2015 m. lapkričio 25 d., trečiadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siekia stiprinti regionų plėtros tarybų vaidmenį

Šiandien Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas posėdyje svarstė Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (XIIP-3197), kuriame siūloma sudaryti galimybę regioninės reikšmės projektams įgyvendinti reikalingą valstybinę žemę nuomoti ne aukciono būdu. 

Komitetas iš esmės jam pritarė siūlydamas pagrindiniam komitetui, kad įstatyme būtų įtvirtinti subjektai (regiono plėtros tarybos), kurie, Vyriausybės nustatyta tvarka ir pagal patvirtintus kriterijus, priimtų sprendimą dėl tokių projektų pripažinimo regioninės reikšmės projektais. Šiuo pasiūlymu Komitetas siekia, kad būtų stiprinamas regiono plėtros tarybų vaidmuo ir ugdoma regioninė sąmonė bei būtų sudarytos galimybės pritraukti investuotojus į regionus taip spartinant atskirų regionų vystymąsi. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė