2016 m. sausio 13 d., trečiadienis

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: Konkurencijos tarybos prašoma pradėti tyrimą, ar teisėtai Vyriausybė AB „Lietuvos energijos gamybą“ įpareigojo teikti elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugą

Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius ir Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys, TS-LKD šešėlinės vyriausybės energetikos ministras Dainius Kreivys kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydami ištirti, ar Vyriausybė, panaikinusi remtinas elektros energijos gamybos kvotas Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestų termofikacinėms elektrinėms ir nustačiusi, kad visą elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugą be konkurso teiktų iš anksto pasirinktas ūkio subjektas – AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Lietuvos elektrinė“ padalinys, nepažeidė Konkurencijos įstatymo nuostatų. 

Remdamasi šiuo Vyriausybės nutarimu AB „Vilniaus energija“ šių metų pradžioje paskelbė, kad Vilniaus termofikacinė elektrinė VE-3 elektros rinkoje dalyvauti negali, neturi kitų būdų uždirbti pajamų, todėl šios geros būklės 360 MW galios termofikacinės elektrinės, kurios atstatomoji vertė siekia kelis šimtus milijonų eurų, veikla nutraukiama. Dėl to Vilniaus miesto savivaldybė prarado didelės vertės turtą ir patyrė turtinę žalą. 

Mūsų vertinimu, Vyriausybei panaikinus remtinos elektros energijos kvotas turėjo būti patvirtinta teisinė aplinka, kuri leistų termofikacinėms jėgainėms gauti pajamų iš dalyvavimo rezervavimo paslaugų rinkoje, nes nebuvo priimta jokio sprendimo, kuris numatytų termofikacinių elektrinių, kaip didelio našumo elektros generavimo pajėgumų, atsisakymą ir jų uždarymą, bei uždarymo sąnaudų kompensavimą. Kai buvo priimamas sprendimas uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, tam tikslui buvo skirtos valstybės ir ES lėšos“, – teigia Seimo nariai. 

Ilgalaikiuose Lietuvos Respublikos perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ patvirtintuose energetikos sistemos plėtros planuose laikoma, kad termofikacinės jėgainės yra šalies elektros energetikos sistemos dalis bent jau iki 2024 metų ir iki to laiko jų nenumatoma atsisakyti, uždaryti ar konservuoti. 

Vertinant Vyriausybės sprendimą, reikėtų pažymėti, kad nėra jokių galiojančių teisės aktų, kurie elektros energijos rezervavimo paslaugos teikimą kvalifikuotų kaip tokią, kuriai netaikoma konkurencijos teisė, taip pat nėra nustatyta išimtinė ar specialioji teisė pirkti paslaugą tik iš vieno konkretaus ūkio subjekto. Priešingai, Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 67 str. 1 dalis nustato, kad elektros sistemos rezervinių galių tiekimo kainos yra nereguliuojamos. Priimdama sprendimą Vyriausybė neįvertino, ar jos nutarimu nustatomas konkurencijos ribojimas, kad rezervinę galią teiks vienintelis subjektas, yra teisėtas ir/arba neprieštarauja Konkurencijos įstatymui“, – kreipimesi konstatuoja Seimo nariai. Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos pirmininkė