2015 m. lapkričio 16 d., pirmadienis

Paminėtos Justino Staugaičio gimimo metinės

Vincė Vaidevutė Margevičienė
Artėja 2018-ieji – metai, kuriuos Seimas paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais. Šiai šventei pamažu pradeda ruoštis kultūros, mokslo įstaigos, įtraukiami meno ir verslo atstovai. Patriotiškumą ir tautiškumą skatinantis renginys lapkričio 13 d. vyko ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Jaukios popietės metu paminėtos Nepriklausomybės akto signataro, vyskupo ir visuomenės veikėjo Justino Staugaičio gimimo metinės. 

Renginio iniciatorės, Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės nuomone, kiekvieno Lietuvos piliečio pareiga iki 2018 m. vasario 16 d. žinoti signatarus, jų vardus ir pavardes. 

Renginyje viešėjęs kunigas Nerijus Pipiras pasidžiaugė iniciatyva ir renginio prasme: „Džiugu, kad mes jau pradedame švęsti savo valstybės šimtmetį. Prisiminti tuos, kurie kūrė valstybę yra labai prasminga. Šis renginys – tik pradžia ir tikiuosi, kad susitiksime dar 19 kartų bei susipažinsime su kitais Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarais“. N. Pipiras papasakojo apie J. Staugaičio vyskupystės kelią bei interesų kryptis – bažnyčios vietą tautos ir valstybės gyvenime, katalikiškų idealų skleidimą, moralinio pamato puoselėjimą, žmonių švietimą, mokyklų ir darželių steigimą. 

Istorija ir politika besidomintis Centro vertybinio ugdymo mokytojas Dainius Varnas teigia, kad J. Staugaičio pavyzdžiu galėtų sekti ne vienas jaunas žmogus. Nors J. Staugaitis net 10 metų dirbo ne Lietuvoje , o Lenkijoje, sugebėjo nenutolti nuo Lietuvos ir lietuvybės. D. Varnas pasidalino įdomia informacija apie J. Staugaičio politinę veiklą, jo ištikimybę savo principams ir vertybėms okupacijų metais. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Gintarė Skaistė renginio pabaigoje palinkėjo tęsti gražią patriotišką tradiciją – pažintį su Lietuvos valstybės kūrėjais. „Tas valstybingumas, kuris buvo tarpukariu, davė valstybei pagrindą. Ukraina to pagrindo neturėjo, tad matome ten visai kitokią situaciją. Tad branginkime, ką signatarai sukūrė ir nenustokime domėtis Lietuvos istorija“. 

Popietės metu skambėjo Centro muzikos pedagogės Laimos Botyrienės vadovaujamo ansamblio dainos. Balsingieji mokiniai atliko patriotiškas dainas, o renginį vainikavo visos auditorijos atliekama „Lietuva brangi“.


Šaltinis „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“.