2015 m. gruodžio 22 d., antradienis

Seimas Statute patikslino Konstitucijos keitimo tvarką

Plenarinio posėdžio metu parlamentarai papildė Seimo statutą (projektas Nr. XIIP-2951(2), priimdamas pataisas, reikalingas Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimo įgyvendinimui. 

67 Statuto straipsnio pataisa papildytos Teisės ir teisėtvarkos komiteto veiklos kryptys, nustatant, kad šis komitetas taip pat išklauso Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme informaciją, kaip vykdomi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai, prireikus teikia pasiūlymus dėl priemonių, reikalingų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimams įvykdyti. 

Seimas papildė Statuto 170 straipsnį, reglamentuojantį. Konstitucijos keitimo įstatymų projektų pateikimo ir svarstymo ypatumus. Statute įtvirtinta, kad svarstymo Teisės ir teisėtvarkos komitete metu turi būti priimtas vienas iš šių sprendimų, kuris pateikiamas svarstyti Konstitucijos keitimo įstatymo projekto svarstymo Seimo posėdyje metu: pritarti iniciatorių pateiktam Konstitucijos keitimo įstatymo projektui ir komiteto išvadoms; pritarti komiteto patobulintam Konstitucijos keitimo įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. Patobulintame Konstitucijos keitimo įstatymo projekte gali būti atlikti tik neesminiai pakeitimai, nekeičiantys Konstitucijos keitimo įstatymo projekto turinio esmės, ir (ar) redakciniai ir (ar) dėl teisės technikos reikalingi pakeitimai; Konstitucijos keitimo įstatymo projektą atmesti; grąžinti Konstitucijos keitimo įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti ir pasiūlyti jiems, vadovaujantis Seimo statuto 169 straipsnio nuostatomis, įregistruoti naują Konstitucijos keitimo įstatymo projektą. 

Seimo narių pasiūlymai dėl Konstitucijos keitimo įstatymo projekto, kuriais Konstitucijos keitimo įstatymo projektas būtų pakeistas taip, kad būtų iškreiptas Konstitucijos keitimo įstatymo projekto tikslas, pakeistas siūlomo konstitucinio teisinio reguliavimo mastas, taip pat kuriais siūlomos kitokios konstitucinio teisinio reguliavimo priemonės projekto tikslui pasiekti ar siūloma keisti kitą Konstitucijos nuostatą, nesvarstomi ir dėl jų nebalsuojama. 

Statuto pataisos priimtos už jas balsavus 97, nė vienam nebuvus prieš, vienam Seimo nariui susilaikius.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė