2010 m. kovo 31 d., trečiadienis

Vaiko dvasinių vertybių ir psichologinio bendravimo įgūdžių ugdymas – universaliosios prevencijos pagrindas

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija
Nacionalinė sveikatos taryba
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga


KONFERENCIJA
,,VAIKO DVASINIŲ VERTYBIŲ IR PSICHOLOGINIO BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS – UNIVERSALIOSIOS PREVENCIJOS PAGRINDAS”
2010 m. kovo 31 d.
Lietuvos Respublikos Seimo III rūmai, II a.
Konferencijų salė

PROGRAMA

Konferencijai pirmininkauja: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė;
Juozas Pundzius, Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas.

9.00–10.00 Dalyvių registracija.

10.00–10.15 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis:
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė;
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas;
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys.

10.15 – 12.15 Pirmoji dalis. Vaiko atsparumo žalingų medžiagų vartojimui ir netinkamo elgesio formavimosi ypatumai.
10.15 – 10.35 Palankios aplinkos vaiko visaverčiam brendimui užtikrinimas – nacionalinės svarbos uždavinys.
Dainius Pūras, Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys, VU docentas, Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas.

10.35 – 10.55 Šeima, mokykla ir valstybė: nuo ugdymo alfos iki žmogaus saviraiškos omegos.
Kęstutis Pukelis, prof. habil. dr., VDU socialinių mokslų fakulteto dekanas.

10.55 – 11.15 Vertybinės orientacijos įvairiais amžiaus tarpsniais ir jų reikšmė.
Antanas Goštautas, VDU prof. habil. dr., Lietuvos sveikatos psichologų sąjungos pirmininkas.

11.15 – 11.35 Kada formuojasi vaiko atsparumas: ankstyvosios patirties svarba.
Roma Jusienė, VU Bendrosios psichologijos katedros docentė.

11.35 – 11.55 Mokytojo vaidmuo mokinio psichikos sveikatos stiprinime.
Nida Žemaitienė, Kauno medicinos universiteto docentė.

11.55 – 12.15 Diskusija

12.15 – 12. 45 Kavos pertrauka

12.45 – 15.00 Antroji dalis.Vaiko rengimas gyvenimui – situacija, problemos ir siūlomi sprendimai. Gera patirtis Lietuvoje.

12.45 – 13.05 Prevencijos programos ir jų efektyvumas.
Aurelijus Veryga, Nacionalinės sveikatos tarybos narys, Kauno medicinos universiteto docentas.

13.05 – 13.25 Socialinis emocinis mokymas ir vaikų psichikos sveikata mokyklose.
Linas Slušnys, Lions klubų asociacijos Centrinės paramos organizacijos atstovas Lietuvai.

13.25 – 13.45 Patyčių ir smurto prevencija mokyklose.
Robertas Povilaitis, Olweus patyčių prevencinės programos koordinacinės grupės narys.

13.45 – 14.15 Prosocialaus elgesio lyderio rengimas ,,Sniego gniūžtėje” ir jo darbas su bendraamžiais.
Liuda Butkevičienė, Kauno apskrities socialinės veiklos NVO sąjungos direktorė.

14.15– 15.00 Diskusija. Konferencijos aptarimas.

2010 m. kovo 29 d., pirmadienis

Šiandien vyks diskusija „Dėl alternatyvių bausmių taikymo Lietuvoje”

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija šiandien Seimo I Rūmų Konstitucijos salėje 12 val. rengia diskusiją „Dėl alternatyvių bausmių taikymo Lietuvoje“.

Pagrindinis organizuojamos diskusijos tikslas – pasidalinti patirtimi taikant probaciją nusikaltimą padariusiam asmeniui (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų) ir įpareigojimą gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos.

Renginyje dalyvaus įvairių valstybės institucijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2010 m. kovo 24 d., trečiadienis

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija svarstė padėtį Vilniaus romų tabore

Kovo 24 d. Narkomanijos ir alkoholizmo komisija posėdyje svarstė narkotikų užkardymo problemas Vilniaus romų tabore Kirtimuose. Policijos departamento prie LR VRM duomenimis, romų tabore gyvena 60 procentų teistų už nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis, asmenų. Dauguma jų yra moterys, auginančios kelis ir daugiau vaikų. Tik 20 procentų romų taboro gyventojų nėra teisti už jokius nusikaltimus. Romų tabore parduodami narkotikai yra laisvai prieinami visiems norintiems, taip pat ir nepilnamečiams asmenims.

Visų posėdyje dalyvavusių institucijų atstovų nuomone, kova su narkotikų platinimu Vilniaus romų tabore turi būti vykdoma sistemingai ir bendrai visų atsakingų institucijų, ne vien policijos pareigūnų.

Bendru sutarimu nutarta šį klausimą nagrinėti išsamiau kartu su Sveikatos reikalų komitetu bei atsakingų ministerijų vadovais.

2010 m. kovo 22 d., pirmadienis

Diskusija „Dėl alternatyvių bausmių taikymo Lietuvoje”

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija 2010 m. kovo 29 d. Seimo I Rūmų Konstitucijos salėje 12 val. rengia diskusiją „Dėl alternatyvių bausmių taikymo Lietuvoje”.

Pagrindinis organizuojamos diskusijos tikslas – pasidalinti patirtimi taikant probaciją nusikaltimą padariusiam asmeniui (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų) ir įpareigojimą gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos.

Renginyje dalyvaus įvairių valstybės institucijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2010 m. kovo 19 d., penktadienis

„Paauglių sveikata ir elektroninės cigaretės – nesuderinami“

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė šiandien kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Raimondą Šukį ir Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl rinkoje atsiradusių elektroninių cigarečių.

NAPK pirmininkė sunerimusi dėl elektroninių cigarečių platinimo, nes jų prekyba nereglamentuota, o poveikio sveikatai laipsnis – neištirtas. „Inhaliatoriaus principu veikiančios cigaretės garuose yra ne tik tabako, bet ir propileno glikolio. Tai bekvapės, beskonės, labai degios dujos. Propilenas veterinarijoje naudojamas kaip vaistas. Tad ar galima pardavinėti paaugliams produktą, kurio sudėtyje yra tokių medžiagų?“, - apie kol kas neištirtų elektroninių cigarečių pavojingą plitimą tarp nepilnamečių kalba Seimo narė.

Nėra abejonės, kad šiuo nauju produktu suskubs pasinaudoti elektronikos naujovėmis besidomintys vaikai ir paaugliai, kurie šiandien dar nėra rūkoriai. Pasak V.V.Margevičienės, pasekmės būtų pražūtingos, nes vaikui priklausomybė nikotinui vystosi itin greitai, o nebesant specifinio tabako kvapo, tėvams ir mokytojams bus daug sunkiau pastebėti vaiko rizikingą elgseną. Pateikiamoje informacijoje nurodomi nikotino kiekiai yra tokie, kurie kiekvienam vaikui gali sukelti itin pavojingus nikotino intoksikacijos reiškinius ir rimtus sveikatos sutrikimus.

Kreipimesi NAPK pirmininkė siūlo organizuoti reikiamus produktų saugos ypatybių patikrinimus ir prireikus taikyti Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatyme nustatytus privalomus produktų saugos bei ženklinimo reikalavimus, taip pat įvertinti produktų sudėtyje esančių medžiagų poveikį sveikatai, nustatyti, kokiai kategorijai priskiriami minėti produktai bei kokie reikalavimai keliami šių produktų patekimui į rinką.

„Kol nebus atlikti kompetentingi ir išsamūs elektroninių cigarečių sudėties bei poveikio žmogaus organizmui tyrimai ir kol nebus įrodymų, patvirtinančių, kad jas vartoti yra saugu, siūlau nepilnamečiams susilaikyti nuo šio produkto įsigijimo ir vartojimo,“ – sako V. V. Margevičienė.


TS-LKD frakcijos
sekretoriato informacija

2010 m. kovo 18 d., ketvirtadienis

Vaikų svaiginimuisi elektroniniais inhaliatoriais – Ne

Moksliniai tyrimai, atskleidžia vis daugiau įdomių faktų apie pražūtingą tabako poveikį žmogui. Ispanijos Navaros universitete atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad rūkymas didina viršsvorio riziką. Jei išsamesnės studijos patvirtins šiuos rezultatus, paaiškės, kad ilgus šimtmečius kurtas liekno kūno ir rūkymo santykis tėra mitas. Didelių atgarsių susilaukė ir Vokietijos vėžio draugijos išplatintas vėžį sukeliančių medžiagų (kancerogenų) sąrašas, kuris buvo papildytas iki 90 ir yra toliau pildomas. Kadangi JAV Maisto ir narkotikų administracija šiuo metu stengiasi išsklaidyti dūmų šydą, ilgą laiką dengiantį cigarečių sudėtį, ir jau 2011 metų birželį išplatins išsamią informaciją apie cigarečių sudėtį, kurią tabako gamintojai yra priversti pateikti, smalsu - ar tik dar labiau nesumažės rūkančiųjų gretos.

Pastebima, kad kelios šalys Europoje jau yra visiškai uždraudusios rūkymą visose uždarose patalpose, po 2009 metais Europos Komisijos priimto nutarimo panašios sąlygos iki 2012 metų turėtų įsigalioti visose ES šalyse. Daugėja šalių siekiančių visiškai pašalinti tabako gaminių reklamą iš prekybos vietų, tinkamai sureguliuoti jų prieinamumą bei ženklinimą.

Todėl neatsitiktinai, rinkoje pasirodė naujas produktas – elektroninės cigaretės. Jei elektroninės cigaretės įsitvirtins rinkose, jų gamybos neabejotinai imsis ir tabako pramonės gigantai. Nors šiuo metu dar nėra didžiųjų tabako gamybos kompanijų gaminamų elektroninių cigarečių, galima net neabejoti, kad tai tik laiko klausimas.

Šiuo produktu prekiaujama internete ir šis produktas atrodo visai kaip tikra cigaretė ir yra įkraunamas baterija. Kaip teigiama, didžiausias e-cigarečių privalumas yra tas, kad nikotino koncentracija jose gerokai mažesnė nei tikrose cigaretėse, be to, jos padeda sutaupyti pinigus, suteikia galimybę rūkyti visur ir visada, neskleidžia jokio nemalonaus kvapo, nekenkia dantų baltumui, nekelia gaisrų pavojaus.

Reklamoje teigiama, kad elektroninės cigaretės vadinamos sveika alternatyva tikrosioms cigaretėms arba siejamos su priemonėmis, padedančiomis mesti rūkyti, tačiau toks jų apibūdinimas kelia ir rimtų abejonių.

Nereikia pamiršti, kad Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos, kurią yra ratifikavusi ir Lietuva, tikslas nėra sukurti naujus produktus, kuriuos būtų galima rūkyti visur, o atvirkščiai, šalys yra susitarusios visomis įmanomomis priemonėmis mažinti rūkymo plitimą.

Kol kas mokslininkams tenka pripažinti, kad kai kuriais aspektais elektroninės cigaretės yra mažiau pavojingas produktas nei įprastos cigaretės, tačiau, nei vienas jų nedrįsta prognozuoti, kokios gali būti pasekmės organizmui po ilgalaikio šio produkto vartojimo. Išsamūs tyrimai, nustatantys galimą elektroninių cigarečių žalą žmogaus organizmui nėra iki galo atlikti, Pasaulio sveikatos organizacija drauge su kitomis tabako kontrolės organizacijomis skatina visus vartotojus elgtis apdairiai ir, kol nėra iki galo ištirtos galimos pasekmės, susilaikyti nuo šio produkto įsigijimo ir vartojimo.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija pateikia kelis pavyzdžius:

JAV Maisto ir vaistų administracijai didelių abejonių šio naujadaro „sveikumu“ sukėlė faktas, kai buvo nustatyta, kad įtraukiamo nikotino garų kiekis priklauso nuo naudojamų baterijų rūšies ir buvo aptikta vėžį sukeliančių cheminių medžiagų pėdsakų.

Naujojo Džersio senatorius Frankas Lautenbergas ragina Maisto ir vaistų administraciją neleisti pardavinėti elektroninių cigarečių, iki kol bus išsamiau ištirtas jų poveikis žmogaus organizmui. Pasaulio sveikatos organizacija palaiko senatoriaus pastangas, tačiau pagrindinio Didžiosios Britanijos platintojo teigimu, tokie veiksmai būtų neišmintingi ir neteisingi.

Jungtinėje Karalystėje yra draudžiama šį produktą pardavinėti kaip pagalbinę priemonę metant rūkyti, tačiau kol kas nėra draudžiama rūkyti jo viešose vietose.

Maltoje e-cigaretės jau yra pripažintos tabako gaminiu ir negali būti reklamuojamos, naudojamos uždarose patalpose ir parduodamos nepilnamečiams.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija teigia, net jei ir paaiškėtų, jos šis produktas išties yra mažiau kenksmingas, svarbu suvokti, kad nikotino dozės mažinimas neišsprendžia priklausomybės problemos, o tik padeda dar labiau silpninti valią ir pasiryžimą visiškai mesti rūkyti. Taip pat nėra abejonės, kad šiuo nauju produktu suskubs pasinaudoti elektronikos naujovėmis besidomintys vaikai ir paaugliai, kurie šiandien dar nėra rūkoriai. Tokiu atveju pasekmės būtų pražūtingos, nes vaikui priklausomybė nikotinui vystosi itin greitai, o nebesant specifinio tabako kvapo, tėvams ir mokytojams bus daug sunkiau pastebėti vaiko rizikingą elgseną.

Internete skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad produktas atrodo kaip tikra cigaretė, bet negamina jokių „ikrų” dūmų. Tokia cigaretė, kurioje nėra tabako, kuri naudoja skysto nikotino kasetes. Vilioja pirkėją pinigų taupymu, nes nereikia degtukų, žiebtuvėlių, pieleninių. Elektroninės cigaretės pristatomos kaip cigarečių alternatyva.

Tačiau ekspertų teigimu, iki šiol skelbiamoje elektroninių cigarečių prekeivių pateikiamoje informacijoje nurodomi nikotino kiekiai yra tokie, kurie kiekvienam vaikui gali sukelti itin pavojingus nikotino intoksikacijos reiškinius ir rimtus sveikatos sutrikimus.

Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aplinkybių:
1. Elektroninių cigarečių prekių sąraše nurodomas pakuotės turinys:
Purkštukai, baterijos, kasetės (su nikotino talpa), pakrovėjai.

Kasėtės talpa – apie 150 arba apie 300 inhaliacijų.

Darau išvadą, kad ši prekė vartojama inhaliacijos būdu, įtraukiant į save tam tikras chemines medžiagas.

2. Koks yra Elektroninių cigarečių veikimo principas – įtraukus į save prietaisas įsijungia ir siunčia signalą į viduje esantį šildymo elementą pavadinta „purkštuku”, kuris greitai įkaista ir garina skystą nikotiną, kuris pavirsta vandens pagrindo garais, kurie atrodo kaip dūmai.

Darau išvadą, kad įvyksta degimo procesas ir susidaro garai, kuriuos asmuo įkvepia inhaliacijos būdu ir šie garai patenka į kvėpavimo takus ir tik po to iškvepiami.

3. Tad ką gi asmuo įkvepia į vidų, kas užsidega, kas pavirsta garais ir patenka į bronchus ir plaučius.

Kasetėje esančio skysčio sudėtis tokia: skysta nikotinas, kvapo ekstraktas ir propileno glikolis.

Skysto Nikotino yra keturios stiprumo rūšys: stiprios – 16 mg, vidutinio stiprumo 11 mg, silpnos – 6 mg ir visai be nikotino.

Kvapo ekstraktas – įvairių skonių skonis tikros cigaretės, obuolių, braškių, šokolado, kavos ir t.t.

Propileno glikolis – pažvelkime į šią cheminę medžiagą – propileną , kuris yra dar vadinamas propenu - tai organinė cheminė medžiaga, kuri normaliomis sąlygomis – bespalvės, bekvapės ir labai degios dujos. Pagal struktūrą priskiriamos angliavandenilių grupės alkenų klasei.

Natūraliai propilenas randamas anglies dujose, sintetinamas perdirbant naftą. Propilenas svarbi medžiaga svarbi medžiaga naftos pramonėje, dažnai naudojamas kaip kuras įvairiuose gamybos procesuose. Ši medžiagos kaloringumas panašus į propane, tačiau dėl mažesnės sudegusių produktų masės, jo degimo temperatūra aukštesnė.

Pavyzdžiui, Propileno glikolis – naudojamas kaip pagalbinė medžiaga arkliams gydyti kaip veterinarinio vaisto Quadrisol - geriamojo gėlio gamyboje.

Propileno glikolis naudojamas kaip veterinarinis vaistas gydant karvių ligą - ketozę, kai liga atsiranda dėl nesubalansuoto šėrimo, maisto medžiagų trūkumo, esant medžiagų apykaitos sutikimui.

Dar šis cheminis junginys yra Saulės kolektorių rinkinių sudedamoji dalis.

Todėl atsižvelgdama į mokslinių tyrimų apie šį naują produktą stoką, kartu su Nacionaline Tabako ir Alkoholio kontrolės koalicija patariu susilaikyti nuo šio produkto įsigijimo kol nebus atlikti kompetentingi ir išsamūs elektroninių cigarečių sudėties bei poveikio žmogaus organizmui tyrimai ir kol nebus įrodymų patvirtinančių, kad jas vartoti yra saugu.

2010 m. kovo 11 d., ketvirtadienis

Sveikinimas su Kovo 11-ąja

Mielieji,

Į Kovo 11-ąją Lietuva ėjo ilgai. 1988 m. prasidėjęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis subūrė aktyviausius Lietuvos žmones ir subrandino didelėms politinėms permainoms. Įsiminė šimtatūkstantiniai mitingai Katedros aikštėje ir Vingio parke Vilniuje, Sąjūdžio suvažiavimas, Baltijos kelias. 1989 m. Kėdainiai ir visa Lietuva pasitiko pirmuosius tremtinių palaikus – daugelis galėjo išpildyti paskutinę savo mirusių artimųjų valią.

Kovo 11-oji – diena, kuri pasuko Lietuvos gyvenimą kita linkme, kuri lėmė XXI amžiaus Lietuvos gimimą, atvėrė kelią į Europos Sąjungą, į NATO. Diena, kurios nesulaukė dešimtys tūkstančių partizanų, laisvės kovotojų, Sibiro tremtinių. Jiems visada nulenksime galvas, jų auką prisiminsime ir pagerbsime.

Nuoširdžiai sveikinu visus, kurie švenčiate laisvės paskelbimą – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Džiaukimės šia diena ir savo darbais kurkime vieningą, tvirtą ir gražią Lietuvą. Būkite sveiki, būkite mylimi ir laimingi.


Nuoširdžiai Jūsų –
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ
LR Seimo narė, TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė

Sveikinimas su Kovo 11-ąja

Sveikinimai su Kovo 11-ąja - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai ta diena, kada aiškiai buvo išreikšta tautos valia - būti nepriklausomos ir laisvos, vientisos ir nedalomos demokratinės Lietuvos Respublikos, veikiančios tik pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, gyventojais, piliečiais, būti laisviems, turėti žmogaus, piliečio ir tautinės bendrijos teises.

2010 m. kovo 1 d., pirmadienis

Susitikimas su Mokinių parlamento atstovais

Šiandien vyko Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos narių susitikimas su Mokinių parlamento nariais. Susitikimo metu mokiniai domėjosi, kaip formuojama narkomanijos politika Lietuvoje, kokie darbai yra nuveikti, siekiant užkirsti kelią narkomanijos plitimui.

Mokiniams sukėlė susirūpinimą tai, jog Lietuvoje daug institucijų, kovojančių su narkomanija, tačiau visos jos teigia, kad jų indėlis į šią kovą yra nežymus. Be to, mokiniai taip pat iškėlė mintį, jog mokyklose veikiančios prevencinio darbo komisijos turėtų būti peržiūrimos, keičiama jų veikla arba jos aplamai turėtų būti panaikintos, kadangi šiuo metu jų veikla neveiksminga.

Tiek Seimo nariai, tiek Mokinių parlamento nariai sutarė bendradarbiauti ir susitikti dažniau. Kitas susitikimas numatomas balandžio viduryje.