2016 m. vasario 17 d., trečiadienis

Kvietimas į jau tradiciniu tapusį atminimo vakarą, skirtą 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti


Kiekvienas istorinis įvykis susijęs su konkrečių žmonių veikla. Kas buvo tie, kurie pasiaukojo tautos reikalams ir 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininko kabinete pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą? Kas buvo tie, kurie slapta 1949 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio deklaraciją? 

1949 m. deklaracija sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. 

Maloniai kviečiame vasario 25 dieną, 17 valandą Jus į jau tradiciniu tapusį atminimo vakarą, skirtą 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti, adresu Istorinė LR Prezidentūra Kaune, Vilniaus g. 33, Kaunas.

*** 

PRANEŠIMAI 

JONAS SMILGEVIČIUS (1918 m. Signataras, ekonomistas, bankininkas, akcinių bendrovių steigėjas ir dalininkas, visuomenės veikėjas). 

Pranešimą skaitys - Meilė Peikštenienė, Signatarų namų vedėja.

KAZYS BIZAUSKAS (1918 m. Signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas, vienas Lietuvos banko steigėjų).
Pranešimą skaitys - Deimantas Ramanauskas, istorikas.

PETRAS KLIMAS (1918 m. Signataras, teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras).

Pranešimą skaitys - Mantas Adomėnas, Seimo narys, filosofijos mokslų daktaras.

 ALEKSANDRAS STULGINSKIS (1918 m. Signataras, antrasis Lietuvos prezidentas, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas).

Pranešimą skaitys - Paulius Saudargas, Seimo narys, ir Linas Kojala, politologas.

Kūrinius fleita atliks Lietuvos kariuomenės Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestrantas ALGIRDAS TAMULAITIS. 


Renginio globėja – Seimo narė VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ 

Organizatoriai – Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Kaune, TS-LKD Kauno Politinių kalinių ir tremtinių frakcija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga