gavus Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės pažadą, kad bus svarstomi pasiūlymai keisti Seimo statutą ir Etikos ir procedūrų komisiją formuoti kitokia tvarka. Tačiau šis Seimo Pirmininkės pažadas taip ir liko neįgyvendintas, o, kaip rodo faktai, padėtis nė kiek nepasikeitė. 

Savo atstovus iš Seimo Etikos ir procedūrų komisijos atšaukė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija ir Mišri Seimo narių grupė. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 14 d., antradienis

Po pateikimo pritarta Akcizų įstatymo pataisoms dėl etilo alkoholio apmokestinimo

Seimas svarstys Akcizų įstatymo 27 straipsnio pataisas (projektas Nr. XIIP-2349), parengtas atsižvelgiantį Konstitucinio Teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimą. 

Minėtame nutarime konstatuota, kad Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinus neapibrėžtą, neaiškią ir nevienareikšmiškai suprantamą sąvoką „sveikatinimo reikmės“, visa šiame punkte įtvirtinta nuostata vertintina kaip teisiškai ydinga, ir sukelianti teisinį neaiškumą. 

Pagal šiuo metu galiojančias Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas nuo akcizų atleidžiamas etilo alkoholis, naudojamas sveikatinimo reikmėms. Nuo akcizų yra atleidžiamas etilo alkoholis kaip vaistinio preparato dalis, be to, etilo alkoholį sveikatinimo reikmėms įsigyti be akcizų turi teisę farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, veterinarinės farmacijos įmonės, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir (arba) jai pavaldi įstaiga, privatūs veterinarijos gydytojai, tiesiogiai atliekantys gyvūnų ligų diagnostikos, profilaktikos ir gydymo darbus. 

Teikiamomis pataisomis Akcizų įstatyme siūloma įtvirtinti, kad nuo akcizų būtų atleidžiamas etilo alkoholis, kuris yra farmacijos produktų, veterinarinių vaistų sudedamoji dalis, taip pat etilo alkoholis, naudojamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, veterinarinės farmacijos, veterinarijos praktikos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų, maisto ir veterinarinę kontrolę vykdančių institucijų specialiosioms funkcijoms vykdyti. 

Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – lapkričio 20 d. 

Konstitucinio Teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 960 „Dėl etilo alkoholio, naudojimo sveikatinimo reikmėms, atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ (2004 m. balandžio 27 d. redakcija) 2.3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymui“ pripažinta, kad Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimas svarstys siūlymą dalį akcizo už alkoholinius gėrimus pajamų skirti socialinei reklamai

Seimas svarstys Alkoholio kontrolės įstatymo 23 straipsnio pataisas (projektas Nr. XIP-3675), kuriomis siūloma 5 procentus akcizo pajamų, gautų už alkoholinius gėrimus, skirti reklamai, skatinančiai socialinės aplinkos be alkoholio kūrimą. 

Projektui po pateikimo pritarė 42, prieš balsavo 2, susilaikė 29 Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – gruodžio 11 d. 

Bendru sutarimu nuspręsta kreiptis į Vyriausybę išvados šiuo klausimu. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 15 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio darbotvarkė

2014-10-15 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė: „n u o r o d a“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Tarptautinėje konferencijoje Seime bus aptartos pagalbos kurčio vaiko šeimai aktualijos

Spalio 18 d., šeštadienį, 10 val. Konferencijų salėje (Seimo III r.) vyks Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA rengiama tarptautinė konferencija „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba šeimai“. Bendrijos 20 metų sukakties proga organizuojamame renginyje bus aptartos pagalbos kurčio vaiko šeimai aktualijos. 

Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų ir įstaigų darbuotojai, tėvai, svečiai iš Norvegijos ir Baltarusijos apžvelgs pastarųjų metų pokyčius ir laimėjimus kurčių vaikų gyvenime, aptars problemas, kurios trukdo pasiekti geresnių reabilitacijos ir integracijos rezultatų, neleidžia kurtiems vaikams visapusiškai išnaudoti savo potencialo. Pranešėjai kalbės apie pirminės kompleksinės pagalbos šeimai, kurioje gimsta kurčias vaikas, būtinybę. Pranešimai bus verčiami į lietuvių gestų kalbą. 

Renginio metu Seimo III rūmų galerijoje veiks Lietuvos ir Baltarusijos kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių fotografijų ir piešinių paroda. 

Bendrija PAGAVA – nacionalinė tėvų organizacija, atstovaujanti kurtiems ir neprigirdintiems vaikams. Bendrija teikia tėvams paramą ir informaciją, siekia kokybiško sutrikusios klausos vaikų ugdymo ir platesnės integracijos, bendradarbiauja su valstybės įstaigomis sprendžiant šių vaikų ir jaunimo problemas. 

Programa:

10.00–10.20 Konferencijos atidarymas;
10.20–10.30 Seimo atstovo sveikinimas;
10.30–10.55 „Bendrija PAGAVA: patirtis, problemos, siekiai“, bendrijos PAGAVA pirmininkė Rima Sitavičienė;
10.55–11.05 Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo pasisakymas;
11.05–11.15 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovo pasisakymas;
11.15–11.25 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovo pasisakymas;
11.25–11.40 „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir tėvų lūkesčiai“, bendrijos PAGAVA pirmininkės pavaduotoja Joana Vanagienė;
11.40–11.55 „Lietuvos neonatologų patirtis įgyvendinant visuotinę naujagimių klausos patikrą“, Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Neonatologijos centro direktorė prof. dr. Nijolė Drazdienė;
11.55–12.05 „Kurčių vaikų medicininės reabilitacijos aktualijos“, Vilniaus universiteto Vaikų ausų, nosies ir gerklės ligų skyriaus vedėja dr. Eglė Gradauskienė;
12.35–13.00 „Pagalba kurčio vaiko šeimai“, svečiai iš Norvegijos;
13.00–13.10 „Kurčių vaikų tarptautinio bendradarbiavimo galimybės“, Minsko sutrikusios klausos vaikų mokyklos direktorė Natalija Kravčiuk;
13.10–13.20 „20 bendrystės laiptelių“, Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė;
13.20–13.40 „PAGAVA – 20 metų dėl kurčių vaikų“, tėvų, auginančių klausos sutrikimų turinčius vaikus, pranešimai;
14.30–14.40 „Ankstyvoji klausos ir kalbos reabilitacija“, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja Renata Valaitytė-Ramuckienė;
14.40–15.10 „PAGAVA – 20 metų kartu“, kurčių ir neprigirdinčių vaikų ir jaunimo pranešimai;
15.10–15.40 Diskusijos, svečių pasisakymai;
15.40–16.00 Konferencijos apibendrinimas, pasiūlymai tolesnei veiklai. Konferencijos uždarymas. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 10 d., penktadienis

Seime rengiama tarptautinė konferencija „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“

2014 m. spalio 16 d., ketvirtadienį, Konstitucijos salėje vyks Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto organizuojama tarptautinė konferencija „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“. Pradžia – 9 val. 

Konferencijos tikslas – plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą alternatyvių ginčų sprendimo teisės srityje. 

Renginyje ketinama aptarti alternatyvių ginčų sprendimo reikšmės, Civilinės teisės reformos ir alternatyvaus ginčų nagrinėjimo būdų klausimus, taip pat mediacijos (Quo Vadis) bei arbitražo naujas tendencijas. 

Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio šalių (Čekijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Prancūzijos, Vengrijos) teisės mokslininkai. 


Renginys bus tiesiogiai transliuojamas Seimo interneto svetainėje


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 15 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio darbotvarkė

2014-10-15 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė: „n u o r o d a“. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 9 d., ketvirtadienis

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Konservatoriai ragina Vyriausybę tęsti Kretingos viešosios bibliotekos statybų finansavimą“

Penkiolika Seimo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narių pasirašė Ministrui Pirmininkui ir kultūros ministrui Šarūnui Biručiui adresuotą kreipimąsi, kuriuo ragina vykdyti Vyriausybės įsipareigojimus ir atkurti valstybinį finansavimą Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos pastato statyboms. 

Finansavimas nebuvo nutrauktas net krizės laikotarpiu, tačiau 2014 m. Kultūros ministerija finansavimą šiems darbams apskritai nutraukė, o kultūros ministras rugsėjo mėnesį viešai pareiškė, kad finansavimas nebus skiriamas ir 2015 m. Š. Birutis žiniasklaidoje siūlė bibliotekos pastatą nugriauti, o viešosios bibliotekos funkcijomis kretingiškiams naudotis Klaipėdoje. Finansavimo nutraukimas argumentuojamas tuo, kad statoma biblioteka yra per didelė, tačiau jos projektas, kuriam finansavimas buvo patvirtintas, sudarytas atsižvelgiant į bibliotekos archyvų apimtis, lankytojų srautus ir būtinybę įrengti patalpas konferencijoms, mokymams, jaunimo užimtumui ir kultūriniams renginiams“, – teigė kultūros ministro argumentų neįtikinta kreipimąsi iniciavusi Seimo narė Agnė Bilotaitė. 

Kreipimesi teigiama, kad dėl nutrauko bibliotekos pastato statybų finansavimo susirūpinę patys Kretingos gyventojai. Bibliotekos pastato statybos darbai buvo finansuojami iš Valstybės investicijų programos lėšų, skirtų Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu, kuriuo patvirtinta „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 m. programa“. Jos 29 punktas numato, kad „siekiant tinkamai ir taupiai naudoti biudžeto lėšas, naujas bibliotekas statyti numatyta tik ten, kur būtiniausia – Kretingos, Plungės ir Trakų rajonuose“. 

Pasirašę Seimo nariai, laikydami siūlymus griauti daugiau nei 5 milijonus litų kainavusį statinį ir palikti Kretingos miestą be viešosios bibliotekos nepriimtina išeitimi, prašo atkreipti dėmesį į susidariusią padėtį ir tęsiant ankstesnių kairiųjų ir dešiniųjų vyriausybių vykdytus įsipareigojimus skirti lėšų pradėto viešąjį interesą tenkinančio projekto tolesniam įgyvendinimui. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 15 d. Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė

2014-10-15 Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkė: „n u o r o d a“. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimas papildė konstitucinių įstatymų sąrašą

Seimas, 101 parlamentarui balsavus už ir vienam susilaikius, papildė Konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinį įstatymą (projektas Nr. XIIP-1762(2), į konstitucinių įstatymų sąrašą įrašydamas Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą. 

Kaip pažymima pagrindinio šio klausimo svarstyme paskirto Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadoje, Konstitucinių įstatymų institutas yra skirtas reguliuoti reikšmingiausius visuomeninius santykius, užtikrinant didesnį šių santykių stabilumą, pasireiškiantį aukštesniais jų teisinės apsaugos standartais. Konstitucinių įstatymų svarstymo ir priėmimo procedūra yra sudėtingesnė, kas reiškia ir ilgesnes procedūras laiko atžvilgiu, nei paprastų įstatymų. Konstitucinis įstatymas priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių balsų dauguma, o keičiamas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma (Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalis, Seimo statuto 1711-1714 straipsniai). 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 8 d., trečiadienis

Seniūnai turėtų sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir organizacijose

Šiandien posėdyje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete (VVSK) pasiūlyta komiteto nariams diskutuoti, ar tikslinga teikti teisės aktų pataisas, kuriomis būtų įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių seniūnais tapę valstybės tarnautojai turėtų sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose. Komiteto nariai pritarė šiam pasiūlymui ir artimiausiu metu planuojama teikti atitinkamas įstatymų pataisas. 

Komitetas paskirtas papildomu, dalyvaujant Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovams, svarstė Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIP-2240) ir iš esmės jam pritarė, pateikdamas pasiūlymus pagrindiniam komitetui projektą tobulinti, įvertinant infliacijos poveikio, nustatant gyventojų pajamų mokesčio dalies (procentais), tenkančios visų savivaldybių biudžetams ateinančių metų laikotarpiui, rodiklio reikšmę; nustatant, kad bendrosios dotacijos kompensacija iš savivaldybių biudžetų – valstybės biudžetui būtų mokama ne nuo II ketvirčio, o nuo IV ketvirčio ir tik iš tų savivaldybių, kurių prognozuojamos pajamos didėja daugiau negu 30 procentų; ženkliai sumažinant lėšas, kurios iš savivaldybių, gavusių viršplanines pajamas, skiriamos kompensuoti kitoms savivaldybėms, negavusioms prognozuotų pajamų ir kt. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Kaimo reikalų komitetas aptarė pluoštinių kanapių auginimą Lietuvoje

Seimo Kaimo reikalų komitetas spalio 8 d. posėdyje išklausė Žemės ūkio ministerijos informaciją apie Pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimą. Pažymėta, kad Seimui priėmus šį įstatymą, 2014 metais pluoštinių kanapių plotai padidėjo nuo 300 iki 1069 ha. Šiuo verslu užsiima 79 augintojai. Posėdyje konstatuota, kad veikia patikima auginamų kanapių kontrolės tvarka. Patikrinus visus 166 auginamų kanapių laukus esminių pažeidimų nebuvo nustatyta, sėjama sertifikuota sėkla, auginamos pluoštinės kanapės atitiko privalomuosius kokybės reikalavimus. Per artimiausius 3 metus auginamų kanapių plotai turėtų patrigubėti, numatoma 6 pluoštinių kanapių perdirbimo gamyklų statyba, labai paklausi tampa ekologinių kanapių produkcija. 

Komitetas atkreipė Žemės ūkio ministerijos dėmesį, kad gamybinėje veikloje kai kurios Pluoštinių kanapių įstatymo nuostatos yra sunkiai įgyvendinamos ir sudaro augintojams nepagrįstai didelę administracinę ir finansinę naštą. Ministerijai pasiūlyta iki 2015 m. vasario 1 dienos parengti pasiūlymus dėl Pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimo ir papildymo, siekiant supaprastinti tyrimo mėginių ėmimo tvarką, sumažinti perteklinius reikalavimus pluoštinių kanapių sėklai, numatyti galimybę auginti pluoštines kanapes mažais plotais kenkėjų atbaidymo ir panašiais tikslais. Taip pat pasiūlyta peržiūrėti ir patobulinti Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašą, sudaryti galimybę ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms teikti pranešimus apie pluoštinių kanapių auginimą elektroniniu būdu. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Ar privačios stovėjimo aikštelės statybos išlaidos kris ant gyventojų pečių?“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Seimo Antikorupcijos komisiją ir Valstybės kontrolę, kad būtų atliktas tyrimas dėl automobilių stovėjimo aikštelės prie Santariškių klinikos koncesijos projekto įgyvendinimo. 

Šiuo metu, remiantis Algirdo Butkevičiaus Vyriausybės nutarimu, pradėtas įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektas „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“ ir vykdomas koncesijos konkursas, kurio nugalėtojas pasirašys koncesijos sutartį su Sveikatos apsaugos ministerija. Vienas iš pasirašiusių kreipimąsi Seimo TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas Jurgis Razma atkreipia dėmesį, kad Vyriausybės nutarimu šio projekto vertė gali siekti beveik pusę milijardo litų, tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui reikia tik 56,3 mln. Lt. Seimo nariai mano, kad sumos skirtumą koncesininkui neišvengiamai turės padengti į gydymo įstaigas atvykstantieji ir tų įstaigų darbuotojai, kurie naudosis įrengta automobilių aikštele. 

Taigi kreipimesi prašoma atlikti auditą, imtis parlamentinio tyrimo ir pateikti išvadas dėl Vyriausybės nutarimo projekto įgyvendinimo finansinio pagrįstumo ir teisėtumo. Seimo nariai taip pat klausia, ar tokios finansinės apimties koncesijai nebuvo reikalingas Seimo pritarimas. 

Kreipimasis pridedamas


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarsto:

Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-2063. 

Projektu siekiama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme vartojamas sąvokas su Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo apibrėžtomis sąvokomis ir patikslinti nustatytą Lietuvos Respublikos gyventojų registro veiklos teisinį reguliavimą pagal šio įstatymo nuostatas. 

Taip pat siūloma Lietuvos Respublikos gyventojų registro valdytoja paskirti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, suteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojimus paskirti šio registro tvarkytoją (tvarkytojus), įteisinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąveiką su Lietuvos Respublikos adresų ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrais, praplėsti šiame registre tvarkomų duomenų sąrašą. 

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2014-10-15.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu: Seimo posėdžių sekretoriatas Lietuvos Respublikos Seimas Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius El. paštas possek@lrs.lt Faksas (8 5) 239 6279.

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060).


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seime – metinis IPEX korespondentų susitikimas, IPEX centrinės pagalbos tarnybos ir darbo grupių posėdžiai

Spalio 9–10 dienomis Seimo rūmuose rengiami metinis Tarpparlamentinės Europos Sąjungos informacijos mainų sistemos (IPEX) korespondentų susitikimas, IPEX centrinės pagalbos tarnybos ir IPEX darbo grupių posėdžiai. 

Renginiuose dalyvaus Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių parlamentų, Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos atstovai. 

Spalio 10 d., penktadienį, numatytas plenarinis posėdis, kuriame sveikinimo žodį tars Seimo kancleris, IPEX valdybos pirmininkas Jonas Milerius, pranešimus skaitys Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento direktorė Loreta Raulinaitytė, Europos Parlamento, Danijos Folketingo, Vokietijos Bundestago, Italijos Senato atstovai. 

Išsamią programą (anglų kalba) galima rasti čia

Seimas iš Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago perėmė pirmininkavimą IPEX valdybai pasibaigus 2014 metų balandžio 7–8 dienomis vykusiai Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencijai


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 8 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio darbotvarkė

2014-10-08 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė: „n u o r o d a“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 7 d., antradienis

Seimas svarstys šalies vadovės pataisas dėl investicijų Lietuvoje suderinamumo su nacionalinio saugumo prioritetais

Seimas pradėjo svarstyti Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pateiktas Investicijų ir Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymų pataisas (projektai Nr. XIIP-2274, Nr. XIIP-2275), kuriomis siekiama užkirsti kelią nacionaliniam saugumui kylančioms grėsmėms, susijusioms su investicijomis į strateginę reikšmę turinčius ūkio sektorius. 

Respublikos Prezidentės pataisomis siūloma, kad investicijos į strateginius ūkio sektorius ir greta strateginių objektų esančią teritoriją būtų leidžiamos tik išsamiai įvertinus, ar potencialaus investuotojo veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. 

Kaip pažymėjo Prezidentė, turime būti budrūs ir labai atsakingai vertinti visas grėsmes Lietuvos saugumui. Negalime leisti, kad šalia pagrindinės karinių oro pajėgų aviacijos bazės, iš kurios vykdoma NATO oro policijos misija, ar šalia energetikos, transporto ir kitų strateginių objektų įsikurtų neaiškios kilmės įmonės, galimai vykdančios šalies nacionaliniam saugumui priešišką veiklą“, – Seimo posėdyje kalbėjo Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Giedrė Kaminskaitė-Salters. 

Teikiamuose įstatymų projektuose nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginiais ūkio sektoriais įvardijami energetika, transportas, komunikacijos, informacinės ir aukštosios technologijos, finansai. Taip pat siūloma į strateginių nacionaliniam saugumui įmonių sąrašą įtraukti šiuo metu karinio aerodromo teritorijoje veikiantį Šiaulių oro uostą bei suteikti strateginės reikšmės objekto statusą visiems Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems aerodromams. 

Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 58 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 9 parlamentarai. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi Seimo komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti šioje rudens sesijoje. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Po svarstymo pritarta nuobaudoms už energinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams

Seimas bendru sutarimu svarstymo pritarė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų projektui Nr. XIP-1734(4), kuriuo siūloma reglamentuoti atsakomybę už energinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. 

Siūloma nustatyti, kad energinių gėrimų pardavimas asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, užtrauktų baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų; energinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, užtrauktų baudą nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų. 

Numatoma, kad pataisos įsigaliotų 2014 m. lapkričio 1 d. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: frakcijos nariai ragina Vyriausybę grąžinti gyventojams už suvartotą šilumą permokėtus pinigus

Seimo seniūnų sueiga, kurios daugumą sudaro valdantieji, atsisakė į šios dienos Seimo darbotvarkę įtraukti rezoliuciją, kuria Vyriausybė raginama skubiai priimti sprendimą, kaip gyventojams ir kitiems vartotojams grąžinti jiems priklausančią 331 mln. litų permoką už dujas, šilumos ir elektros energiją. Permoka susidarė, kai Rusijos gamtinių dujų tiekėja „Gazprom“ pusantrų metų Lietuvai taikė neteisingą dujų kainą. 

Rezoliuciją penktadienį įregistravo Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius ir Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys, Šešėlinės vyriausybės energetikos ministras Dainius Kreivys. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija siūlė jos svarstymą įtraukti į Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę. 

Šia rezoliucija Vyriausybę raginame kuo skubiau nustatyti tvarką, kaip gyventojams bus sugrąžintos jiems teisėtai priklausančios permokas – juk artėja šildymo sezonas, o šis klausimas niekaip nesprendžiamas. Algirdas Butkevičius nesenai Seime pareiškė, kad Vyriausybė neketina „Gazprom“ skirtos kompensacijos visa apimtimi sugrąžinti dujų vartotojams, o planuoja šias lėšas panaudoti šiuo metu niekur neapibrėžtiems „kitiems“ Vyriausybės tikslams“, – sako TS-LKD frakcijos seniūnas A. Kubilius. „Kompensacija priklauso ne tik tiems, kurie tiesiogiai vartojo dujas, bet ir tiems, kurie jas vartojo netiesiogiai – per centralizuotą šildymą, ar suvartojamą elektrą“. 

Rezoliucijos teikėjai ragina Vyriausybę parengti įstatymą, kuriuo būtų nustatytas toks teisinis vartotojų patirtų nuostolių kompensavimo mechanizmas, kuris leistų objektyviai įvertinti visų – tiek buitinių, tiek ir nebuitinių – vartotojų patirtus nuostolius dėl „Gazprom“ nesąžiningai nustatytos tiekimo formulės ir užtikrintų, kad šie nuostoliai būtų tinkamai atlyginti. 

Rezoliucija pridedama


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 6 d., pirmadienis

Seime vyks savivaldybių jaunimo reikalų tarybų forumas

Spalio 8 d., trečiadienį, Seime, Kovo 11-osios Akto salėje vyks savivaldybių jaunimo reikalų tarybų forumas. Renginio pradžia – 10 val. Forumo dalyviai aptars savivaldybių jaunimo reikalų tarybų darbo organizavimą, regioninės jaunimo politikos plėtros galimybes, jaunimo interesų atstovavimo ir jaunimo politikos komunikacijos problemas, specialistai pasidalins užsienio jaunimo reikalų tarybų patirtimi. 

Forumo tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas padedant savivaldybių institucijoms, įstaigoms, vietos bendruomenėms ir kitiems veikėjams įgyvendinti jaunimo ir vietos bendruomenės poreikius atitinkančią jaunimo politiką, užtikrinant jaunų žmonių į(si)traukimą į sprendimų rengimo, priėmimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procedūras. 

Renginys bus tiesiogiai transliuojamas Seimo interneto svetainėje.Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Pranešimai

Dr. Lars Møller, PSO Europos regiono biuro alkoholio programos koordinatoriaus pranešimas - "č i a"

Jody Allen Crowe, organizacijos Sveikos smegenys vaikams įkūrėjo, prezidento ir vadovo (JAV) pranešimas - "č i a"

Dr. Edward Riley, Nacionalinio piktnaudžiavimo alkoholiu ir alkoholizmo institutas (JAV) pranešimas - "č i a"


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seimo narių A. Kubiliaus ir E. Masiulio pranešimas: „D. A. Barakauskas turi prisiimti atsakomybę už sukeltą chaosą pakeitus automobilių registravimo tvarką“

Seimo nariai Andrius Kubilius ir Eligijus Masiulis kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Dailį Alfonsą Barakauską prašydami atsakyti į klausimus dėl kilusio chaoso visuomenėje, kurį sukėlė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos. Transporto priemonės, kurios ilgą laiką stovėjo neapdraustos ir be techninės apžiūros, buvo vienašališkai išregistruotos be šeimininkų žinios. Seimo nariai mano, kad Vidaus reikalų ministerija tinkamai nepasirengė šiems pakeitimams ir neinformavo gyventojų apie pasekmes, juo labiau kad pati VĮ „Regitra“ nebuvo pasiruošusi masiniam automobilių išregistravimui, todėl žmonėms kilo daug nepatogumų. 

Kreipimesi prašoma atsakyti į klausimą, ar Vidaus reikalų ministerija jau panaikino klaidingų veiksmų pasekmes, kai panaikinus Lietuvoje registruotų, bet dirbančių užsienyje vilkikų registraciją, krovinių pervežimo bendrovės galėjo patirti didelių nuostolių dėl sustojusių pervežimų. Ministro taip pat teiraujamasi, ar bus atsižvelgta į pervežimo kampanijoms padarytus nuostolius ir kaip joms praradimai bus atlyginti. 

Taip pat Seimo nariai primena, kad vidaus reikalų ministras buvo atsakingas už Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių parengimą, tačiau šios taisyklės buvo parengtos praėjus daugiau negu metams nuo įstatymo priėmimo Seime ir likus vienai dienai iki jų įsigaliojimo. Seimo nariai mano, kad dėl neparengtos ir chaosą sukėlusios tvarkos D. A. Barakauskas turi prisiimti atsakomybę. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Seime vyks konferencija, skirta Pasaulinei kurčiųjų dienai paminėti

Spalio 8 d., trečiadienį, 12 val. Konferencijų salėje (Seimo III rūmai) vyks konferencija, skirta Pasaulinei kurčiųjų dienai paminėti „Klausos negalią turinčių asmenų informacijos prieinamumo, socialinių paslaugų, ugdymo bei užimtumo sprendimo galimybės“.

Konferencijos tikslas – įvertinti esamą situaciją, atkreipti visuomenės, atsakingų institucijų dėmesį į kurčiųjų bendruomenės iškeltas problemas ir ieškoti sprendimo būdų.

Tarptautinė kurčiųjų federacija 1951 m. paskutinį rugsėjo sekmadienį paskelbė Pasauline kurčiųjų diena. Šią dieną skatinama spręsti klausos negalią turinčių asmenų integracijos į visuomenę problemas. Būtent šiuo metu kurčiųjų asociacijos visame pasaulyje organizuoja susitikimus, įvairius renginius, kuriuose diskutuojama kurtiesiems aktualiomis temomis.

Konferencija su vertimu į gestų kalbą bus tiesiogiai transliuojama Seimo interneto svetainėje ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“.


Lietuvoje neįgalūs asmenys sudaro apie 7 % visų gyventojų ir net 4–6 % visų neįgaliųjų sudaro klausos negalią turintys asmenys. Pagrindinės kurčiųjų teisės įtvirtintos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje, sakančioje, kad „bet kokio asmens diskriminacija dėl jo neįgalumo yra žmogaus prigimtinio orumo ir vertės sumenkinimas“. Taip pat Konvencijoje teigiama, kad neįgaliesiems turi būti užtikrintas jų laisvių ir teisių įgyvendinimas. Jiems turi būti sudaryta galimybė reikšti savo valią šalies gyvenimo klausimais. Dokumente įtvirtinta, kad galima mokytis gestų kalbos, ją vartoti, prireikus prašyti vertėjo pagalbos. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 3 d., penktadienis

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Šiaurės Baltijos ir Rytų kaimyninių šalių partijų atstovai diskutuotos, kaip atkurti taiką Europoje“

Šiandien Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius ir Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Audronius Ažubalis išvyksta į Visbį (Švedijos Karalystė), kur dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Kaip atkurti taiką Europoje“. Renginyje A. Kubilius dalyvauja Švedijos Moderatų partijos ir „Jarl Hjalmarson Foundation“ kvietimu. 

Konferencijoje dalyvaus buvęs Švedijos užsienio reikalų ministras Karlas Bildas (Carl Bildt), „Freedom House“ prezidentas Deividas Dž. Krameris (David J. Kramer), vienas JAV Tarptautinio respublikonų instituto vadovų Stivenas B. Niksas (Stephen B. Nix), Šiaurės ir Baltijos šalių dešiniųjų partijų atstovai bei Rytų kaimynystės valstybių – Ukrainos, Gruzijos, Rusijos – demokratai. 

Konferencijoje taip pat bus aptarta Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir užsienio partnerių iniciatyva „Europe goes East“, telkianti Europos Sąjungos Rytų partnerystės politiką remiančias centro dešiniųjų pažiūrų politines partijas visoje Europoje. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

2014 m. spalio 1 d., trečiadienis

Pranešimai

Dr. Kenneth R. Warren, Nacionalinio piktnaudžiavimo alkoholiu ir alkoholizmo instituto vadovo (JAV) pranešimas - "č i a"

Dr. Ilze Kreicberga, gydytojos neonatologės (Latvija) pranešimas - "č i a"

Prof. Egon Jonsson, Sveikatos ekonomikos instituto vadovo (Kanada) pranešimas - "č i a"

Dr. Amy Salmon, vyresniosios mokslo partnerės Sveikatos ekonomikos institute (Kanada) pranešimas - "č i a"

Dr. Diane Black, Europos Vaisiaus alkoholio spektro sutrikimų alijanso pirmininkės (Olandija) pranešimas - "č i a"

PhD, Margaret M. Murray, Pasaulio alkoholio tyrimų programos vadovės (JAV) pranešimas "č i a"


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė