2010 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis

Koncertas Motinos dienai

Gegužės 3 d. 16 val. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje, A.Mickevičiaus g.19, kviečiame paminėti Motinos dieną. Koncertuos Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (vad. Ksaveras Plančiūnas) ir solistas Liudas Mikalauskas. Sveikins prelatas prof.dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.


Maloniai kviečiame dalyvauti!Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,

LR Seimo narė, TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė


2010 m. balandžio 8 d., ketvirtadienis

Kvietimas į diskusiją „Alkoholizmo ir narkomanijos problemos ir prevencija jaunimo tarpe“

Kauno miesto savivaldybė
Laisvės al. 96, Kaunas
2010-04-10
11 val.


„Alkoholizmo ir narkomanijos problemos ir prevencija jaunimo tarpe“


Lietuvos mokinių parlamentas organizuoja apskritojo stalo diskusiją „Alkoholizmo ir narkomanijos problemos ir prevencija jaunimo tarpe“ su LR Seimo nare, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininke Vince Vaidevute Margevičiene.

Darbotvarkė:
11:00 – 11:30 LR Seimo narės, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkės V.V.Margevičienės kalba. Klausimai.

11:30 – 12:20 Tarptautinė ekspertė Irutė Pranckevičiūtė: „Alkoholizmo ir narkomanijos problemos Europos Sąjungos šalyse“. Klausimai.

12:20 – 13:00 Psichologė Ieva Krivickaitė: „Jaunimo situacija Lietuvoje“. Klausimai.

13:00 – 13:45 Pertrauka.

13:45 – 14:30 Narkotikų kontrolės departamento atstovo pranešimas. Klausimai.

14:30 – 16:00 Diskusijos.

Dalyvauja Kauno m. savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistės Jurgita Česnulevičienė ir Eurika Stankevičienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto atstovas Henrikas Kupcikevičius, iniciatyvinės jaunimo grupės grupės „IDĖJA KAUNUI“ atstovas Vaidas Paužuolis.

2010 m. balandžio 2 d., penktadienis

Sveikinimas su šv. Velykom

Mielieji,

Šv. Velykų rytą atverkime širdis gerumui, būkime atlaidesni ir tolerantiškesni artimiesiems, pamirškime nesutarimus.

Tegul gamtos ir dvasios atgimimo džiaugsmas praskaidrina mintis, tesustiprina viltį, kad įveiksime visus mus slegiančius sunkumus, dovanoja mums sielos ramybę ir meilę.

Visus nuoširdžiai sveikinu šv. Velykų proga, linkiu kuo geriausios sveikatos, puikios pavasariškos nuotaikos, santarvės jūsų namuose.


Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ,
LR Seimo narė, TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė