2016 m. balandžio 8 d., penktadienis

Karjeros konsultantai padės jauniems žmonėms, kokią profesiją rinktis

Po pusantrų metų trukusių svarstymų, Seimas vakar vienbalsiai pritarė Profesinio mokymo įstatymo pakeitimui, kurio dėka bus reglamentuota karjeros konsultanto veikla. Seimas suprato įstatymo būtinumą, o Vyriausybė išvados parengimą vilkino 7 mėnesius. 

Buvo priimtas tikrai naudingas sprendimas, svarbus Lietuvos moksleiviams, mokymo įstaigoms, universitetams, profesinėms mokykloms, darbdaviams, karjeros konsultantams ir dar daugeliui kitų žmonių. Šiandien jau gavau padėkas nuo karjeros konsultantų, kurių veikla iki šiol nebuvo reglamentuota, nors universitetuose pagal bakalauro ir magistro studijų programas yra rengiami šios profesijos atstovai.

Jau daugelį metų kalbama, kad trūksta jaunimo profesinio orientavimo, kad vaikai nežino, kaip atrodo vienas ar kitas darbas. Dažnai atsitinka, kad vaikai pasirenka jiems netinkamas specialybes, pabaigę mokslus neranda darbo, papildo bedarbių gretas arba išvyksta dirbi į užsienį. Vis dažniau universitetų absolventai stoja į profesines mokyklas, kad išmoktų amato ir galėtų dirbti pagal naują specialybę. Taip yra gaištamas laikas, švaistomi pinigai ir netenkame jaunų, darbingų žmonių. 

Verslo ir pramonės atstovai skundžiasi, kaip sunku yra rasti gerą darbuotoją, trūksta įvairių profesijų atstovų. Todėl kyla klausimas, kodėl mokymo įstaigos nerengia trūkstamos profesijos darbuotojų. Ar jaunimas tiesiog nesirenka tokių profesijų? Šiuo projektu tikėjausi palengvinti jaunų žmonių apsispendimą, padėti darbo rinkai identifikuoti trūkstamų profesijų atstovus, sutaupyti tiek valstybės, tiek studentų mokslams skiriamas lėšas. Taigi turiu vilties, kad karjeros konsultantai turės teigiamos įtakos šalies ekonominei būklei. 

Turint galvoje tiek teigiamų pusių, mane nustebino Vyriausybės nenoras, ką nors keisti. 

Ūkio ministerijos 2016 m. kovo 21 d. pozicijoje dėl Europos komisijos 2016 m. vasario 26 d. paskelbtos šalies ataskaitos „Lietuva 2016 m.“ rašoma, kad „Numatoma keisti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, apibrėžiant karjeros specialisto sąvoką, jo funkcijas ir taip užtikrinant profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos piliečiams.“ 

Ministerija galės atsipūsti, nes šį darbą jau padarėm. 

Ačiū Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariams, kad pritarė mano pasiūlymui įstatymo įgyvendinimą pradėti bent jau nuo 2017 m. sausio 1d. (pradiniame variante siūliau – nuo 2015 m.). Nors Vyriausybės atstovai labai prieštaravo ir savo septynis mėnesius rengtoje išvadoje reikalavo karjeros konsultantus ugdymo įstaigose įdarbinti tik nuo 2018 m. sausio 1 d. Motyvas – nespės parengti konsultantų. 

O tai, kad Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija iki 2014 m. vykdė projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurio įgyvendinimui skirta daugiau nei 55 mln. litų, ir jo metu buvo parengti virš 1500 karjeros konsultantų ir įdarbintų mokyklose, Vyriausybė pamiršo. Pasibaigus projektui apmokyti žmonės liko niekam nereikalingi. Į žmonių mokymą buvo investuota 55 mln. Lt (15,9 mln. Eur). Jų žinios, Vyriausybės siūlymu, būtų reikalingos tik nuo 2018 m. Išeina, kad tų milijonų Vyriausybei negaila paleisti vėjais. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė