2015 m. lapkričio 13 d., penktadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarstys:

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIP-3521. 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3522. 

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3523. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 15 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3524. 

Valstybės politikų elgesio kodekso 2, 5, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 10 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIP-3525. 

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 187(16) straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIP-3526. 

Šiais projektais siekiama: 

1) sukurti teisinius instrumentus, užtikrinančius efektyvesnę VTEK veiklą; 
2) tiksliau apibrėžti VTEK bei valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų vadovų funkcijas vykdant valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams kontrolę; 
3) nustatyti aiškesnį valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo teisinį reguliavimą; 
4) patobulinti už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus taikytinų draudimų ir ribojimų diferencijavimą; 
5) nustatyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimo senaties terminą; 
6) praplėsti savivaldybių tarybų etikos komisijų įgaliojimų apimtį. 

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2015-12-01.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite adresu: Seimo posėdžių sekretoriatas Lietuvos Respublikos Seimas Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius. El. paštas possek@lrs.lt. Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060).


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė