2016 m. gegužės 10 d., antradienis

Kaviečiu į atminimo vakarą, skirtą 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti, Vilniuje

Kiekvienas istorinis įvykis susijęs su konkrečių žmonių veikla. Kas buvo tie, kurie pasiaukojo tautos reikalams ir 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininko kabinete pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą? Kas buvo tie, kurie slapta 1949 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio deklaraciją? 

1949 m. deklaracija sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. 

Maloniai kviečiame Jus į jau tradiciniu tapusį atminimo vakarą, skirtą 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti. Jis vyks 2016 m. gegužės 18 d. (trečiadienį) 16 val. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, adresu Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius.

SVARBU: 15 val. kviečiame dalyvauti apžvalginėje ekskursijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ aplankant koplyčią-kolumbariumą.  Registracija ekskursijai: lina.jurgelaitiene@lrs.lt arba tel.: 8620 75 096 

Pranešimai: 
BRONISLOVAS LIESIS-KAUKAS, ĖGLIS, NAKTIS (1922 04 16) (1949 m. Signataras, LLKS Tarybos prezidiumo narys ir visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininkas). Pranešimą skaitys – Deimantas Ramanauskas, istorikas. 

JURGIS ŠAULYS (1879 05 05) (1918 m. Signataras, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras). Pranešimus skaitys – Vytautas Petras Plečkaitis, 1990 m. Signataras, diplomatas, istorikas, Lietuvos politinis veikėjas, Česlovas Tarvydas, J. Šaulio giminaitis, Priekulės Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus steigimo iniciatorius, Gargždų miesto garbės pilietis. 

PETRAS BARTKUS-ŽADGAILA (1925 05 30) (1949 m. Signataras, Lietuvos laisvės armijos narys, LLKS Tarybos prezidiumo sekretorius). Pranešimą skaitys – Aistė Petrauskienė, istorikė. 

„1948 metų trėmimo operacija „VESNA“ („Pavasaris“) slaptuose vykdytojų dokumentuose ir autentiškuose tremtinių atsiminimuose“. Pranešimą skaitys – Ramunė Driaučiūnaitė, Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja.

KVIEČIAME pagerbti istorinių asmenybių, lėmusių Lietuvos likimą, atminimą.


Renginio globėja – Seimo narė VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ 
Organizatoriai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, TS-LKD Vilniaus Politinių kalinių ir tremtinių frakcija, Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga