2008 m. gruodžio 22 d., pirmadienis

Konferencijos „Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldybėse“ dalyvių kreipimasis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAMS
Kreipimasis
2008-12-22
Vilnius


Konferencijos „Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldybėse“, kurį įvyko 2008 m. gruodžio 22 d., dalyviai kreipiasi į Jus, gerbiami Seimo nariai, ir prašo svarstant 2009 metų biudžetą atsižvelgti į šiuos konferencijos dalyvių siūlymus:
• Nustatyti tikslines lėšas LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimui;
• Nemažinti lėšų, lyginant su 2008 m. skirtomis lėšomis, vaikų dienos centrų veiklai, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, narkomanijos prevencijos, vaikų socializacijos (per mokslo metus ir vasaros poilsiui) programoms ir kitoms vaiko gerovės užtikrinimo programoms;
• Numatyti pozityviosios socializacijos vaiko krepšelį socialinę negalią ir kitas negalias turintiems vaikams.

Visų konferencijos dalyvių vardu dėkojame už supratimą.

Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė.

Elena Urbonienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja.


Šaltinis: LRS

Konferencija „Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldybėse“

Seime vyko konferencija „Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldybėse“, kurią rengė LR Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Konferencijos tikslas – išsiaiškinti su kokiais sunkumais susiduria savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės, mokyklos prevencinio darbo grupės, vaikų dienos centrai įgyvendindami LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą.

Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai, Narkotikų kontrolės departamento, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Policijos departamento, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti čia: „Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldybėse“.

2008 m. gruodžio 15 d., pirmadienis

Vyks konferencija „Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldybėse“

2008 m. gruodžio mėn. 22 d. Seime, Kovo 11-osios salėje (I rūmai) vyks konferencija „Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldybėse“.

Registracijos pradžia – 10 val. Konferenciją rengia LR Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Vadovaujantis LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214), kuris įsigaliojo nuo 2008 m. sausio mėn. 1 d., savivaldybėse turėjo būti suformuotos savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės. Šių darbo grupių paskirtis – koordinuoti socialinio ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų prevencinių programų įgyvendinimą savivaldybėje, tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą mokyklų prevencinio darbo grupėms.

Konferencijos tikslas – išsiaiškinti su kokiais sunkumais susiduria savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės, mokyklos prevencinio darbo grupės, vaikų dienos centrai įgyvendindami LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą.

Konferencijoje dalyvaus Seimo nariai, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai, Narkotikų kontrolės departamento, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Policijos departamento, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
Lietuvos Respublikos Seimo narė

2008 m. vasario 16 d., šeštadienis

Sveikinimas su Vasario 16-ąja

Mielieji,

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – yra pati brangiausia šventė. Tai – mūsų istorinės atminties ir tvirtybės liudijimas, tai atspirties taškas mums visiems, prasmingiems mūsų darbams. Būkime vieningi, atsakingi, įkvėpdami jaunąją kartą ir tuos, kurie toli nuo tėvynės.

Nuoširdžiai sveikinu visus, pasitinkančius Vasario 16-ąją! Būkime vieningi, būkime sveiki, būkime verti Laisvės!
Vincė Vaidevutė Margevičienė