2013 m. sausio 29 d., antradienis

Bendromis pastangomis Kirtimų tabore – daugiau tvarkosVakar, sausio 28 d., Vilniaus miesto savivaldybėje buvo pristatyta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2012 m. veiklos ataskaita.

„Džiugina tai, kad Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos intensyvus domėjimasis Kirtimų romų taboru, kaip socialine problema, ir jame vykdomomis nusikalstamomis veikomis, davė rezultatų. Komisija praeitos kadencijos metu surengė 8 posėdžius taboro problemai nagrinėti, išklausė atsakingų institucijų informaciją, lankėsi Kirtimų tabore, surengė posėdį Vilniaus miesto savivaldybėje, kad tarybos nariai ir meras taip pat galėtų aktyviai dalyvauti bei prisidėti prie šios problemos sprendimo“, – sakė Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė, buvusi Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė, esama komisijos pirmininko pavaduotoja Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Minėta komisija pateikė siūlymų Vyriausybei imtis visų įmanomų priemonių skubiai užkardyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimą į romų taborą Kirtimuose; sustiprinti visame Vilniaus mieste kovą su narkotikų prekeiviais, ypač daug dėmesio skiriant šio nelegalaus verslo organizatoriams ir kt.

„Kirtimų taboras – Vilniaus žaizda, kurioje be nusikalstamos veikos gausu socialinių problemų: beveik pusė gyventojų yra vaikai (205), kurie gyvena antisanitarinėmis sąlygomis, nes dauguma namų yra be elektros, vandentiekio. Vaikai turi didelių socialinės integracijos problemų. Socialinė parama 2011 m. romų taboro gyventojams sudarė beveik 1 mln. litų. Pinigai dideli, tačiau socialinės išmokos problemų neišsprendžia“, – vis dar opią socialinę problemą, kurią galėtume įvardinti – Kirtimų taboras, nurodė parlamentarė.

Anot Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Kęstučio Lančinsko, romų tabore Kirtimuose kasdien budi trys policijos pareigūnų ekipažai.

Per 2012 m. buvo atliktos 133 policijos prevencinės priemonės – 54 priemonėmis daugiau nei 2011 m. 2011 m. Kirtimų tabore buvo sulaikyta 1700 asmenų, 2012 m. – 873 asmenys.

„Iš sulaikytų asmenų skaičiaus galima sudaryti vaizdą, kad narkotikų pirkėjų srautai į taborą sumažėjo. Todėl galime daryti prielaidą, kad komisijos, sudarytos iš įvairių partijų atstovų, atkaklus ir nuoširdus darbas davė rezultatų“, – teigė V. V. Margevičienė, pasidžiaugusi, kad VPK dėmesys ir pajėgos šiai problemai spręsti kasmet vis didėja.

2013 m. sausio 16 d., trečiadienis

Už pensijų atkūrimą politiniams kaliniams ir tremtiniams balsavo visi posėdyje dalyvavę TS-LKD frakcijos nariaiSeimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotoja Vincė Vaidevutė Margevičienė paneigia viešumoje pasirodžiusią informaciją, kad neva Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai nepalaikė valstybinių pensijų atkūrimo į ankstesnį lygį politiniams kaliniams ir tremtiniams. Viešumoje komentuojant balsavimo rezultatus, painiojami Seimo posėdžiai ir balsavimai dėl tam tikrų įstatymų projektų.

Kaltinama balsavusi prieš tokių pensijų atkūrimą, V. V. Margevičienė sako, kad sumaištis sukelta pateikus balsavimo rezultatus dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Tačiau kai buvo balsuojama konkrečiai dėl pataisos, kuri numatė politinių kalinių ir tremtinių pensijų atkūrimą, frakcija buvo vieninga ir balsavo už šį projektą.

Andriaus Kubiliaus Vyriausybė parengė 2013 m. biudžeto projektą, kuriame buvo pateikusi įstatymų pataisas, atkuriančias politinių kalinių ir tremtinių pensijas, ir numačiusi tam reikalingas lėšas. Tačiau Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė šias numatytas lėšas skyrė minimalios mėnesinės algos didinimui ir kartu atsisakė atkurti pensijas. Seime svarstant A. Butkevičiaus Vyriausybės pateiktą biudžetą, pasiūlymą, numatantį valstybinių pensijų, rentų dydžio atkūrimą jau nuo šių metų sausio 1 d. į 2009 m. buvusį lygį įregistravo TS-LKD frakcijos narys Rimantas Jonas Dagys. Už šią pataisą visi TS-LKD frakcijos nariai, taip pat ir Seimo narė V. V. Margevičienė, balsavo vieningai teigiamai.

Priminsime, kad R. J. Dagys Seimo posėdyje svarstant šį klausimą akcentavo, jog šios pensijos – sudėtinė senatvės pensijos dalis. Nustatant tremtinių pensijas nebuvo įmanoma įvertinti, kokią dalį pensijai šie žmonės užsidirbo tremtyje. Todėl buvo nustatytas bendrasis tarifas, pagal kurį būtų skaičiuojama tremtinių ir politinių kalinių pensijos dalis. Nors ji skaičiuojama atskirai, tačiau savo esme niekuo nesiskiria nuo senatvės pensijos.

Svarstant Vyriausybės programą, atsakinėdamas į TS-LKD frakcijos narių klausimus, Ministras Pirmininkas A. Butkevičius pažadėjo, kad minimalios algos didinimas nebus sprendžiamas socialinės srities sąskaita. Tačiau susiklosčiusi situacija liudija, jog buvo pasielgta priešingai. Taigi dėl neatkurtos valstybinės pensijos, rentos, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalies šiai likimo nuskriaustų žmonių grupei reikėtų kaltinti dabartinę valdančiąją daugumą.

2013 m. sausio 11 d., penktadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė


2013-01-16 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto darbotvarkė: „n u o r o d a


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja

2013 m. sausio 9 d., trečiadienis

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos darbotvarkė2013-01-16 Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos darbotvarkė: „n u o r o d a

Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja