2016 m. balandžio 6 d., trečiadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo platesnes diskusijas svarstant Viešųjų pirkimų įstatymo projektą

nuotr. aut. O. Pasaškova 
Šiandien posėdyje Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (Komitetas) paskirtas papildomu komitetu pradėjo svarstyti naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo projektą (XIIP-3750(ES). 

Posėdyje dalyvavusiems projekto rengėjams – Ūkio ministerijos atstovams, Viešųjų pirkimų tarnybos vadovei ir kitiems suinteresuotiems asmenims, komiteto nariai pateikė nemažai klausimų. Diskutuota, kaip konkrečiai bus patobulintos viešųjų pirkimų procedūros: ar jos sutrumpės ir kiek bus supaprastintos, ar bus užtikrintas greitas ginčų nagrinėjimas. 

Komiteto nariai domėjosi, ar siūlomos įstatymo nuostatos leis viešuosiuose pirkimuose dažniau taikyti sąnaudų ir kokybės santykio pasiūlymų vertinimo kriterijų, o ne vien tik kainos kriterijų, kaip buvo iki šiol. Komitetas išreiškė susirūpinimą dėl praktikoje kylančių problemų ir būtinumo jas spręsti, tobulinant teisinį reguliavimą, todėl jis domėjosi, kaip projekte siūloma reglamentuoti viešųjų pirkimų procedūrų terminus, vidaus sandorius, Viešųjų pirkimų tarnybos statusą ir pareigūnų atsakomybę. 

Komitetas nusprendė daryti projekto svarstymo komitete pertrauką, kad būtų išsamiau aptartos diskutuotinos nuostatos ir kad Ekonomikos komitete (paskirtame pagrindiniu komitetu) būtų surengti klausymai dėl šio įstatymo projekto. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė