2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Frakcija siūlo keisti balsavimo dėl generalinio prokuroro skyrimo tvarką“

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija ketvirtadienio opozicinei darbotvarkei teikia įstatymų pataisas, kuriomis siūloma keisti balsavimo dėl generalinio prokuroro skyrimo tvarką, tobulinti baudžiamojo proceso teisinį reglamentavimą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir kt. 

Seimo narys Jurgis Razma siūlo taisyti Seimo statutą. Pataisomis siekiama nustatyti daugiau viešumo, skaidrumo ir atsakomybės Seimo nariams atvirai balsuojant už Seimo tvirtinamas svarbių valstybės ar teisinių institucijų vadovų ir pareigūnų kandidatūras. 

Pasak parlamentaro, projekto rengimą paskatino šių metų spalio 29 d. Seime įvykęs slaptas balsavimas dėl pritarimo Respublikos Prezidentės pateiktai kandidatūrai į generalinius prokurorus. 

Teko patirti dalies visuomenės nusivylimą įvykusio balsavimo rezultatais, kurie netikėtai labai skyrėsi nuo Seimo frakcijų atstovų teigiamų pasisakymų už kandidatę. Deja, rinkėjai neturi galimybės žinoti, kaip tokiu svarbiu klausimu balsavo kiekvienas Seimo narys. Todėl keltini klausimai, ar pagrįsti šiuo metu Seimo statute privalomi slapto balsavimo atvejai, ar reikia sudaryti galimybes Seimo nariams slėptis nuo rinkėjų po slapto balsavimo šydu?“ – argumentuoja J. Razma. 

Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė teikia Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti papildomą finansavimą socializacijos centrams – tai leistų stiprinti šių centrų veiklą. 

Priėmus įstatymo pataisą, vaikų ugdymas vaikų socializacijos centruose būtų papildomai finansuojamas iš savivaldybės biudžeto pagal vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę taikant mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principą. Įstatymo pataisa įgyvendintų teisingumo principą, kuomet savivaldybės teritorijoje gyvenančio vaiko moksleivio krepšelis, vaikui išvykus į socializacijos centrą, būtu kartu perkeliamas ir vaiko ugdymui skiriamas moksleivio krepšelis“, – teigia Seimo narė V. V. Margevičienė.