2015 m. lapkričio 24 d., antradienis

2016 metų valstybės biudžeto projektas grąžintas tobulinti Vyriausybei

Seimo posėdyje įvyko 2016 m. valstybės biudžeto projekto pirmasis svarstymas (projektas Nr. XIIP-3651), kurio metu buvo išklausytas Biudžeto ir finansų komiteto pranešimas, kitų komitetų išvados, frakcijų ir Seimo narių nuomonės bei pastabos. 

Biudžeto ir finansų komitetas, apsvarstęs Seimo komitetų, komisijų išvadas, Seimo narių pasiūlymus, atskirų institucijų ir savivaldybių raštus, pasiūlė Vyriausybei tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės, Seimo komitetų, komisijų, Seimo narių pasiūlymus. Remiantis Seimo statutu, po pirmojo svarstymo dėl biudžeto projekto Seimas nebalsuoja. 

Išvadą dėl kitų metų biudžeto pristatęs Biudžeto ir finansų komitetas pasisakė, kad komitete svarstant 2016 metų valstybės biudžeto projektą gauti prašymai valstybės biudžeto asignavimus didinti (perskirstyti) beveik 800 mln. eurų. 

Biudžeto ir finansų komitetas pasiūlė Vyriausybei 2016 m. padidinti asignavimus Švietimo ir mokslo ministerijai svarbiems švietimo srities investicijų projektams užbaigti (390 tūkst. Eur), Užsienio reikalų ministerijai įnašams į Europos plėtros fondą (303 tūkst. Eur), Seimo kanceliarijai ilgalaikio Seimo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetui – parama ES Rytų partnerystės šalių reformoms ir euroatlantinės integracijos siekiams – įgyvendinti (22,3 tūkst. Eur), atvykstamojo turizmo skatinimo programai (1,5 mln. Eur). 

Pasak Biudžeto ir finansų komiteto, įvertinus terorizmo grėsmes ir būtinumą stiprinti šalies vidaus saugumą, Vyriausybei pasiūlyta padidinti asignavimus Valstybės saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Vidaus reikalų ministerijai ir Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėms įstaigoms, perskirstant asignavimus tarp asignavimų valdytojų. 

Biudžeto ir finansų komitetas Vyriausybei pasiūlė apsvarstyti pasiūlymus padidinti asignavimus valstybės institucijoms ir įstaigoms 64,2 mln. eurų: naujoms funkcijoms vykdyti, tinkamam jau priskirtų funkcijų vykdymui užtikrinti; klasės krepšelio finansavimo modelio eksperimentui penkiose savivaldybėse atlikti, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui 5 proc. padidinti; visuomenės sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti; melioracijai. 

Biudžeto ir finansų komitetas taip pat pasiūlė Vyriausybei apsvarstyti šiuos pasiūlymus: neskirti lėšų bendroms biudžeto reikmėms iš Kelių priežiūros ir plėtros programos; nuo 2016 m. sausio 1 d. tautinių mažumų mokykloms padidinti 6 proc. mokinio krepšelio dydį, suvienodinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus su mokytojų atlyginimais; nuo kitų metų pakeisti Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, savivaldybių bei kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybinių atlyginimų dydžius; atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimai nebuvo keliami, o krizės metu buvo dar sumažinti, padidinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo apmokėjimą, peržiūrint studijų krepšelių dydžius. 

Vyriausybei apsvarsčius pasiūlymus ir patobulinus įstatymo projektą, Seimo posėdyje gruodžio 8 d. numatoma rengti antrąjį valstybės biudžeto svarstymą. 

Daugiau informacijos apie valstybės biudžeto projektą galite rasti čia

Vyriausybė Seimui siūlo patvirtinti beveik 8,004 mlrd. eurų sieksiančias valstybės biudžeto pajamas, t. y. 0,2 proc. daugiau negu planuojamos šiais metais, ir daugiau kaip 8,655 mlrd. eurų išlaidas (asignavimai viršija pajamas 651,5 mln. eurų). Numatoma, kad 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamos (kartu su ES ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis – 2,111 mlrd. eurų) sudarys beveik 9,394 mlrd. eurų, arba 1,3 proc. daugiau, negu planuota gauti 2015 metais, asignavimai – 10,045 mlrd. eurų.


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė