2016 m. gegužės 28 d., šeštadienis

AČIŪ už išreikštą pasitikėjimą

Šiandien Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (toliau - LPKTS) bendruomenė išreiškė man palaikymą ir išrinko LPKTS Tarybos pirmininke. 

Esu Jums labai dėkinga už pasitikėjimą, mieli Bendražygiai, likimo broliai ir sesės. 

Su Jūsų pagalba sieksiu įgyvendinti mūsų bendruomenės keliamus tikslus, aktyviai vykdysiu Tarybos Pirmininko pareigas, stiprinsiu LPKTS komitetų veiklą, stiprinsiu bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, Lietuvos universitetais, Europos parlamento nariais, mums palankiomis žiniasklaidos priemonėmis, kitomis organizacijomis. Tęsiu renginių ciklą, supažindinantį su istorinių asmenybių, nulėmusių Lietuvos likimą, biografijomis. Vykdysiu kitus, mano Tarybos pirmininko rinkiminėje programoje, įvardintus siekius. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko pavaduotoja 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė