2015 m. lapkričio 13 d., penktadienis

Informacija apie 2015-11-11 Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdį

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija 2015 m. lapkričio 11 d. posėdyje svarstė veiksmus, užkertančius kelią nusikaltimams, padaromiems naudojant aukštąsias technologijas ir internetą narkomanijos ir alkoholizmo srityje. Išklausė informaciją apie nusikalstamu būdu iš neteisėto narkotikų verslo ir alkoholio kontrabandos įgytų pinigų ir turto paieškos, nustatymo ir konfiskavimo bei prekybos elektroninių ryšių tinklais narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir jų pakaitalais (elektroninėmis cigaretėmis, skysčiais ir pan.) kontrolės priemonių įgyvendinimą ir problemas. Aptarti Saugaus eismo automobilių keliais 2015 metais programos įgyvendinimo alkoholio, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje ir dėl apsvaigusių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, vairuojančių transporto priemones tikrinimo klausimai. 

Komisijos posėdyje dalyvavo valstybės institucijų atstovai iš: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Teisingumo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos kelių policijos tarnybos.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė