2015 m. gruodžio 22 d., antradienis

Seimas priėmė rezoliuciją dėl MMA didinimo atsižvelgiant į šalies vidutinį darbo užmokesčio vidurkį

Seimas, 57 parlamentarams balsavus už, 6 – prieš ir 32 susilaikius, priėmė rezoliuciją „Dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo“ (projektas Nr. XIIP-3179). 

Šiuo dokumentu Seimas, pažymėdamas, kad pagal Europos Komisijos 2015 m. vasario 26 d. vertinimą, gyventojų, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, skaičius išlieka didelis; atkreipdamas dėmesį į tai, kad Komisijos nuomone, 2014 m. skirtų Tarybos rekomendacijų Lietuva neįgyvendino, skurdo mažinime pažangos nepadarė; įvertindamas, kad 2014 m. spalio mėn. 300 EUR ir mažesnį bruto darbo užmokestį gavusių darbuotojų skaičius, šalies ūkyje, įskaitant individualiųjų įmonių darbuotojus, sudarė 211,4 tūkst. (19,4 proc.), o 9,1 procento dirbančiųjų gyvena žemiau skurdo ribos, kad Vyriausybės programos pagrindinis siekis – eiti gerovės valstybės kūrimo keliu, kad Lietuvos žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir laimingi, per lėtai įgyvendinamas, pasiūlė Vyriausybei numatyti, jog minimalios mėnesinės algos dydis būtų skaičiuojamas atsižvelgiant į paskutinių trejų metų vidutinį darbo užmokesčio vidurkį šalies ūkyje. Įtvirtinti, jog minimalios mėnesinės algos dydis negali būti mažesnis negu pusė paskutinių trejų metų vidurkio įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė