2011 m. spalio 7 d., penktadienis

Komiteto posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžių savaitės (nuo 2011-10-10) darbotvarkė „č i a“.

2011 m. spalio 5 d., trečiadienis

Siūlome didinti socialinių darbuotojų algas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, š. m. rugsėjo 28 d. ir spalio 5 d. posėdžiuose aptarė socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo klausimus. Komitetas nuolat kelia klausimą dėl per mažo socialinių darbuotojų darbo užmokesčio ir jo atotrūkio nuo kitų biudžetinės sferos darbuotojų darbo užmokesčio. Dauguma savivaldybių (51 iš 60) nepasinaudojo Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 95 „Dėl dalies nepanaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skyrimo“ suteikta galimybe paskatinti socialinius darbuotojus išmokant jiems priedus ir priemokas iš sutaupytų piniginės socialinės paramos administravimo lėšų (biudžete paramai administruoti papildomai skirta 15 mln. litų). Priedus 430-iai socialinių darbuotojų vasarį – birželį mokėjo tik 9 savivaldybės (iš viso 191,6 tūkst. litų). Tokia situacija parodė, kad daugumos savivaldybių vadovai nevertina sunkaus socialinių darbuotojų darbo, nejaučia už jį atsakomybės ir neskiria socialiniams darbuotojams dėmesio. Pažymėtina, kad socialinio darbo krūvis šiemet labai padidėjo, žymiai išaugus socialinės paramos gavėjų skaičiui. Savivaldybės aiškina, kodėl jos neskatino socialinių darbuotojų: joms trūko lėšų piniginei socialinei paramai, todėl jas taupė ir neskatino socialinių darbuotojų. Jų argumentas yra nepagrįstas, nes šiemet kelis kartus papildomai skiriant lėšas piniginei socialinei paramai, daugėjo lėšų ir šiai paramai administruoti (jai administruoti skiriami 4 procentai šios paramos lėšų).

Komitetas pasiūlė savivaldybių taryboms ir merams pasinaudoti suteikta galimybe paskatinti socialinius darbuotojus, o Vyriausybei – pakeisti Vyriausybės 1993. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ didinant socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus.


Parengė
Dalia Aleksejūnienė,
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja

Komisijos posėdžių darbotvarkė

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdžių darbotvarkė „č i a“.

Daugiau informacijos rasite „č i a“.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija pirmininkė

Teisės aktų projektų svarstymas

Socialinių reikalų ir darbo komitetas svarsto:
- Darbo kodekso 81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-3423(2).
(įstatymo projekto tikslas - užtikrinti darbuotojams konstitucinę normą į savalaikę galimybę įgyvendinti teisę į streiką)

Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2011-10-28

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu:

Seimo posėdžių sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius
El. paštas possek@lrs.lt
Faksas (8 5) 239 6279
Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)