2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Pritarta Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui

Šį pirmadienį LRT laidoje "Teisė žinoti" nuskambėjo tokie faktai, kad socializacijos centruose trūksta lėšų higienos priemonėms, šiltas vanduo būna kas antrą dieną, o paauglių maitinimui skiriama 3,3 Eur. dienai. Akivaizdu, kad šioms įstaigoms ir juose resocializuojamiems paaugliams reikalingas ypatingas dėmesys, finansavimas bei pakankamas psichologų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų etatų skaičius. 

Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien po pateikimo Seimas pritarė mano pateiktam Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siekiama užtikrinti papildomą finansavimą socializacijos centrams, kas leistų stiprinti šių centrų veiklą. Priėmus įstatymo pataisą, vaikų ugdymas vaikų socializacijos centruose būtų papildomai finansuojamas iš savivaldybės biudžeto pagal vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę taikant mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principą. Įstatymo pataisa įgyvendintų teisingumo principą, kuomet savivaldybės teritorijoje gyvenančio vaiko moksleivio krepšelis, vaikui išvykus į socializacijos centrą būtu kartu perkeliamas ir vaiko ugdymui skiriamas moksleivio krepšelis.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė