2013 m. birželio 3 d., pirmadienis

Seime vyks konferencija apie tremties padarinius ją išgyvenusiems asmenimsBirželio 12 d., trečiadienį, 13 val. Konferencijų salėje (III r.) vyks  mokslinė-praktinė konferencija „Tremties istorinė ir socialinė  atmintis: gyvenimas po lemties ženklu“.

Konferencijos rengėjai – Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Igarkiečių brolija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Konferencijos tikslas – pažvelgti į tremtį, remiantis ją išgyvenusių asmenų patirtimi, aptarti tremties padarytą įtaką asmenybei ir buvusių tremtinių gyvenimo kokybei senatvėje. Pranešimus skaitys įvairių sričių mokslininkai. Pranešimuose bus pristatomi atliktų tyrimų duomenys, atskleidžiantys tremtinių patirtį, supažindinama su archyviniais dokumentais, analizuojamas pagalbos poreikis trauminius įvykius patyrusiems žmonėms. Ši konferencija – tai bandymas pažvelgti, kaip vaikystėje ar jaunystėje patirti išgyvenimai tremtyje paveikė asmenybės raidą ir psichosocialinę savijautą senatvėje, kokia pagalba turėtų būti teikiama siekiant įveikti tremties padarinius.

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome registruotis iki birželio 11 d. telefonais  (8 5) 239 6705, 8620 75096 arba elektroniniu paštu lina.jurgelaitiene@lrs.lt. Atvykstant į Seimą būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prie Konferencijų salės bus eksponuojama paroda „Viduramžių Lietuvos Valdovai ir Kunigaikščiai'' (dail. Artūras Slapšys)

I Seimo rūmuose bus eksponuojama Gedulo ir vilties dienai paminėti skirta paroda „Kraslagas'12 Prezidentas Aleksandras Stulginskis“ .

PROGRAMA

12.00–13.00 Registracija

13.00–13.20 Konferencijos atidarymas.
Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Prof. Nijolė Večkienė, VDU Socialinio darbo katedra,
Igarkos tremtinių brolijos pirmininkė Aldona Krinickienė.
Sveikinimo žodis.
Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė,
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė,
Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

13.20–13.35 „Igarkos tremtinių likimai“.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė.

13.35–14.00    „Sovietinę tremtį patyrusių asmenų socialinės tapatybės lūžiai“.
Prof. Vylius Leonavičius, VDU sociologijos katedra.

14.00–14.15 „Moterų jaunystėje išgyvenusių tremtį, patirties įprasminimas“.
Doc. dr. Rasa Naujanienė, Roberta Antanavičienė, VDU Socialinio darbo katedra.

14.15–14.30    „Kur slypi žmogaus stiprybė? Tremtinių ir jų artimųjų trauminių patirčių analizė“.
Dr. Aušra Rimaitė, Ilona Marčiukaitienė,  VDU Sociologijos katedra.
Vilma Ražanauskaitė,  VDU Socialinio darbo katedra.

14.30–14.50 „Muzika iš tremties, tremties dainų autorių likimai“.
Kazimieras Putna, Igarkos tremtinys

14.50 tremtinių ansamblio „Kauno senjorai“ koncertas (vadovė Lina Kelertienė).