2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis

Atminimo vakaras, skirtas 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti

2015 m. gruodžio 9 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vykusiame atminimo vakare, skirtame 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti, dr. Aldona Vasiliauskienė pacitavo signataro Prano Dovydaičio kredo: „Aš ieškau ir randu malonumo bent kiek padirbėti žmonėms. Padirbėti aukščiausiajai tiesai, gėriui ir grožiui“. Kokie puikūs buvo mūsų didžiavyriai, Lietuvos valstybės kūrėjai! 

Kiekvienas istorinis įvykis susijęs su konkrečių žmonių veikla. Kas buvo tie, kurie pasiaukojo tautos reikalams ir 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininko kabinete pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą? Kas buvo tie, kurie slapta 1949 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio deklaraciją? 

1949 m. deklaracija sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. 

Pranešimus skaitė:

„Pranas Dovydaitis mūsų atmintyje“, dr. Aldona Vasiliauskienė - mokslininkė, monografijos apie Praną Dovydaitį „Akmenuotas patrioto kelias“ autorė.

„Dr. Jono Basanavičiaus idėjų svarba šiandien“, dr. Laurynas Kasčiūnas - politologas, TSPMI dėstytojas.

„Partizanų vadas Leonardas Grigonis-Užpalis“, dr. Darius Juodis - humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo vyr. specialistas.

„Justinas Staugaitis – didžiavyris, per gyvenimą ėjęs tik tiesiu keliu“, dr. Andrius Navickas - VŠĮ Bernardinai.lt direktorius, žurnalo Kelionė su Bernardinai.lt redaktorius.

Dainas atliko Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“.

Renginyje taip pat dalyvavo Signatarų artimieji.

Gerbkime istorinių asmenybių, įtakojusių Lietuvos likimą, atminimą.

Organizatoriai: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, bendrija LEMTIS ir Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė.


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė