2016 m. kovo 23 d., trečiadienis

Akimirkos iš Genocido aukų muziejaus ekskursijos „Buvęs KGB kalėjimas“

Šiandien kartu su Vilniaus politiniais kaliniai ir tremtiniais, TS-LKD Vilniaus skyrių nariais, vilniečiais lankėmės Genocido aukų muziejaus ekskursijoje „Buvęs KGB kalėjimas“. 

1940 m. buvusiame Vilniaus vaivadijos teismo pastato rūsyje sovietų represinės struktūros įkūrė kalėjimą. 1947 m. kalėjime buvo 57 kameros ir du karceriai. Nuo 1946 m. jame turėjo būti laikoma ne daugiau kaip 300 suimtųjų, tačiau buvo kalinama daugiau, pvz. tų metų balandžio mėn. čia kalėjo 451 žmogus. Vienam kaliniui buvo skiriama 2,5 metro ploto kameroje. Šiame KGB kalėjime kalėjo 364 dvasininkai. Tarp jų ir Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius, 1946 m. lapkričio 18 d. sušaudytas šiame kalėjime ir užkastas Tuskulėnuose. 

Tardymo kamera, minkštoji kamera, "šlapia" kamera, karceris, mirtininkų, sušaudymo kamera... Sovietinių represinių struktūrų veikėjų žiaurumui ir išradingumui nedaug kas galėjo prilygti. 

Sušaudymo kameroje mirties nuosprendis buvo įvykdytas daugiau kaip 1080 žmonių, iš jų - 8 moterims. Per vieną naktį mirties nuosprendis buvo įvykdomas 20 žmonių, daugiausiai – 45. Kūnai naktį buvo išvežami į Tuskulėnus ir ten užkasami. Tuskulėnų kapavietėje rastų palaikų teismo ekspertizės parodė, kad ne visi žmonės mirė nuo šautinių žaizdų. Kiti buvo tiesiog nukankinti. Egzekucijos vykdytojai galėjo patys nuspręsti kaip įvykdyti mirties bausmę. 

Tuskulėnuose rasta virš 800 žmonių palaikų. Kur užkasti kiti sušaudytų žmonių palaikai, tiksliai nežinoma. Manoma, kad maždaug 30 km spinduliu apie Vilnių yra ne viena iki šiol nežinoma kapavietė. Vienoje jų turėtų būti ir 1957 m. šaudymo kameroje sušaudyto A. Ramanausko-Vanago palaikai.


Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė