2012 m. birželio 29 d., penktadienis

Pradžioje peštynės ir patyčios, vėliau – kelias į priklausomybę


Vaikai susimušė ar pasišaipė iš bendraamžio. Prie panašių vaizdų ir faktų esame pripratę, dažnai numojame ranka – ai, čia tik vaikai, susitaikys. Neseniai atliktų tyrimų rezultatai atskleidė kitokią tiesą ir patvirtino nuomonę, jog abejingumas gali nuvesti pražūtingu keliu: pagrindinės socialinių ir priklausomybių ligų plitimo priežastys yra negirdėjau, nemačiau, nežinojau.

Paskutiniai laiptai – narkomanija ir AIDS

Šią savaitę minime Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija organizuoja jai skirtus renginius. Vieno jų metu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas pristatė savo knygą „Atsako į AIDS ir narkomaniją kontroversijos“ apie Lietuvos ir kitų šalių patirtis bei naujausius tyrimus, autoriai Kęstutis Dvareckas ir Andrius Navickas skaitytojų teismui atidavė savo kūrinį – knygą „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“, kurioje analizuojamos priklausomybės ir sveikimo kelio subtilybės.

Komisijos nariai vyks susipažinti su Vilniaus regiono pataisos inspekcijos metų darbo programomis, taikomomis nepilnamečiams ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, lankysimės ŽIV/AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacijoje DEMETRA. Tai parlamentinės kontrolės klausimai, tačiau tokie susitikimai yra ne mažiau reikalingi nei įstatymai, kurie užtikrina narkotikų ir alkoholio vartojimo prevenciją, skatina rinktis gyvenimą, o ne lėtą mirtį, atnešamą priklausomybių.

Patirtis sako, jog pavieniais darbais neįmanoma sutramdyti šiuolaikinio gyvenimo epidemijų – alkoholizmo, narkotikų, AIDS plitimo. Todėl labai svarbios yra institucijų bendradarbiavimo ir kiekvieno mūsų pastangos.

Sugrįšiu prie pradžioje minėtų vaikų patyčių. Norint įveikti ligą, reikia žinoti jos sukėlėją. Norint sumažinti narkomanijos plitimą, reikia žinoti, kur yra šios epidemijos pradžia. Tyrimų rezultatai rodo, jog pirmoji priežastis, stumianti vaikus ir paauglius narkotikų vartojimo link, yra peštynės ir patyčios. Antras laiptas kelyje į priklausomybę narkotikams ir AIDS, yra rūkymas, lipant toliau – vandalizmas, alkoholio vartojimas, vagystės, išsisukinėjimas, pasigėrimas, muštynes, narkotikai. Aukščiausiame laiptelyje – AIDS.

Treti Europoje

Per dvejus metus Lietuvoje narkotikų vartojimas nedidėjo – tai gera žinia. Tačiau yra kita problema – vaikai ir paaugliai randa būdų svaigintis legaliomis priklausomybę sukeliančiomis ir destruktyviai veikiančiomis organizmą medžiagomis, tai yra – raminamaisiais ir migdomaisiais vaistais.


Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo tyrimas Europos mokyklose (ESPAD 2011) parodė, jog bent vieną kartą per gyvenimą 13 proc. Lietuvos paauglių vartojo legalias psichoaktyviąsias medžiagas raminamuosius ar migdomuosius vaistus, gydytojui nepaskyrus. Esame trečioje vietoje po Lenkijos (15 proc.) ir Monako (14 proc.). ir dvigubai viršijame ESPAD vidurkį (6 proc.).

ESPAD‘o tyrimas išryškino alkoholio prieinamumo nepilnamečiams problemą. 43 proc. mokinių per pastarąsias 30 d. nurodė pirkę kokio nors alkoholio savo reikmėms parduotuvėje (ESPAD vidurkis 37 proc.). Beje, vaikai vartoja ne vien medikamentus, bet ir laisvai įsigyjamus, sveikatai kenksmingus spiritinius kosmetinius gaminius, burnos skalavimo skysčius, juos gerdami. Seime pateikta įstatymo pataisa, kuri reglamentuos ir kontroliuos šių gaminių prieinamumą vaikams ir paaugliams.

Tėvai ir mokytojai – visi kartu turime kalbėtis su vaikais, aiškinti apie šių gaminių daromą žalą sveikatai juos geriant. Pacituosiu dr. Sauliaus Čaplinsko žodžius: „Lytinio ugdymo srityje mes svarbiausią vaidmenį skiriame doroviniam vertinimui, formuodami sveikų lytinių santykių idėją. Tačiau spręsdami narkotikų problemą, nekalbame apie dorovinę poziciją. Polinkis vartoti narkotikus yra perdėm žalingas socialiniu požiūriu, kad jį toliau traktuotume kaip grynai asmeninio apsisprendimo reikalą.“

Ko reikia profesionaliai pagalbai?

Pastebiu, jog yra baimė pripažinti problemą. Moksleivių parlamentas ragina kalbėti apie šias problemas ir pripažinti, kad yra mokinių, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, bet dėl baimės būti pasmerktam, nesuprastam slepia savo problemą. Jeigu laiku išgirstume, matytume ir žinotume, kaip jaučiasi mūsų vaikai, jau pirmame laiptelyje galima būtų sustabdyti jaunų žmonių tragedijas. Nukreipiant juos kitu keliu – supratimo bei situacijos keitimo.

Įgyvendinant Seimo nutarimą „Dėl metadono naudojimo teisėtumo“, liepos 5 d. Vyriausybei bus pateikta Bendros priklausomybės ligų prevencijos gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos koncepcija ir nuo liepos 1 d. pradės veikti asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sveikatos sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, informacinė sistema. Tačiau be mūsų visų pastangų ir aktyvaus bendruomenių, savivaldybių ir mokyklų vaiko gerovės komisijų aktyvaus dalyvavimo, nepasieksime laukiamų rezultatų.

Tiesa, yra vienas darbas, kuris kol kas nepajudėjo iš vietos – tai respublikinio mokslinio metodinio centro, kuris ruoštų specialistus, teikiančius priklausomybės ligomis sergantiems vaikams ir jaunimui ankstyvosios diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir socialinės reintegracijos paslaugas, steigimas. Tikiuosi, kad ir šis sumanymas bus įgyvendintas, nes be minėtos sutelktos profesionalios pagalbos neišsiversime.

Ne vienos dienos, o nuolatinės pastangos

Lietuvoje jau turime parengtų puikių metodikų darbui su rizikos grupės asmenimis. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba yra parengusi metodiką ir išleidusi metodinį leidinį „Gali pasitikėti savimi“, kurios pagalba skatinamas rizikos grupių jaunimo užimtumas ir įtraukimas į darbo rinką. Šis projektas leido sukurti ir išbandyti unikalią jaunimo įtraukimo į darbo rinką metodiką, tad sėkmingai gali būti įtraukta į 2013 metų narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos priemonių planus.

Yra ir kitokių pavyzdžių. Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro įgyvendintas projektas „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, kurios metu parengta metodika liko gulėti stalčiuje, nors jos pagrindinis tikslas buvo padidinti socialinės rizikos šeimų integraciją į darbo rinką, užkirsti jaunesnių šeimų narių priklausomo elgesio formavimąsi, panaudojant psichologinį, socialinį konsultavimą ir profesinį mokymą bei padidinti socialinių darbuotojų kompetenciją dirbant su socialinės rizikos šeimomis.

Nors Lietuvoje yra daug puikiai parengtų metodikų, tačiau jos nėra adaptuotos Lietuvos populiacijai, nėra registruotos neformaliojo švietimo programų registre, nes registras buvo panaikintas.

Labai svarbu jau dabar sudaryti darbo grupę ir peržiūrėti visas respublikoje sukurtas metodikas, jas įvertinti, atnaujinti, adaptuoti Lietuvos situacijai. Turi vėl pradėti Lietuvoje veikti neformaliojo švietimo programų registras. Būtina sukurti kompiuterinę asmenybės bruožų testavimo sistemą, pradėti teikti socialinės reabilitacijos paslaugas. Tokios paslaugos sudaro galimybę asmenims, siekiantiems suformuoti arba atkurti jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, padėti įsigyti išsilavinimą, užtikrinti galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje. Socialinės reabilitacijos paslaugas Darbo biržos turėtų „pirkti“ ar patikėti vykdyti nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms didelę patirtį šioje srityje.

Tačiau kad ir kokias tobulas metodikas išrastumėm, išmintingus įstatymus priimtumėm, jiems efektyviai veikti būtinas ir visuomenės ryžtas apsaugoti nuo pirmo žingsnio priklausomybės link vaikus, paauglius. Niekas nenuneigs, jog visuomenės reakcija šiandien yra vienas stipriausių žmonių elgesio veiksnys.Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė,
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė

2012 m. birželio 26 d., antradienis

Iniciuojami Tarptautinės kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienos minėjimo renginiaiSeimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė inicijuodama Tarptautinės kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienos paminėjimą,  rengia tokius renginius:

·           Birželio 26 d. (antradienį) 8.30 val. Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko spaudos konferencija skirta Tarptautinei kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienai paminėti. Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius Zenius Martinkus, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas. Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos (NAPK) pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė priminė aktualias problemas, susijusias su narkotikų kontrabanda, ir tai, kas galėtų apsaugoti  visuomenę, ypač vaikus ir jaunimą, nuo šių laikų epidemijos – narkotikų ir alkoholio vartojimo.

·           Birželio 27 d., trečiadienį, 8.30 val. Seimo III r. 218B Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdžio metu (darbotvarkės klausimas Nr.5) vyks Kęstučio Dvarecko ir Andriaus Navicko knygos „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“  (apie priklausomybę ir sveikimo kelią) pristatymas.

·           Birželio 28 d., ketvirtadienį, 14 val. rengiama išvyka į Vilniaus regiono pataisos inspekciją (Kareivių g, 1/Kalvarijų g. 135, Vilnius) tikslu susipažinti su darbo programomis, taikomomis nepilnamečiams ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Išvykoje dalyvauja Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos nariai.

·           Birželio 29 d., penktadienį, 14.15 val. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos nariai kartu su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir Aplinkos komitetų nariais lankysis ŽIV/AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacijoje „DEMETRA“ (Kauno g. 6-1, Vilnius) ir susipažins su asociacijos veikla ir vykdomais projektais.

2012 m. birželio 13 d., trečiadienis

Kreiptasi į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą


8 Seimo narių kreipėsi į Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių komitetą, prašydami reaguoti į Vaiko teisių konvencijos nuostatų pažeidimus, padarytus kovo 23 d. ir gegužės 17 d. dienomis, vykdant teismo sprendimą perduoti mažametę mergaitę jos motinai Laimutei Stankūnaitei.

Lietuva prie Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos prisijungė 1992 m. sausio 8 d. Nepaisant to, mažai kam kyla abejonių, kad šios konvencijos nuostatos vykdant teismo sprendimą buvo grubiai pažeistos, o tų pažeidimų liudininkais tapome mes visi.

Nebelieka kito kelio, kaip prašyti tarptautinių organizacijų pagalbos. „Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, kuri turėtų būti nešališka vaiko teisių gynėja, kalba tik apie teismo sprendimo vykdymą, visiškai neatsižvelgdama, kokiu būdu jis buvo įvykdytas ir kaip buvo užtikrinamos vaiko teisės. Todėl norint gauti nešališką ekspertinį vertinimą, nelieka nieko kito, kaip kreiptis į JT komitetą, kuris ištirtų, ar toks ciniškas elgesys su vaiku atitinka vaiko teisių konvencijos nuostatas.

Kreipimąsi pasirašė: Saulius Stoma, Agnė Bilotaitė, Agnė Zuokienė, Gintaras Songaila, Kazimieras Uoka, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Ligitas Kernagis, Rima Baškienė, Naglis Puteikis, Jonas Šimėnas, Auksutė Ramanauskaitė – Skokauskienė, Rytas Kupčinskas, Petras Luomanas, Pranas Žeimys, Aurelija Stancikienė, Asta Baukutė, Paulius Saudargas, Žilvinas Šilgalis. 


Šaltinis: LRS 

2012 m. birželio 11 d., pirmadienis

Kviečiame

Mielieji,

Birželio 14 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas), Didžiojoje salėje (II a.) vyks Gedulo ir Vilties dienai skirta literatūrinė muzikinė kompozicija „Akmenimis sugrįžome iš kelionės“ pagal poeto Vytauto Cinausko eiles, muzika ir scenarijus Rimanto Vaičekonio.

Įėjimas laisvas.

Maloniai kviečiame dalyvauti.