2013 m. spalio 17 d., ketvirtadienis

Kvietimas į poezijos knygos pristatymą

Maloniai kviečiame 2013 m. spalio 21 d. (pirmadienį) 16 val. Laisvės al. 39, (II aukštas) Kaune į prof. dr. prelato Vytauto Vaičiūno naujosios poezijos knygos pristatymą „Kad amžinybėje būtų netuščia“ pristatymą. Kartu vyks bendrijos „Lemtis“ ekspedicijos Krasnojarsko krašte ir Permės srityje pristatymas bei fotografijų parodos atidarymas.

Renginyje dalyvaus: 
Aldona Ruseckaitė , Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė
Vytautas Grigaravičius, Kristaus Prisikėlimo parapijos dekanas monsinjoras
Egidijus Stancikas, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas

Renginio globėja 
Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė

Renginio organizatoriai 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialas