2015 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis

Patvirtintas 2016 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas

Seimas priėmė 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą (projektas Nr. XIIP-3661(3), patvirtindamas 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą – beveik 1 mlrd. 438 mln. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų. 

Ateinančių metų biudžetas bus subalansuotas ir palyginti su 2015 m. patvirtintu PSDF biudžetu padidės 4,1 %, arba 56,1 mln. eurų . 2016 m. biudžeto rezervas sudarys 73,1 mln. eurų iš kurių rezervo pagrindinė dalis sudarys 21,6 mln. eurų, o rizikos valdymo lėšų dalis – 51,5 mln. eurų. Įvertinus lėšų likučius 2016 metų PSDF biudžetas peržengs 1,5 mlrd. eurų ribą. 

Palyginti su 2015 m. PSDF biudžetu, 2016 m. valstybės biudžeto įmokų ir asignavimų PSDF biudžetui suma didėja apie 6,4 mln. eurų. 

2016 m. PSDF biudžeto pajamas sudarys: Privalomojo sveikatos draudimo įmokos – beveik 995 mln. eurų, valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai – daugiau nei 423 mln. eurų, institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos sudarys 325 tūkst. eurų, savanoriškos asmenų įmokos – 1 mln. 873 tūkst. eurų, išieškomos ar grąžinamos lėšos už PSDF biudžetui padarytą žalą – 2 mln. 285 tūkst. eurų ir kt. 

2016 m. PSDF biudžeto lėšos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sudarys per 1 mlrd. 16 mln. Eurų, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms numatoma skirti 268 mln. eurų, medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – per 44 mln. eurų, sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – beveik 75,5 mln. eurų, privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms – beveik 17 mln. eurų. Įstatymas priimtas už balsavus 60, prieš – 6, susilaikius 25 Seimo nariams. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė