2016 m. balandžio 29 d., penktadienis

Surengtoje konferencijoje paminėjome Saliamono Banaičio – 150, Petro Klimo – 125, vyskupo Justino Staugaičio – 150 metų sukakties jubiliejus

Signatarų namų surengtoje konferencijoje paminėjome Saliamono Banaičio – 150, Petro Klimo – 125, vyskupo Justino Staugaičio – 150 metų sukakties jubiliejus. Konferenciją moderavo ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis. Pranešimus skaitė monografijų apie signatarus autoriai – Povilas Baršys, Rasa Ivanauskienė, Regina Laukaitytė. 

Šių dienų kontekste, man labai įdomus pasirodė R. Laukaitytės pranešime paminėtas inteligento apibūdinimas – tvirto charakterio tautos vadas. Inteligentai – tai išsilavinę, gerai žinomi visuomenėje dėl pasiekimų profesinėje srityje žmonės, užsiimantys labai įvairia veikla. Įgiję išsilavinimą jautė pareigą ir atsakomybę prieš šeimą, giminę ir tautą, kuo tikslingiau panaudoti savo gebėjimus ir žinias. Vienintelis iš 1918 m. signatarų nebaigęs aukštojo mokslo buvo Saliamonas Banaitis, tačiau tai nei kiek netrukdė jį vadinti inteligentu dėl jo nuopelnų valstybingumo raidoje. 

Tuometinės inteligentijos veikla neapsiribojo tik jų profesine veikla, o apėmė kuo įvairesnes veiklas. S. Banaitis suorganizavo kanklių ansamblį, Petras Klimas buvo žinomas kolekcininkas, pripažintas tyrinėtojas, Justinas Staugaitis vykdė šviečiamąjį darbą, parašė virš 400 straipsnių, 17 knygų. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė