2016 m. kovo 23 d., trečiadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas išklausė informaciją apie bendruomeninės veiklos finansavimą 2016 m.

Šiandien posėdyje Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (Komitetas), vykdydamas parlamentinę kontrolę, išklausė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie bendruomeninės veiklos finansavimą 2016 m. 

2012–2015 metais įgyvendinama Vietos bendruomenių savivaldos programa, 2016 m. buvo pakeista į Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo sistemą (pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus nuostatus). Komiteto nariai išreiškė abejonę ar pakeitus bendruomeninės veiklos finansavimo tvarką, nebus sulaukta neigiamų pasekmių – stabdomas vietos bendruomenių sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimas. Nors skiriamų lėšų suma liko ta pati, tačiau, pagal patvirtintus nuostatus, projektines paraiškas gali teikti tik bendruomeninės organizacijos. Vienai paraiškai gali būti skirta ne didesnė kaip 12 tūkst. eurų suma, nepriklausomai nuo bendruomenės dydžio, jos veiklos pobūdžio ir teritorinės sklaidos. Šiais metais į finansavimo paskirstymą neįtrauktos savivaldybės, o sprendimus dėl pateiktų paraiškų finansavimo tiesiogiai priima Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingas departamentas. Komitetas nutarė pratęsti diskusijas ir sprendimą šiuo klausimu priimti kitame posėdyje. 


Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė