2016 m. vasario 22 d., pirmadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas su Norvegijos Karalystės Parlamento (Stortinget) Kontrolės ir Konstitucinių reikalų komitetu ir kitomis institucijomis diskutavo apie rinkimų organizavimo tobulinimą

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto delegacija, plėtodama tarpparlamentinį bendradarbiavimą, š.m. vasario 17-19 d. su vizitu lankėsi Osle (Norvegijos Karalystė). Vizito tikslas - aptarti Norvegijos reformų rinkimų srityje gerąją patirtį ir iššūkius. 

Norvegijos Karalystės Parlamento (Stortinget) Kontrolės ir Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Martin Kolberg delegacijai pristatė savo vadovaujamo komiteto kompetencijas teisėkūros ir parlamentinės kontrolės srityje. Akcentuota, kad komiteto sprendimai Norvegijoje yra gerbiami, jų paisoma. Susitikime Lietuvos ir Norvegijos parlamentarai diskutavo apie rinkimų sistemos Norvegijoje ypatumus, rinkimų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiais organizavimą, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus formuojant rinkimų politiką ir organizuojant rinkimus, rinkimų apygardų formavimą bei kitais su rinkimų sistema susijusias klausimais. Pastebėta, kad Norvegijoje rinkimuose į parlamentą rinkėjų aktyvumas yra didelis ir siekia 75-77 proc., vietos ir regionų rinkimuose – apie 60 proc., rinkimais labai pasitikima. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariams pasidomėjus, kodėl per kelis rinkimus išbandžius elektroninį balsavimą šiuo metu jo atsisakyta, M. Kolberg pažymėjo, kad balsuojant elektroniniu būdu neužtikrinamas slaptumas – nežinoma, kas paspaudžia kompiuterio mygtuką. Be to, nėra tikrumo, ar elektroniniu būdu balsuojantis asmuo nėra įtakojamas šeimos narių ar kitų asmenų. Seimo nariams pasiteiravus, kodėl buvo atsisakyta Norvegijoje merus rinkti tiesiogiai, paaiškinta, kad tai buvo politinis sprendimas, sąlygotas politinių partijų valios. Stortinget Kontrolės ir Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas M. Kolberg padėkojo delegacijai už Norvegijoje gyvenančio Lietuvos jaunimo pastebimą indėlį į Norvegijos ekonominį, kultūrinį ir socialinį gyvenimą. 

Lietuvos jaunimo aktyvumą ir pasiekimus Norvegijoje taip pat akcentavo Norvegijos Savivaldos ir modernizavimo ministerijos valstybės sekretorė Grete Ellingsen. Ji delegacijai pristatė pastaraisiais metais Norvegijoje įgyvendintas rinkimų įstatymų pataisas. Pažymėta, kad šiuo metu Norvegijoje formuojamas nepriklausomas Rinkimų departamentas, dėl kurio teisinio statuso dar diskutuojama. Iki šiol už rinkimų organizavimą buvo atsakingos tik savivaldybės, regionai bei laikinai, tik rinkimų metu, veikianti Vyriausioji rinkimų komisija. Komiteto nariams pasiteiravus apie elektroninį balsavimą, G. Ellingsen teigė, kad artimiausiu metu jo diegimo pratęsti nenumatoma, bet bus ieškoma būdų, kaip elektronines priemones panaudoti rinkimų procesuose, pavyzdžiui, rinkėjų sąrašuose realiuoju laiku pažymint rinkimuose balsavusius asmenis ir pan. 

Su Norvegijos savivaldybių asociacijos vadovais Komiteto delegacijos nariai aptarė savivaldybių ir regionų bendradarbiavimo ypatumus teisėkūroje ir formuojant biudžetus. 

Prie sėkmingo delegacijos vizito labai prisidėjo Lietuvos Respublikos ambasadorės Norvegijos Karalystėje J.E. Izoldos Bričkovskienės tarpininkavimas organizuojant ir dalyvaujant vizito susitikimuose. Per specialiai tam skirtą susitikimą ambasadorė delegacijai išsamiai pristatė Norvegijoje gyvenančių lietuvių, kurių skaičius svyruoja nuo 30 iki 50 tūkstančių, situaciją. Delegacijos nariai domėjosi, kaip sprendžiamos Norvegijos lietuviams kylančios problemos vaikų teisių, darbo santykių, verslo plėtojimo, nusikalstamumo ir kitose srityse. 

Lietuvos ambasadoje vykusiame susitikime su Osle gyvenančių lietuvių bendruomenės jaunimo atstovais tiesiogiai aptarti gyvenimo Norvegijoje ypatumai, lietuvių bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimas ir ryšių su Lietuvą palaikymo stiprinimas per kultūrinos puoselėjimą, verslo plėtojimą ir įsitraukimą į politinį gyvenimą, rinkimus. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė