2011 m. lapkričio 21 d., pirmadienis

Šalies socialiniai pedagogai ragina daugiau dėmesio skirti vaikamsSiekiant skatinti pozityviąją vaiko socializaciją ir užtikrinti sąlygas kiekvienoje mokykloje teikti socialinę pedagoginę pagalbą, šiemet lapkričio 21 dieną, pirmadienį, Seime prasideda tarptautinė konferencija subursianti apie 300 vaiko gerovės profesionalų. Šios konferencijos globėjai Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Jonas Liesys.

,,Šiemet sukanka dvidešimt metų, kai Lietuvoje eksperimento tvarka atsirado pirmieji socialiniai pedagogai ir dešimt metų, kai buvo pradėti steigti socialinių pedagogų etatai šalies mokyklose, todėl džiugu, kad tarptautinė konferencija suburs vienos jauniausių profesijų Lietuvoje atstovus, kurie tapo pažįstami ir pripažįstami“, – sakė Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė.

Jos teigimu, teisinėje bazėje reglamentuojamas švietimo pagalbos teikimas vaikui, tačiau dėl lėšų trūkumo socialinių pedagogų, kaip ir kitų pagalbos vaikui specialistų, šalyje mažėja, o kai kurios šalies mokyklos iki šiol net neturi socialinių pedagogų etatų.

Didžiausias šalies socialinių pedagogų rengėjo – Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorės, profesorės Giedrės Kvieskienės teigimu, socialiniai pedagogai šiandieninėje visuomenėje vaidina ypatingai svarbų vaidmenį, užtikrindami pagalbą konkrečiam vaikui bei tuo pat metu prisidėdami prie visuomenės socialinės gerovės formavimosi.

,,Socialiniai pedagogai sėkmingai įsitvirtino mokykloje bei bendruomenėse, todėl vis dažniau juos galima sutikti dienos centruose ar kitose nevyriausybinėse organizacijoje. Šalyje jie tapo socialinės antreprenerystės skleidėjais ir tikimasi, jog šie pokyčiai žymiai prisidės prie socialinės ekonomikos plėtros“, – tvirtino G. Kvieskienė.

Dviejų dienų tarptautinėje konferencijoje „Pozityvioji vaiko socializacija: socialinės partnerystės (klasterystės) jėga“ socialinio darbo bei pedagogikos patirtimi ir geraisiais pavyzdžiais dalinsis šalies bei užsienio akademikai ir praktikai. Renginys skirtas aptarti vaikų pozityviosios socializacijos ir socialinės partnerystės bei klasterių kūrimosi prielaidoms Lietuvoje, įtvirtinant saugią vaikystę ir šeimai palankios aplinkos plėtrą bei darnios ir tvarios visuomenės vystimąsi.

Konferenciją Lietuvos socialinių pedagogų asociacija organizuoja bendradarbiaudama su viena didžiausių Lietuvoje vaiko gerovės srityje dirbančias nevyriausybines organizacijas vienijančia asociacija NVO vaikams konfederacija, Seimu, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija yra nevyriausybinė organizacija, kuri vienija daugiau nei 150 Lietuvos socialinių pedagogų ir socioedukacinio darbo specialistų. Daugiau informacijos: www.lspa.lt arba www.vpu.lt/socpedagogika.