2010 m. lapkričio 12 d., penktadienis

Sudaryta darbo grupė vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo koncepcijai parengti

Seimo valdyba, atsižvelgdama į Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės siūlymą, sudarė darbo grupę vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo koncepcijai parengti.

Darbo grupės vadove paskirta Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė. Taip pat grupėje: Gražina Aurylienė – Vaiko teisių apsaugos tarnybų vadovų asociacijos valdybos narė; Rima Baškienė – Seimo narė; Asta Baukutė – Seimo narė; Audronė Bedorf – Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja; Areta Miškinienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės departamento Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; Violeta Murauskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės departamento direktorė; Jaroslav Narkevič – Seimo narys; Algirdas Sysas – Seimo narys; Aldona Striaukienė – Vaiko teisių apsaugos tarnybų vadovų asociacijos pirmininkė; Odeta Tarvydienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė; Daina Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės departamento Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja; Mantas Varaška – Seimo narys; Audronė Vareikytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais; Eivilė Žemaitytė – vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja.

Darbo grupei pavesta vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo koncepciją Seimo valdybai pateikti iki 2010 m. gruodžio 23 d.


Parengė
Nerijus Vėta,
Ryšių su visuomene skyrius

2010 m. lapkričio 5 d., penktadienis

Tarptautinis seminaras „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“

Lapkričio 5 d. 10 val. Seimo Europos informacijos biure (Gedimino pr. 53, Vilnius) vyko tarptautinis seminaras „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“, kurio globojai Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir NVO vaikams konfederacijos valdyba.

Seminare buvo skaitomi pranešimai lyčių lygybės klausimais. Renginyje dalyvavo Skandinavijos šalių ekspertai lyčių lygybės klausimais, Alandų Taikos instituto (Suomija) atstovai, Kaliningrado ir Kaliningrado srities NVO, dirbančių socialinėje srityje atstovai, VšĮ. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ atstovai.

Seminaro programą galite rasti čia: „Lyčių skirtumų nugalėjimas – priemonė socialiniams pokyčiams“.

2010 m. lapkričio 3 d., trečiadienis

Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Naujos tendencijos narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės srityje“

2010 m. lapkričio 10 d. 11 val. Seimo Kovo 11-osios salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius) Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras organizuoja konferenciją „Naujos tendencijos narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės srityje“.

Konferencijoje pranešimus skaitys bei diskutuos svarbiausių narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje Europos ir pasaulio organizacijų atstovai.

Būtent 2010 m. lapkričio 10 d. vienu metu visose Europos Sąjungos šalyse ir Europos Parlamente bus pristatoma metinė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) ataskaita. Seime vyksiančiame renginyje dalyvaus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje dirbantys Lietuvos pareigūnai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai.

Pagrindinė 2010 m. konferencijos tema – vis naujai atsirandančių psichoaktyviųjų medžiagų, vadinamų „tesėtais narkotikais“, tendencijos, jų apyvarta ir kontrolė Europos Sąjungoje.

Vien šiais metais Lietuvoje 8 naujos psichoaktyviosios medžiagos buvo pripažintos kaip narkotinės psichotropinės medžiagos ir jų teikimas į rinką buvo uždraustas. Pernai buvo uždrausta 13 psichoaktyviųjų medžiagų, 2008 m. – 6.

Naujos svaiginimuisi skirtos psichoaktyviu poveikiu pasižyminčios medžiagos gali būti tiek augalinės kilmės, tiek sintetinės cheminės medžiagos, kurios pristatomos įvairia forma ir vis nauju pavadinimu. Prieš kelis metus jos buvo pardavinėjamos kaip „arbatos“, „trąšos“, „botanikos tyrimams skirti mišiniai“, šiuo metu – kaip „spice“, „vonios druskos“ ar pan.

Konferencijoje bus kalbama ir apie tai, kad auga amfetaminų bei metamfetaminų vartojimas Europoje. Taip pat specialistai atkreips dėmesį į psichoaktyviųjų medžiagų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolę, taikomas teisines, politines, socialines ir sveikatos priežiūros priemones narkomanijos problemai spręsti Europoje ir visame pasaulyje. Bus apžvelgiamos ir kitos narkotikų vartojimo tendencijos Lietuvje bei ES šalyse, pateikiami naujausi mokslo duomenys apie psichoaktyviąsias medžiagas, supažindinama su prevencinėmis kryptimis bei pristatomos metinės Lietuvos ir ES ataskaitos narkotikų kontrolės ir narkomanijos stebėsenos srityje.

Programa
11.00 – 13.30 val. I. Plenarinis posėdis.
Pirmininkai: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė,
dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė.
11.00 – 11.15 val. Sveikinimo žodis.
Irena Degutienė, Seimo Pirmininkė,
Margareta Nilson, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.
11.15 – 11.45 val. Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės politikos įgyvendinimas Lietuvoje.
Dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės direktorė.
11.45 – 12.30 val. Metinė ataskaita 2010 m.: narkotikų problema Europoje. Išsami probleminio amfetaminų ir metamfetaminų vartojimo ES apžvalga.
Margareta Nilson, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.
12.30 – 13.00 val. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės svarba Europos Sąjungoje.
Anne Gautrais-Le Goff, Europos Komisija, Įmonių ir pramonės direktoratas.
13.00 – 13.30 val. Naujausios tendencijos neteisėtoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartoje ES.
Klaidas Kuchalskis, Europolas.
13.30 – 14.30 val. Pietūs. Spaudos konferencija.
14.30 – 17.00 val. II. Plenarinis posėdis
Pirmininkai: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė,
dr. Audronė Astrauskienė, Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės direktorė.
14.30 – 15.00 val. Neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos situaciją Lietuvoje.
Rūta Jašinskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
15.00 – 15.20 val. Naujai atsirandantys augaliniai narkotikai ir jų ingredientai: ar jie visi natūralūs?
Dr. Istvan Ujvary, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas, Vengrijos mokslų akademija.
15.20 – 15.50 val. Geroji patirtis ankstyvosios intervencijos taikyme paaugliams, vartojantiems narkotikus.
Nadja Wirth, LWL-Koordinacinis narkotikų biuras.
15.50 – 16:20 val. Metamfetamino vartojimas ir problemos sprendimai.
Roman Pešek, Čekijos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.
16:20 – 16.40 val. ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.
Signe Rotberga, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro Baltijos šalims vadovė.
16.40 – 17.00 val. Nauji narkotikai: jų ištyrimo, poveikio sveikatai ir kontrolės klausimai.
Dr. Istvan Ujvary, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas, Vengrijos mokslų akademija.
17.00 val. Konferencijos uždarymas.