2004 m. rugsėjo 23 d., ketvirtadienis

„Giedokime visos tautos...“


Kauno religinės muzikos centro organizuojamas Europos šalių muzikos festivalis „Laudate omnes gentes, laudate Dominum“ artėja į pabaigą. Saulėtą rugsėjo 19–osios popietę į Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią susirinko tradiciškai gausus klausytojų būrys. Trečiasis, tarptautiniu tapęs festivalis pakvietė pasiklausyti Johann Trummer (Austrija, vargonai), Vidos Miknevičiūtės (tik ką iš stažuotės Vokietijoje grįžusio soprano) ir trijų Kauno kamerinio orkestro muzikantų – Kristinos Domarkienės (smuikas), Dariaus Krapiko (smuikas), Juozo Rumelaičio (kontrabosas) – atliekamų XVII–XVIII a. kompozitorių kūrinių. Labai gerą akustiką turinčioje bažnyčioje skambėjo ir populiarūs, ir mažiau žinomi Dietrich Buxtehude, Johannes Pachelbel, Georg Christoph Wagenseil, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Luigi Cherubini ir Johann Georg Zechner opusai. (Beje, po koncerto klausytojai nuoširdžiai dėkojo trisdešimtmetį švenčiančiam karo kapelionui Tomui Karkliui, kad geranoriškai atveria bažnyčios duris, įsileidžia muzikantus). Koncertą vedė ir po vieną Aldonos Elenos Puišytės, Jono Aisčio, Sigito Gedos ir Kazio Bradūno eilėraštį perskaitė Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorė Virginija Kochanskytė.


Renginio globėja, Kauno apskrities Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento direktorė Vincė Vaidevutė Margevičienė „Nemunui“ sakė: „Per koncertus Įgulos bažnyčioje labai gera. Kalbėjausi su daugeliu klausytojų. Skambant muzikai žmonės prisimena jaunystę, tėviškę, artimuosius, susimąsto apie amžinybę. Čia tokia aura, jauti po kupolu plevenančią dvasią. Į koncertus ateina vyresnieji, dažniausiai gydytojai, pedagogai, inžinieriai, o jėgerių bataliono kariai padeda užvažiuoti laiptais neįgaliam jaunimui su vežimėliais. Labai rimtai festivalį parėmė AB „Kauno Baltija“, autoservisas „Vaišvydava“, yra ir daugiau prisidėjusių, kad šie koncertai įvyktų. Kaip gerai, kad Kaune gyvena Austrijoje bažnytinės muzikos magistro diplomą įgijusi vargonininkė Dalia Jatautaitė! Tai ji sumanė festivalį, kviečia atlikėjus, dirba veržliai ir kūrybingai“.


Kauno religinės muzikos centro direktorė ir Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytoja D. Jatautaitė koncertavo daugelyje Europos šalių, JAV, Kanadoje, Filipinuose, nors pirmiausia tikriausiai reikėtų paminėti Vitražo ir skulptūros galeriją, sovietmečiu įkurtą Įgulos bažnyčioje. Jau tada Dalia grojo vargonais turistams, koncertuodavo sekmadieniais. Atkūrus nepriklausomybę, vargonininkams Kaune kurį laiką nebuvo vietos, trejus metus D. Jatautaitė studijavo Graco mieste Austrijoje. Akivaizdu, kad šios studijos naudingos ir mūsų miesto kultūrai. Nors...


D. Jatautaitė: „Pamačiusi, kas vyksta Austrijos bažnyčiose, supratau, jog kažkas panašaus turėtų būti ir Kaune. Tačiau prieš dešimtį metų niekam nerūpėjo, kad esu magistrė, nemažai žinau ir galiu. Supratusi, kad niekas manęs neieškos, pradėjau veikti pati. Nuėjau pas jėzuitus. Jie labai tolerantiškai pritarė sumanymui. Taip atsirado „Sekmadienio muzikos“ koncertai. Ir štai jau ketveri metai jie vyksta kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį. Tačiau man to mažoka. Vargonininkų erdvė – bene tik bažnyčios, mūsų repertuaras – klasikinė muzika, jai reikia geros akustikos, specialios aplinkos. Pradėjau tartis su Įgulos bažnyčios rektoriumi T. Karkliu. Jis pritarė be išlygų. Turime austrų padovanotus mobilius vargonus, kuriuos nesunku išardyti ir vežtis nedidukėje mašinoje, galėtume pasiekti vos ne kiekvieno kauniečio ausį, tačiau anaiptol ne kiekvienas kunigas mus nori įsileisti. Be reikalo. Kiek teko matyti ir girdėti, viso pasaulio bažnyčiose vyksta koncertai. Regis, jų nemažės. Nustebau, kai vieno kompozitoriaus brolis kunigas atsisakė vos ne dovanai priimti į bažnyčią mano namuose stovinčius vargonus...


Galvodama apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, pasirinkau Europos šalių muziką. Nebūtinai vien bažnytinę, sakralumą juk suteikia ir aplinka. Pirmaisiais metais grojo tik muzikantai kauniečiai, antraisiais jau pasikviesdavau atlikėjų iš Vilniaus, šįmet išdrįsome pasivadinti tarptautiniu festivaliu. Kviečiame tik profesionalus, svečių įvairovę, kaip visame pasaulyje įprasta, nulemia asmeninės pažintys.


Labai gaila, bet bažnyčios hierarchai neleidžia pardavinėti bilietų, tada lengviau išgyventume. Tačiau klausytojams geriau, ateina tie, kurie nesukrapšto litų Pažaislio festivalio koncertams. Ir, beje, išgirsta labai įvairią programą, kartais itin netikėtą. Pavyzdžiui, ansamblio „Giunter percussion group“ – pirmojo ir vienintelio mušamųjų instrumentų ansamblio Lietuvoje. Fantastiškai grojo penkių pučiamųjų instrumentų „Sostinės vario kvintetas“. Pradėję senąja, jie užbaigė koncertą šiuolaikine, beveik lengvąja, supopsinta muzika. Patikėkite, klausytojai buvo sužavėti.


Gaila, neprisiprašau Lietuvos kompozitorių parašyti iškilmingąjį „Te Deum“. Kai užsienyje į programą įtraukia lietuvišką kūrinį, vis dar tenka rinktis iš Čiurlionio ir Naujalio.


Deja, Kauno muzikinis gyvenimas, palyginus su sostine, apsnūdęs. Pirmiausia reikėtų bent jau padvigubinti koncertinei veiklai skirtas lėšas“.


Paskutinysis trečiojo „Laudate omnes...“ festivalio koncertas vyks rugsėjo 26 d., sekmadienį, 16 val. Skambės „Schola Cantorum Riga“ atliekami kūriniai. Ansamblis įkurtas 1995 m. Jo nariai – studentai, muzikos mokytojai, bažnytinės muzikos interpretatoriai. Greta grigališkojo choralo ansamblis atlieka ir kitų stilių chorinę muziką.

Ričardo Šaknio nuotraukos.


Šaltinis: Nemunas


2004 m. vasario 16 d., pirmadienis

Sveikinimas su Vasario 16-ąja

Mielieji,

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – yra pati brangiausia šventė. Tai – mūsų istorinės atminties ir tvirtybės liudijimas, tai atspirties taškas mums visiems, prasmingiems mūsų darbams. Būkime vieningi, atsakingi, įkvėpdami jaunąją kartą ir tuos, kurie toli nuo tėvynės.

Nuoširdžiai sveikinu visus, pasitinkančius Vasario 16-ąją! Būkime vieningi, būkime sveiki, būkime verti Laisvės!
Vincė Vaidevutė Margevičienė