2010 m. rugpjūčio 2 d., pirmadienis

Darbo grupė baigė darbą

Darbo grupė Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos patvirtinimo“ projektui tobulinti baigė darbą ir pateikė Seimo valdybai nutarimo projektą dėl 2010–2016 metų nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos. Darbo grupei, sudarytai šių metų balandžio 23 d., vadovavo Seimo narė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Valdyba, įvertinusi atliktą darbą, nusprendė pasiūlyti parengtą nutarimo projektą teikti Seimui ir įtraukti į Seimo rudens (V) sesijos pirmosios savaitės darbotvarkę.


Seimo valdybai pristatytos Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009–2016 metų programos tikslas – stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlą ir paklausą, narkomanijos plitimą, stiprinant asmens ir visuomenės sveikatą bei saugumą.


Joje pažymima, kad siekiant įgyvendinti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos priemones, kompleksiškai šalinti šio neigiamo reiškinio priežastis, būtina stiprinti teisėsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės apsaugos ir kitų valstybės institucijų sistemas, skatinti glaudesnį jų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, ugdyti visos visuomenės nepakantumą neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimui ir vartojimui.Šaltinis: LRS