2014 m. rugpjūčio 19 d., antradienis

Kvietimas į tarptautinę konferenciją „Sunkus kelias į laisvę“, kuri kvies prisiminti istoriją

Rugpjūčio 22 d., penktadienį, minint Molotovo - Ribentropo pakto 75-ąsias ir Baltijos kelio 25-ąsias metines, Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyks tarptautinė konferencija „Sunkus kelias į laisvę", skirta paminėti šiuos svarbius istorinius įvykius.

1939 m. pasirašytas Molotvo - Ribetropo paktas nulėmė tragišką Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių likimą ir nepriklausomybės praradimą penkiasdešimčiai metų. 1989 m. šimtai tūkstančių Baltijos šalių gyventojų dalyvavo „Baltijos kelyje" reikalaudami panaikinti pakto pasekmes ir atkurti šalių nepriklausomybę.

„Minint šias Lietuvai svarbias datas, kilo idėja surengti tarptautinę konferenciją. Molotovo - Ribentropo paktas turėjo ypatingai skaudžias pasekmes mūsų tautai: praradome nepriklausomybę, milijonai lietuvių buvo ištremta į Sibirą. Prisimindami istoriją, turime daryti viską, kad tokie tragiški įvykiai daugiau niekada nepasikartotų. Ypač dabar, kai stebime kruvinus įvykius Ukrainoje. Niekada neturime pamiršti savo istorijos ir dirbti laisvos ir nepriklausomos valstybės labui", - teigė Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, konferencijos iniciatorė Edita Gudišauskienė.

Konferencijoje bus kalbama apie Molotovo - Ribentropo paktą, Baltijos valstybių nepriklausomybių atkūrimo istoriją, pakto pasekmes Rumunijos vidaus ir tarptautiniam statusui, bus pristatomi nacių - sovietų paktų kartografiniai aspektai, Antrojo pasaulinio karo pasekmės, aptariamas Molotovo - Ribentropo paktas jaunosios kartos akimis. Pranešimus skaitys Lietuvos istorikai bei svečiai iš Rumunijos. Profesorė Marcela Salagean iš Rumunijos apžvelgs Molotovo - Ribentropo pakto pasekmes Rumunijos vidaus ir tarptautiniam statusui.

Konferencijos globėjas - Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Konferencijos iniciatoriai - Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Kazys Starkevičius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Edita Gudišauskienė.

Konferencijos partneriai - Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto muziejus ir Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune.


TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „SUNKUS KELIAS Į LAISVĘ“ 
PROGRAMA (Projektas)

Konferencija skirta Molotovo – Ribentropo pakto 75-mečiui ir Baltijos kelio 25-mečiui paminėti 

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus g. 33, Kaunas 
 2014 m. rugpjūčio 22 d. 14.00 val. 

Konferenciją moderuoja: Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Edita GUDIŠAUSKIENĖ 

14.00 – 14.10 val. Konferencijos atidarymas
Kauno miesto mero Andriaus KUPČINSKO sveikinimo žodis
Diplomatinio korpuso atstovo sveikinimo žodis
Lietuvos Respublikos Seimo nario Kazio STARKEVIČIAUS sveikinimo žodis

14.10 – 14.30 val. Istorija kaip įrankis: Ribentropo – Molotovo paktas ir Baltijos valstybių nepriklausomybių atkūrimas 
Dr. Kęstutis BARTKEVIČIUS, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

14.30 – 14.50 val. Molotovo – Ribentropo pakto pasekmės Rumunijos vidaus ir tarptautiniam statusui 
Prof. Marcela SALAGEAN, Babes – Bolyai universiteto Istorijos ir filosofijos fakultetas, Klužas-Napoka, Rumunija

14.50 – 15.10 val. Nacių – sovietų paktų kartografiniai aspektai 
Doc. dr. Arūnas VYŠNIAUSKAS, Vilniaus universitetas

15.10 – 15.30 val. Apginti valstybingumą: Lietuva 1939 - 1940 m. 
Dr. Vytautas JOKUBAUSKAS, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

15.30 – 15.50 val. Kolektyvinio veiksmo galia
Doc. dr. Rytis BULOTA, Vytauto Didžiojo universitetas 

15.50 – 16.00 val. Kavos pertrauka 

16.00 – 16.20 val. Plėšikų sąjunga – žudikų sandėris 
Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Sąjūdžio garbės pirmininkas

16.20 – 16.40 val. Molotovo - Ribentropo paktas jaunosios kartos akimis: vertinimai ir klausimai 
Simonas JAZAVITA, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto muziejus

16.40 – 17.00 val. Padalytoji Europa: senieji ir naujieji paktai 
Vilija Aleknaitė Abramikienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė

17.00 – 17.20 val. Totolitarinių režimų įvertinimas 
Emanuelis ZINGERIS, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Tarptautinės komisijos Nacių ir Sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas

17.30 val. Konferencijos pabaiga 

Konferencijos globėjas – Kauno miesto meras Andrius KUPČINSKAS
Konferencijos iniciatoriai – Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ, Edita GUDIŠAUSKIENĖ, Kazys STARKEVIČIUS

2014 m. rugpjūčio 11 d., pirmadienis

Kvietimas į renginį Genocido aukų muziejuje

Maloniai kviečiu 2014 m. rugpjūčio 21 d. 15 val. Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2, Vilnius) dalyvauti Ribentropo-Molotovo pakto pasirašymo 75-ųjų metinių, Baltijos kelio 25 metų ir pirmųjų politinių kalinių ir tremtinių palaikų iš Igarkos 1989 m. liepos 28 d. parvežimo į Kėdainių oro uostą 25-ųjų metinių paminėjimo popietėje. 


RIBENTROPO-MOLOTOVO PAKTO PASIRAŠYMO 75 –OSIOS METINĖS 
BALTIJOS KELIUI – 25 METAI 

PIRMŲJŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ PALAIKŲ IŠ IGARKOS 1989 M. LIEPOS 28 D. PARVEŽIMO Į KĖDAINIŲ ORO UOSTĄ 25-OSIOS METINĖS 

Istorinių įvykių, nulėmusių milijonų žmonių likimus, paminėjimo popietė 

2014 m. rugpjūčio 21 d. 15 val. 
Genocido aukų muziejus, Aukų g. 2, Vilnius 


PROGRAMOS PROJEKTAS 


Renginį moderuoja: Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Mantas Adomėnas.

Sveikinimo žodis: 
Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė;
Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė.

Įžvalgomis pasidalins: 
Lietuvos Ambasadorius Jo Ekscelencija Vytautas Antanas Dambrava;
Mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė Ona Voverienė.

Pranešimus skaitys:
„Kokią naudą gavo TSRS iš Ribbentropo –Molotovo pakto pasirašymo ir Lietuvos okupacijos“ Valdas Rakutis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius;
„Molotovo-Ribbentropo paktas: kaltininkai, nusikaltimas, kaltė Nerijus Šepetys, Naujasis židinys redaktorius, istorikas.

Dokumentinis filmas apie pirmųjų politinių kalinių ir tremtinių palaikų iš Igarkos 1989 m. liepos 28 d. parvežimą į Kėdainių oro uostą. 

Renginio organizatoriai: 
TS-LKD Politinių kalinių tremtinių frakcija ir TS-LKD Vilniaus miesto skyrių sueiga.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė