2015 m. gruodžio 15 d., antradienis

Numatoma didinti mokinio reikmenims įsigyti skiriamos paramos dydį

Seimas po svarstymo pritarė Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIP-3680(2), kuriomis planuojama mokinio reikmenims įsigyti skiriamą sumą didinti 11,4 euro. 

Šiuo metu mokinio reikmenims įsigyti skiriama 1,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio suma (45,6 euro) vienam mokiniui per kalendorinius metus. Šią sumą numatoma nuo kitų mokslo metų didinti iki 1,5 BSI (iki 57 eurų) dydžio. 

Svarstomais įstatymo pakeitimais taip pat siūloma tobulinti esamą socialinės paramos mokiniams teisinį reguliavimą. Numatoma įtvirtinti, kad mokyklų steigėjai turėtų galimybę išimties atvejais savivaldybių nustatyta tvarka skiriamam nemokamam maitinimui panaudoti iki 4 proc. išlaidoms socialinei paramai mokiniams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų (šiuo metu tam tikslui gali būti panaudota iki 2 proc. lėšų). 

Už naujas nuostatas balsavo 88 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 2 parlamentarai. Tam, kad jos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą. 

Socialinė parama mokiniams – tiek mokinių nemokamas maitinimas, tiek ir parama mokinio reikmenims įsigyti – skiriama tada, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu – 153 eurai).


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė