2012 m. gruodžio 18 d., antradienis

POLITINĖ DEKLARACIJA

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Seime, būdama ištikima savo partijos konservatyviosioms ir krikščioniškosios demokratijos vertybėms bei TS-LKD 2012 m. rinkimų programai, nepritardama 16-osios Vyriausybės programai ir jos formavimo principams, remdamasi Seimo statuto 41 straipsniu, skelbiasi opozicine frakcija ir pažymi, kad:
  • sveikiname naujos XVI-osios Vyriausybės programinį pasiryžimą laikytis fiskalinės drausmės, įsipareigojimą Lietuvos konvergencijos programoje numatytu tempu per artimiausius keletą metų siekti subalansuoto biudžeto bei neatidėliotiną būtinybę būti pasirengus įsivesti eurą. Tačiau pažymime, kad su šiais siekiais visiškai nedera Vyriausybės programoje išdėstyti neapibrėžti ketinimai didinti įvairias išlaidas bei įgyvendinti įvairias mokestines lengvatas, kurios mažins biudžeto pajamas. Mes nepritariame tokiam naujos Vyriausybės vienas kitam prieštaraujančių, nesąžiningų finansinių pažadų dalinimui ir nuosekliai ginsime nuostatas, kurios apsaugotų Lietuvą ir jos žmones nuo finansinio populizmo ir didesnio socialinio neteisingumo;
  • kritiškai vertiname tai, kad Vyriausybės programoje stinga aiškių įsipareigojimų tęsti strateginius šalies energetinės nepriklausomybės darbus, kurie garantuotų mažesnes energijos kainas Lietuvos gyventojams ir kitiems vartotojams, sudarytų palankias sąlygas verslo plėtrai ir jo konkurencingumui, o Lietuvą išvaduotų iš Rusijos monopolininkų gniaužtų ir įtvirtintų mūsų nepriklausomybę;
  • Vyriausybės programoje pasigendame siekių kurti modernią, stiprią, konkurencingą Lietuvą, ambicingo šios srities darbų tęstinumo bei konkretumo;
  • nepritariame Vyriausybės programoje išdėstytų užsienio ir gynybos politikos krypčių geopolitiškai dviprasmiškam apibrėžimui, kuriame nebelieka aiškios Rytų-Vakarų takoskyros. Tokių dviprasmiškų nuostatų įgyvendinimas gali silpninti mūsų pačių gebėjimą gintis ir strateginę partnerystę su svarbiausiais Vakarų partneriais, įskaitant JAV;
  • nepritariame ir toms Vyriausybės nuostatoms, kuriomis potencialiai yra kėsinamasi į kertines žmogiškąsias vertybes, o tuo pačiu ir į Lietuvos valstybingumo pamatus. Programoje matome skaudžias atakas prieš tradicinę šeimą, norą sugriauti viską, kas gero pasiekta Lietuvos švietimo sistemoje, bei grėsmingus pažadus, kurių įgyvendinimas paskatintų tautinių mažumų dezintegracijos procesus.

TS-LKD frakcija pažymi, kad naujoji Vyriausybė tampa koalicijos sukurto neapibrėžtumo įkaite, nes formavosi neatsižvelgdama į vieno iš koalicijos partnerių nebaigtą svarstyti bylą, žinant, kad jai pateikti sunkūs įtarimai. Dėl to visai koalicijai gali iškilti legitimumo problema.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, dirbdama opozicijoje, yra pasirengusi toliau ryžtingai ginti Lietuvai ir jos piliečiams svarbius dalykus: atsakingą ir išmintingą finansų politiką, energetinę nepriklausomybę, šiuolaikišką, Europoje ir pasaulyje konkuruoti gebančią ekonomiką, krikščioniškąsias ir šeimos vertybes, patriotizmą, skaidrų teisingumą ir dorą žmogų ugdančią švietimo sistemą.

Mes visados buvome neabejingi mūsų valstybės ir jų piliečių reikalams, mes tokiais ir liksime. Todėl ir opozicijoje konstruktyviai dirbdami sieksime rimtų nacionalinės svarbos tikslų, paremsime Vyriausybę, jeigu ji tokiems darbams taip pat ryšis. Stipri ir nepriklausoma, klestinti ir kurianti Lietuva, savarankiškas ir iniciatyvus žmogus buvo yra ir bus mūsų pamatinis tikslas.

TS-LKD frakcijos seniūnas Andrius Kubilius


TS-LKD frakcija pasiskelbė opozicine ir išrinko vadovybę

Šiandien Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija pasiskelbė opozicine ir priėmė politinę deklaraciją dėl tokio sprendimo priėmimo.

Deklaracijoje sveikinamas naujos XVI-osios Vyriausybės programinis pasiryžimas laikytis fiskalinės drausmės, įsipareigojimas Lietuvos konvergencijos programoje numatytu tempu per artimiausius keletą metų siekti subalansuoto biudžeto bei neatidėliotina būtinybė būti pasirengus įsivesti eurą. Tačiau pažymima, kad su šiais siekiais visiškai nedera Vyriausybės programoje išdėstyti neapibrėžti ketinimai didinti įvairias išlaidas bei įgyvendinti įvairias mokestines lengvatas, kurios mažins biudžeto pajamas.

„Mes nepritariame tokiam naujos Vyriausybės vienas kitam prieštaraujančių, nesąžiningų finansinių pažadų dalinimui ir nuosekliai ginsime nuostatas, kurios apsaugotų Lietuvą ir jos žmones nuo finansinio populizmo ir  didesnio socialinio neteisingumo“, – teigiama TS-LKD frakcijos deklaracijoje.

Deklaracijoje kritiškai vertinama tai, kad Vyriausybės programoje stinga aiškių įsipareigojimų tęsti strateginius šalies energetinės nepriklausomybės darbus, kurie garantuotų mažesnes energijos kainas Lietuvos gyventojams ir kitiems vartotojams, sudarytų palankias sąlygas verslo plėtrai ir jo konkurencingumui, o Lietuvą išvaduotų iš Rusijos monopolininkų gniaužtų ir įtvirtintų mūsų nepriklausomybę. (Visas deklaracijos tekstas pridedamas.)

TS-LKD frakcija šiandien posėdyje atviru balsavimu išrinko vadovybę. Seniūnu tapo TS-LKD partijos pirmininkas Andrius Kubilius, kuris pagal Seimo Statutą automatiškai tampa ir opozicijos lyderiu.

Naujasis frakcijos seniūnas A. Kubilius pabrėžė, kad frakcija turi greitai pereiti prie šešėlinės Vyriausybės darbo formato, kartu daug dėmesio skiriant veiklai už Seimo ribų.

Buvęs TS-LKD frakcijos seniūnas Jurgis Razma išrinktas pirmuoju seniūno pavaduotoju. Pavaduotojais išrinkti Valentinas Stundys ir Vincė Vaidevutė Margevičienė.

2012 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis

Patvirtinta Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pavaduotojaGruodžio 11 d. Komisijos posėdyje, Komisijos pirmininke išrinkta Darbo partijos frakcijos narė Larisa Dmitrijeva, Komisijos pavaduotoja - Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Vadovaujantis Seimo statuto 46 straipsnio 4 dalimi, šias kandidatūras patvirtino Seimas.

Vienbalsiai pritarta Vyriausybės programaiGruodžio 12 d. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas apsvarstė Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ projektą  Nr. XIIP-120 ir jam pritarė.

Posėdyje dalyvavo ir į Seimo narių klausimus atsakė paskirtieji ministrai: vidaus reikalų  Dailis Alfonsas Barakauskas ir teisingumo Juozas Bernatonis. Su paskirtaisiais ministrais diskutuota savivaldos, rinkimų bei regioninės politikos tobulinimo klausimais.

Vykdydamas parlamentinę kontrolę Komitetas posėdyje diskutavo dėl regioninio valdymo tobulinimo. Diskusijoje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, regionų plėtros tarybų atstovai ir Lietuvos delegacijos Europos Tarybos  Vietos ir regionų valdžių kongrese vadovai. Išklausęs dalyvių pranešimus ir atsižvelgęs į Komiteto narių pasisakymus, Komitetas priėmė nutarimą šiuo klausimu.

Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė

2012 m. gruodžio 12 d., trečiadienis

Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdisGruodžio 11 d. Komisijos posėdyje, Komisijos pirmininke išrinkta Darbo partijos frakcijos narė Larisa Dmitrijeva, Komisijos pavaduotoja - Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Vadovaujantis Seimo statuto 46 straipsnio 4 dalimi, šias kandidatūras dar turės patvirtinti Seimas.